Materiały dla społeczności imigracyjnych podczas pandemii COVID-19

Na tej stronie internetowej dostępne są profesjonalne tłumaczenia na dziesięć wyznaczonych języków miejskich wskazanych w Ustawie lokalnej 30.

Pozostałe wersje językowe zostały wygenerowane za pomocą Tłumacza Google.

Miasto Nowy Jork chce pomóc nowojorczykom, którzy w znacznym stopniu ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19). Wiele usług miejskich jest dostępnych dla wszystkich nowojorczyków niezależnie od ich statusu imigracyjnego i możliwości finansowych, chociaż mogą obowiązywać inne wymogi kwalifikacyjne.

Niniejsze informacje są podawane według stanu z 19 maja 2021 r. Informacje na temat dostępnych usług i zasobów często się zmieniają. Aktualne informacje można znaleźć na stronie nyc.gov/coronavirus i kanałach @NYCHealthy oraz @NYCImmigrants na Twitterze. 


Warto też zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące COVID-19


Kliknij konkretny temat lub naciśnij klawisz Enter na danym temacie, aby wyświetlić odpowiedź.

Usługi miejskie dla imigrantów w Nowym Jorku

Dostępny do pobrania informator o zasobach

Wkrótce zostaną udostępnione zaktualizowane wersje

Wytyczne dotyczące choroby COVID-19 i jej leczenie

 • Szczepienia przeciw COVID-19
  • Uprawnienia: Do udziału w szczepieniach są uprawnione wszystkie osoby, które mają ukończone 12 lat.
   • Osoby w wieku od 12 do 17 lat mogą zostać zaszczepione tylko preparatem Pfizer.
  • Korzyści: Osoby w pełni zaszczepione o wiele mniej ryzykują podczas spotkań z przyjaciółmi oraz mogą się cieszyć innymi korzyściami wynikającymi ze szczepienia — dlatego warto zaszczepić się już dziś!
   • Szczepionki w dużym stopniu pomagają chronić Ciebie i innych członków Twojej społeczności przed poważnymi konsekwencjami COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Są one bezpieczne (czego dowiedziono w ramach badania) i chronią już miliony zaszczepionych nowojorczyków przed COVID-19.
   • U osób w pełni zaszczepionych (dwa tygodnie po przyjęciu szczepionki jednodawkowej lub drugiej dawki szczepionki dwudawkowej) ryzyko zachorowania znacznie maleje.
   • W pełni zaszczepione osoby:
    • Mogą brać udział w prywatnych zgromadzeniach odbywających się w pomieszczeniach bez zakrywania twarzy i utrzymywania odległości 2 m od innych osób w pełni zaszczepionych lub niezaszczepionych, ale należących do grupy niskiego ryzyka poważnych konsekwencji COVID-19.
    • Mogą nie nosić nakryć twarzy na świeżym powietrzu (z wyjątkiem zatłoczonych miejsc). Zaleca się, aby osoby zaszczepione nosiły nakrycia twarzy podczas przebywania w pobliżu osób niezaszczepionych należących do grupy podwyższonego ryzyka poważnych konsekwencji COVID-19.
    • Nie muszą poddawać się kwarantannie w przypadku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, jeśli same nie mają objawów choroby.
    • Nie muszą poddawać się testom na COVID-19, jeśli nie mają objawów choroby lub testy nie są wymagane w pracy, w szkole lub w określonych sytuacjach.
   • Osoby zaszczepione nadal powinny regularnie myć ręce i nie wychodzić z domu, gdy są chore lub gdy w wyniku testu zostanie u nich stwierdzone zakażenie COVID-19. Nadal powinny też nosić nakrycie twarzy i utrzymywać dystans fizyczny w publicznie dostępnych pomieszczeniach, w zatłoczonych miejscach na świeżym powietrzu oraz uczestnicząc w zgromadzeniach wraz z osobami niezaszczepionymi.

  • Jak otrzymać szczepionkę:
   • Aby umówić się na wizytę:
    • Skorzystaj ze stron https://vaccinefinder.nyc.gov (szczepienia organizowane przez Miasto) lub https://covid19vaccine.health.ny.gov (szczepienia organizowane przez władze stanowe)
    • Zadzwoń pod numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692) (szczepienia organizowane przez Miasto) lub 833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) (szczepienia organizowane przez władze stanowe).
   • W wielu punktach szczepień w mieście nie trzeba już umawiać wizyt. Zobacz listę punktów, w których już dziś możesz się zaszczepić bez umawiania wizyty.
   • Mieszkańcy Nowego Jorku, którzy ukończyli 65 lat lub są osobami z niepełnosprawnością i nie mogą samodzielnie dostać się do punktu szczepień, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Aby umówić transport do punktu szczepień, zadzwoń pod numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692).
   • W przypadku mieszkańców Nowego Jorku, którzy nie mogą opuszczać domów, prowadzone są zapisy na szczepienia w domu — online lub telefonicznie, pod numerem 877-VAX-4NYC (877-829-4692).
   • Punkty szczepień przeciw COVID-19 w Nowym Jorku dla młodzieży (PDF)

  • Co zabrać ze sobą do punktu szczepień:
   • Musisz zabrać ze sobą dokument potwierdzający wiek. 
   • Aby otrzymać szczepionkę, musisz przedstawić dowód statusu imigracyjnego lub podać numer ubezpieczenia społecznego. Dowód tożsamości jest wymagany tylko do potwierdzenia wieku.
   • Gdy otrzymasz szczepionkę, będziemy chronić Twoją prywatność. Obowiązują nas ścisłe przepisy chroniące poufność Twoich danych osobowych.
    • Prawo jazdy lub inny dokument tożsamości
    • IDNYC
    • Akt urodzenia wydany przez władze stanowe lub administrację publiczną
    • Konsularny dokument tożsamości
    • Ważny paszport amerykański lub zagraniczny
    • Karta stałego pobytu
    • Świadectwo naturalizacji lub obywatelstwa
    • Polisa ubezpieczenia na życie z datą urodzenia
    • Akt ślubu z datą urodzenia
    • Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą przyjść do punktu szczepień z rodzicem lub opiekunem, który potwierdzi ich wiek.

  • Potwierdzenie zgody na szczepienie osób niepełnoletnich:
   • Rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka — osobiście lub telefonicznie.
   • W niektórych punktach szczepień, np. tych prowadzonych przez Miasto, akceptowane są pisemne potwierdzenia zgody. Preferowana jest jednak osobista lub telefoniczna forma kontaktu.
   • Wszystkim osobom niepełnoletnim w wieku od 12 do 15 lat w punkcie szczepień musi towarzyszyć rodzic lub opiekun albo inna osoba dorosła wyznaczona przez rodzica/opiekuna.
   • Ponadto dziecko musi wypełnić formularz szczepienia przeciw COVID-19 w stanie Nowy Jork.
  • Więcej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork poświęconej szczepieniom przeciw COVID-19.
 • Testy na COVID-19
 • Dodatkowe zasoby i informacje
  • Miasto często aktualizuje wytyczne dotyczące sposobu postępowania podczas pandemii COVID-19. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie NYC.gov/Coronavirus. Są dostępne w ponad 20 językach. 
  • Aby uzyskać najnowsze wskazówki zdrowotne i narzędzia w wielu wersjach językowych, odwiedź stronę internetową na temat koronawirusa przygotowaną przez Wydział Zdrowia Miasta Nowy Jork.
  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności tekstowe na temat koronawirusa w języku angielskim, wyślij SMS o treści COVID na numer 692-692
  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści COVIDESP na numer 692-692.
  • Aktualne informacje w języku angielskim, hiszpańskim i chińskim są też dostępne na Twitterze. Znajdziesz je na kanałach @NotifyNYC, @NNYCSpanish i @NNYCChinese.
  • Miasto Nowy Jork NIE organizuje testów na COVID-19 w drodze bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Jeśli ktoś zadzwoni do Ciebie w tej sprawie, będzie to próba oszustwa. Sprawy dotyczące własnego zdrowia, w tym wszelkie potrzebne testy, omawiaj bezpośrednio z dostawcą opieki zdrowotnej.

COVID-19 i obawy imigrantów

 • Od 9 marca 2021 r. nowa zasada Obciążenia publicznego jest zablokowana w całym kraju. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (U.S. Department of Homeland Security, DHS) zapowiedział przywrócenie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem nowej zasady Obciążenia publicznego.
 • Wielu imigrantów nie dotyczy badanie „Obciążenia publicznego”. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu „Obciążenia publicznego”.
 • Wszyscy nowojorczycy potrzebujący opieki medycznej, pomocy żywnościowej i innych świadczeń mogą się po nie zgłaszać bez obaw. Ponadto każdy nowojorczyk, bez względu na status imigracyjny i sytuację finansową, może korzystać z wielu usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej — w tym z testów, szczepień i opieki w związku z COVID-19, pomocy żywnościowej, ochrony najemców oraz bezpłatnej pomocy prawnej. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami lub zadzwoń pod numer 311, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych usługach i materiałach w Twoim języku.
 • Wszyscy pacjenci systemu opieki zdrowotnej — niezależnie od swojego statusu imigracyjnego — są objęci rozbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności. Zgodnie z prawem federalnym szpitale i przychodnie lekarskie nie udostępniają danych pacjentów bez ich zgody, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy.  
 • Jeśli masz pytania na temat imigracji i świadczeń publicznych, zadzwoń na bezpłatną, poufną infolinię ActionNYC pod numer 1-800-354-0365, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00, lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „public charge” (obciążenie publiczne), aby uzyskać aktualne i rzetelne informacje oraz namiary na pomoc prawną.

Opieka zdrowotna i dbanie o dobrostan

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Imigranci mają do dyspozycji wiele niedrogich lub nieodpłatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które są dostępne także dla dzieci bez dokumentów i kobiet w ciąży. Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan są dostępne przez cały rok.
 • Program Community Health Advocates (CHA) ułatwia nowojorczykom poruszanie się po złożonym systemie opieki zdrowotnej, oferując indywidualną pomoc i szkolenia przeznaczone dla społeczności w całym stanie Nowy Jork. CHA zapewnia pomoc dotyczącą tego, jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jak rozwiązywać problemy dotyczące opłat za opiekę medyczną i związanych z nimi długów oraz jak kwestionować odmowę opieki i niekorzystne decyzje dotyczące uprawnień. CHA prowadzi infolinię językową, która udostępnia usługi tłumaczenia w ponad 170 językach. Na infolinię można dzwonić pod numer 888-614-5400 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

Żywność

 • SNAP. Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) pomaga w zakupie żywności osobom o niskich dochodach. Świadczenia są zapewniane za pośrednictwem karty elektronicznej, która działa podobnie jak karta do bankomatu i jest akceptowana w większości sklepów spożywczych. Niektórzy imigranci mogą być uprawnieni do udziału w programie. Do składania wniosków i przedłużania uprawnień online służy miejski portal ACCESS HRA, który umożliwia ubieganie się o świadczenia publiczne i zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dostępnych w programie SNAP i kryteriów kwalifikacyjnych, odwiedź stronę Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) dotyczącą SNAP lub zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
 • WIC. Specjalny Program Dodatkowego Żywienia dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) zapewnia bezpłatną zdrową żywność i inne usługi dla kobiet o niskich dochodach i ich dzieci. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub ACCESS NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
 • Get Food NYC. Poniższe usługi są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich nowojorczyków bez względu na ich status imigracyjny. Z usług tych mogą także korzystać imigranci bez dokumentów, przy czym NIE spowoduje to, że staną się oni „Obciążeniem publicznym”, ani nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się przez nich o zieloną kartę. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu Obciążenia publicznego.
  • Dostępne w mieście Nowy Jork spiżarnie oferują artykuły spożywcze, a kuchnie serwują gorące posiłki. Nie ma limitu dochodów. Aby znaleźć taki punkt w pobliżu i poznać godziny jego otwarcia, skorzystaj z interaktywnych map na stronach FoodHelpNYC i Food Bank NYC. Możesz także zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „food pantries” (spiżarnie).

Zakwaterowanie i media

 • Zapobieganie eksmisjom
  • Ustawa specjalna o zapobieganiu eksmisjom i przejmowaniu nieruchomości w związku z COVID-19
   • Zgodnie z tą ustawą lokator może zablokować właścicielowi lokalu możliwość przeprowadzenia eksmisji w przypadku utraty dochodów lub wzrostu wydatków podczas pandemii COVID-19 bądź jeśli wyprowadzka z lokalu stawiałaby lokatora w trudnej sytuacji w związku z pandemią.
   • Aby skorzystać z ochrony w ramach tej ustawy, trzeba podpisać deklarację o trudnej sytuacji i dostarczyć ją właścicielowi lokalu, jego przedstawicielowi albo lokalnemu oddziałowi Sądu Mieszkaniowego (Housing Court).
   • Deklaracja o trudnej sytuacji jest dostępna w wielu językach na stronie Sądów Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork.
   • Zanim prześlesz podpisaną deklarację, zrób jej zdjęcie lub wykonaj kopię.
   • Po podpisaniu i dostarczeniu deklaracji o trudnej sytuacji nie można eksmitować lokatora z głównego miejsca zamieszkania z powodu oczekującej sprawy o eksmisję. Ponadto właściciel lokalu nie może złożyć nowego wniosku o eksmisję lokatora z głównego miejsca zamieszkania co najmniej do 31 sierpnia 2021 r.
   • Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z miejską infolinią dla najemców, dzwoniąc pod numer 311 i mówiąc „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”).
  • Powody, dla których należy udzielić odpowiedzi na wniosek właściciela lokalu o eksmisję. Najemcy mający sprawy o eksmisję za niepłacenie czynszu, które zostały założone do 3 listopada 2020 r. włącznie, powinni udzielić odpowiedzi do końca roku (31 grudnia 2021 r.). Najemcy, w których przypadku wnioski o eksmisję za niepłacenie czynszu zostały złożone po 3 listopada 2021 r., mają przewidziane prawem 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Nieudzielenie odpowiedzi na wniosek o eksmisję może skutkować wydaniem wyroku zaocznego i eksmisją. Jeśli masz pytania dotyczące wpływu wspomnianych zarządzeń na Twoją sprawę o eksmisję, zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”).
   • Jeśli otrzymasz wniosek dotyczący sprawy o eksmisję przed Sądem Mieszkaniowym (Housing Court), nie musisz stawiać się w sądzie ani odpowiadać na wniosek osobiście. Nowe wnioski o eksmisję muszą zawierać informację o możliwości kontaktu telefonicznego wraz z numerem telefonu do Wydziału Informacji Sądu Mieszkaniowego (Housing Court Answers, HRA), który udziela podstawowych informacji prawnych i umożliwia kontakt z Biurem ds. Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych HRA (Office of Civil Justice) świadczącym bezpłatne usługi prawne.
   • W przypadku oczekującej sprawy o eksmisję lub gdy właściciel lokalu chce złożyć wniosek eksmisję, sąd lub właściciel ma obowiązek wysłać Ci deklarację o trudnej sytuacji.
   • Nie musisz jednak czekać, aż otrzymasz stosowny formularz. Możesz wcześniej wypełnić deklarację o trudnej sytuacji i dostarczyć ją właścicielowi bez względu na to, czy złożył on wniosek o wyeksmitowanie Cię z lokalu.
   • Deklaracja o trudnej sytuacji jest dostępna w wielu językach na stronie Sądów Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork.
  • Bezpłatne porady prawne. Najemcy lokali mieszkalnych w mieście Nowy Jork mają do dyspozycji bezpłatne usługi porad prawnych świadczone przez Biuro ds. Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych HRA oraz w ramach przepisu o prawie do obrony interesów wydanego przez Miasto. Zadzwoń pod numer 311, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, i powiedz „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”), aby uzyskać telefoniczną pomoc prawną w przypadku pytań związanych z najmem, eksmisją lub sporami między właścicielami lokali i najemcami. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców (Mayor's Office to Protect Tenants).
   • Infolinia zapewnia także wskazówki ułatwiające składanie wniosków o świadczenia miejskie i inne pomocne zasoby, dzięki którym wszyscy nowojorczycy — niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów czy statusu imigracyjnego — mogą rozwiązywać problemy z najmem podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.
  • Portal zasobów dla najemców. Najemcy w Nowym Jorku mogą także skorzystać z portalu zasobów dla najemców — narzędzia online ułatwiającego dostęp do publicznych i prywatnych zasobów, które mogą pomóc w ustabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby znaleźć zasoby odpowiednie do konkretnej sytuacji — np. dotyczące pomocy w płaceniu czynszu, możliwości umorzenia i odroczenia opłat, a także praw i przepisów ochronnych, którym może podlegać dany najemca.
  • Na stronie Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców dostępna jest broszura z najnowszymi informacjami dla nowojorskich najemców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
  • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców lub stronę prokuratora generalnego stanu Nowy Jork dotyczącą COVID-19 i praw mieszkaniowych.

 • Zasoby dotyczące pomocy w płaceniu czynszu
  • Program jednorazowej pomocy i kryzysowa pomoc finansowa. Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) przyjmuje wnioski o pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych od osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. W większości przypadków cały proces można przeprowadzić bez przychodzenia do biura HRA. Obowiązują pewne ograniczenia dla imigrantów. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
  • Programy Homebase i FASTEN. Mieszkańcy miasta Nowy Jork bezpośrednio zagrożeni utratą dachu nad głową i wejściem do systemu schronisk dla bezdomnych mogą uzyskać pomoc w ramach programu Homebase — bez względu na status imigracyjny. W programie Homebase dostępne są:

   • Usługi w zakresie zapobiegania eksmisjom
   • Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń publicznych
   • Pomoc w nagłych wypadkach dotyczących czynszu
   • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy
   • Poradnictwo finansowe i zarządzanie finansami osobistymi
   • Pomoc w zmianie miejsca pobytu
   • Krótkoterminowa pomoc finansowa

    Usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Nowy Jork — bez względu na ich status imigracyjny (osoby, które nie kwalifikują się do udziału w programie Homebase, mogą złożyć wniosek o pomoc w tej samej instytucji w ramach programu FASTEN). Aby znaleźć placówkę Homebase w pobliżu, odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „homebase”.

  • Section 8. Jeśli korzystasz z bonu udostępnionego w ramach programu Section 8, prowadzonego przez Wydział Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa (Housing Preservation and Development, HPD) miasta Nowy Jork, i masz problemy z opłacaniem czynszu ze względu na utratę dochodów, wyślij e-mail na adres DTRAI@hpd.nyc.gov w celu uzyskania pomocy.
  • NYCHA: Mieszkańcy podlegający NYCHA, u których wystąpiła utrata dochodów, mogą się kwalifikować do oferowanego przez NYCHA programu na wypadek trudności w opłacaniu czynszu. Całkowita utrata dochodów może uprawniać do skorzystania z wprowadzonej przez NYCHA Polityki Zerowego Dochodu (Zero Income Policy). Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Centrum Kontaktów NYCHA pod numer 718-707-7771.

 • Program Hotelowy na czas Pandemii COVID-19
  • Korpus Testów i Śledzenia (Test & Trace Corps) miasta Nowy Jork uruchomił program opieki (pod nazwą Take Care), w ramach którego wszystkie osoby z potwierdzonym zarażeniem COVID-19 oraz osoby z ich najbliższego otoczenia mogą liczyć na pomoc w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca do samoizolacji w hotelu (bezpłatnie) lub w domu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Aby zarezerwować miejsce, wystarczy zadzwonić pod numer 1-212-COVID19 (212-268-4319) i nacisnąć 5. Specjalista ds. opieki zdrowotnej oceni Twoją sytuację i w razie potrzeby skieruje Cię do hotelu.
  • Nowojorczycy, u których wykryto COVID-19 lub którzy mogli mieć kontakt z osobami zakażonymi, mogą kwalifikować się do otrzymania BEZPŁATNEGO pokoju w hotelu na okres do 14 dni, aby bezpiecznie się odizolować i chronić swoich bliskich.
   • Goście hotelowi mogą liczyć na następujące BEZPŁATNE udogodnienia:
   • Transport do i z hotelu oraz wszelkie wymagane badania lekarskie
   • Osobne pokoje i łazienki
   • Testy na COVID-19 przeprowadzane na miejscu
   • Stały kontakt ze światem zewnętrznym dzięki bezpłatnej sieci Wi-Fi i nielimitowanym lokalnym połączeniom telefonicznym
   • Trzy posiłki każdego dnia
   • Dostawy lekarstw
   • Opieka medyczna na miejscu realizowana przez doświadczony personel
    Dostęp do ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego (teleporady psychiatryczne)
 • Pomoc w płaceniu za media
  • Program pomocy dotyczącej energii dla domu (Home Energy Assistance Program, HEAP) zapewnia pomoc w zakresie regulowania opłat za ogrzewanie i chłodzenie gospodarstw domowych. Do programu mogą się kwalifikować niektórzy imigranci. Dowiedz się więcej na temat dostępnej w programie HEAP pomocy dotyczącej ogrzewania i świadczeń pomocowych z zakresu chłodzenia — informacje są dostępne na stronie AccessNYC. Wniosek można złożyć przez telefon, dzwoniąc do Wydziału Usług Społecznych Miasta Nowy Jork pod numer 212-331-3126, lub online na stronie mybenefits.ny.gov.
  • Prawo stanu Nowy Jork chroni mieszkańców Nowego Jorku przed odłączeniem mediów (takich jak gaz czy elektryczność) z powodu nieuregulowanych rachunków aż do zakończenia stanu wyjątkowego związanego z pandemią COVID-19 (który według obecnych ustaleń kończy się 16 czerwca 2021 r.). Po zakończeniu stanu wyjątkowego najemcy lokali w mieście Nowy Jork, którzy oświadczą/wykażą, że pandemia spowodowała zmiany w ich sytuacji finansowej, będą nadal objęci ochroną przed odcięciem mediów przez kolejne 180 dni. Otrzymają też propozycję podpisania umowy o odroczenie płatności bez odsetek i kar za zaległe opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy ConEdison i stronie internetowej firmy National Grid.
 • Pomoc w opłacaniu rachunków za Internet i telefon
  • Od 12 maja 2021 r. spełniający kryteria mieszkańcy miasta Nowy Jork mogą uzyskać tymczasową zniżkę na bieżącą lub nową umowę abonencką dotyczącą szerokopasmowego łącza internetowego w ramach specjalnego programu świadczeń na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (Emergency Broadband Benefit, EBB) Federalnej Komisji Łączności. 
   • Kwalifikujący się mieszkańcy miasta Nowy Jork mogą liczyć na zniżkę w wysokości maksymalnie 50 dolarów miesięcznie dotyczącą opłat za abonament, sprzęt i wypożyczenie urządzeń do szerokopasmowego dostępu do Internetu.
   • Może im też przysługiwać jednorazowa zniżka w wysokości maksymalnie 100 dolarów na zakup laptopa, tabletu lub komputera stacjonarnego (przy wkładzie własnym od 10 do 50 dolarów).
  • Aby można było skorzystać z pomocy, jedna osoba w gospodarstwie domowym musi: 
   • Być uczestnikiem programu Lifeline. 
   • Być beneficjentem dotacji Pell Grant. 
   • Spełniać warunki kwalifikujące do otrzymywania pomocy żywnościowej w szkole. 
   • Być w stanie udowodnić znaczącą utratę dochodów, która nastąpiła od 29 lutego 2020 r. (przy czym łączny dochód gospodarstwa domowego w 2020 r. nie może przekraczać 99 000 dolarów w przypadku osobnego rozliczania i 198 000 dolarów w przypadku wspólnego rozliczania). 
   • Być uczestnikiem programu pomocy dla osób o niskich dochodach lub dotkniętych kryzysem w związku z pandemią COVID-19 prowadzonego przez usługodawców internetowych biorących udział w akcji.
  • Do programu kwalifikują się wszyscy uczniowie szkół publicznych w mieście Nowy Jork korzystający z Krajowego Programu Żywienia w Szkołach (National School Lunch Program, NSLP). Wnioskodawcy muszą dostarczyć zaświadczenie o zapisaniu ucznia do szkoły publicznej. Status imigracyjny nie jest brany pod uwagę.
  • Wnioski można składać na stronie usac.org, a jako dokument tożsamości może służyć karta IDNYC. Kliknij tutaj w celu uzyskania dodatkowych informacji o programie lub tutaj w celu zapoznania się z listą usługodawców internetowych biorących udział w akcji. Nowojorczycy mogą uzyskać dodatkową pomoc na stronie nyc.gov/broadbandbenefit.

Edukacja i opieka nad dziećmi

 • Wymagania dotyczące mieszanego trybu nauki 
  • Od 7 grudnia 2020 r. uczniów w całym mieście obowiązują wymagania dotyczące osobistej obecności na zajęciach. Uczniowie uczęszczający na zajęcia osobiście muszą być obecni w wyznaczonych dniach co najmniej raz w pierwszym tygodniu nauki, a jeśli dziecko nie może być obecne w szkole, należy skontaktować się ze szkołą i przedstawić usprawiedliwienie.
  • Usprawiedliwienia zwalniają z obowiązku obecności, a lista dopuszczalnych wyjątków obejmuje więcej sytuacji niż w przypadku typowej nieobecności, m.in.:
   • Kwarantanna / nieobecność związana z COVID.
   • Kwarantanna związana z podróżą poza granice stanu — nie dotyczy to jednak samego czasu podróży.
   • Opieka nad chorym krewnym lub rodzeństwem.
   • Gdy dziecko nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, ale oficjalnie korzysta z mieszanego trybu nauki, aby nie stracić świadczeń transportowych przysługujących uczniom dojeżdżającym na zajęcia.

 • Obowiązkowe testy na COVID-19 w szkołach
  • Aby dziecko mogło wrócić do tradycyjnego trybu nauki, trzeba przekazać wypełniony formularz zgody na poddawanie dziecka testom na COVID-19 w szkole. Obowiązkowe testy na COVID-19 będą przeprowadzane co tydzień na losowo wybranej grupie personelu i uczniów we wszystkich otwartych szkołach.
  • Nawet w przypadku wcześniejszego przesłania odpowiedniej zgody Wydział Edukacji zachęca do zrobienia tego ponownie, aby mieć pewność, że w systemie znajduje się najnowsza wersja formularza. Można to zrobić za pomocą konta NYCSA (jeśli nie masz takiego konta, możesz je łatwo założyć) albo dostarczając wydrukowany i podpisany formularz do szkoły dziecka pierwszego dnia po przywróceniu tradycyjnego trybu nauki. 
  • Wersje PDF formularza zgody, a także formularza zwolnienia z testów, które można wydrukować, są dostępne na stronie Wydziału Edukacji poświęconej testom na COVID.
 • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID-19 dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Pomoc w dostępie do urządzeń do nauki zdalnej: Aby pomóc uczniom w sytuacjach awaryjnych, Wydział Edukacji (Department of Education, DoE) wypożycza iPady z dostępem do Internetu na potrzeby nauki zdalnej. Jeśli w Twojej rodzinie jest uczeń, który uczy się w Nowym Jorku i potrzebuje takiego urządzenia, możesz złożyć wniosek o urządzenie do nauki zdalnej.

 • Zasoby ACS
  • Społeczne Ośrodki Rodzinne: We współpracy z organizacjami lokalnymi w trzech dzielnicach Wydział ds. Dzieci (Administration for Children’s Services, ACS) miasta Nowy Jork stworzył Społeczne Ośrodki Rodzinne (Family Enrichment Center, FEC) — przytulne miejsca o domowej atmosferze, które oferują różne formy pomocy społecznościom lokalnym przy ich współudziale. Obecnie ośrodki FEC zapewniają zdalne rekomendacje i wsparcie oraz — w ograniczonym zakresie — pomoc osobistą w sytuacjach nagłych. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym FEC.
   • C.R.I.B. — East New York
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym 
    646-477-6780 lub thecrib.enyfec@gmail.com 
    thecrib.enyfe.org
    2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207
   • Circle of Dreams — Highbridge
    Godziny otwarcia: wtorki, środy i piątki w godzinach 11:00–14:00 oraz działanie w trybie zdalnym
    718-618-5559
    acamacho@childrensvillage.org 
    266 E. 165th St., Bronx, NY 10456
   • O.U.R. Place — Hunts Point/Longwood 
    Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00–16:00 oraz działanie w trybie zdalnym 
    917-945-1152
    ourplacefec.graham-windham.org
    940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474
  • Współpraca ze społecznościami: ACS założył 11 lokalnych grup planistycznych, które odbywają comiesięczne spotkania. Obecnie do celów planowania i przedstawiania rekomendacji dla rodzin korzystają one ze spotkań wirtualnych i poczty e-mail. Ponadto w ramach niektórych partnerstw dostępna jest osobista pomoc w nagłych wypadkach. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie internetowej działającego w ramach ACS Biura ds. Aktywizacji Społeczności i Partnerstwa (Office of Community Engagement and Partnerships).  Pobierz ulotkę z danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia: angielski
   • Bedford-Stuyvesant
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 347-365-3852
    E-mail: info@bedstuycpp.org
    Strona internetowa: www.bedstuycpp.org
   • Bushwick
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-497-6090 wewn. 793 (poniedziałki, czwartki)
    718-497-6090 wewn. 793 (wtorki, środy, piątki)
    E-mail: bushwickcpi@gmail.com
    Strona internetowa: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
   • East Flatbush
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-758-7802
    E-mail: EF@cpp.jccany.org
   • East Harlem
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 646-345-3614 lub 929-431-7798
    E-mail: eastharlemcpp@unionsettlement.org
   • East New York
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 877-827-7369
    E-mail: eastnycpp@gmail.com
   • Elmhurst
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-523-6868 wewn. 103
    E-mail: ECP@mediatenyc.org
   • Highbridge
    Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 10:00–15:00
    Telefon: 718-293-4352
    E-mail: bridgebuilderscpo@gmail.com
   • Hunts Point
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 917-514-1710 lub 646-464-2036
    E-mail: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
    Strona internetowa: www.huntspoint.org/community-partnership
   • Jamajka
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-526-2400 wewn. 2018 lub 917-589-3851
    E-mail: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
   • Mott Haven
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 347-441-0785 lub 914-529-1150
    E-mail: Motthavenpartnership@gmail.com
   • Staten Island (North Shore)
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 917-485-7710
    E-mail: SICPPInfo@nyfoundling.org
    Strona internetowa: www.sicpp.com

Wsparcie i pomoc finansowa dla pracowników

 • Świadczenia pracownicze w czasie pandemii
  • Jeśli Twoja praca ucierpiała na skutek COVID-19, mogą Ci przysługiwać pewne świadczenia. Aby ustalić, do jakich świadczeń możesz się kwalifikować w swojej sytuacji, skorzystaj z tabeli ACCESS NYC.
  • Ubezpieczenie od bezrobocia: Imigrantom w Nowym Jorku mającym pozwolenie na pracę mogą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Stan Nowy Jork znosi 7-dniowy czas oczekiwania. Odwiedź stronę internetową Wydziału Pracy stanu Nowy Jork lub zadzwoń pod numer 1-888-209-8124. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i sposobu składania wniosków, odwiedź stronę Access NYC z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi świadczeń na wypadek bezrobocia.
  • Program Pomocy na wypadek Bezrobocia podczas Pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA): Program PUA oferuje pomoc finansową pracownikom, którzy zazwyczaj nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych (takim jak osoby samozatrudnione, niezależni wykonawcy, pracownicy o krótkiej historii zawodowej itp.) i którzy nie mogą pracować w bezpośrednim następstwie pandemii koronawirusa. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy w ramach programu, zapoznaj się z listą kontrolną PUA opracowaną przez Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor).
 • Prawa pracownicze
  • Poznaj swoje prawa pracownicze i pamiętaj, że prawa te — w tym płatny urlop chorobowy oraz zabezpieczający określony w prawie miasta Nowy Jork — przysługują Ci niezależnie od statusu imigracyjnego. Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) przygotował streszczenie miejskich przepisów prawa pracy przeznaczone dla pracodawców i pracowników, które ułatwi przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w miejscach pracy. Aby pobrać streszczenie w preferowanym języku, odwiedź stronę internetową DCWP.
  • Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork może Ci przysługiwać nadzwyczajny płatny urlop chorobowy związany z COVID-19. W niektórych przypadkach również imigranci bez dokumentów są uprawnieni do płatnego urlopu chorobowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową biura gubernatora stanu Nowy Jork lub zadzwoń na stanową infolinię dotyczącą pandemii COVID-19 pod numerem 1-888-364-3065.
 • Wsparcie finansowe
  • Imigrantom w Nowym Jorku i/lub ich dzieciom może przysługiwać pomoc finansowa. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.
  • Studenci mogą przerwać spłatę federalnych pożyczek studenckich bez ryzyka kar i naliczania odsetek w okresie co najmniej 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie studentaid.gov.
  • Obowiązek spłaty federalnych pożyczek studenckich został zawieszony co najmniej do 31 września 2021 r. (w tym okresie nie będą naliczane odsetki ani kary). Rozwiązanie to nie obejmuje starszych federalnych pożyczek edukacyjnych dla rodzin niepodlegających Departamentowi Edukacji USA, tzw. pożyczek Perkinsa podlegających uczelniom i prywatnych pożyczek studenckich. Więcej informacji można znaleźć na przygotowanej przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników Miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and Worker Protection) stronie z poradami dotyczącymi zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich podczas pandemii COVID-19.
  • Jeśli masz trudności finansowe ze spłatą kredytu hipotecznego, zgodnie z przyjętymi przez Wydział Usług Finansowych stanu Nowy Jork wytycznymi w zakresie zwolnienia ze spłat kredytów hipotecznych Twój bank może Ci udzielić zwolnienia ze spłaty rat kredytu na 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do banku, w którym masz kredyt.
  • Obowiązek spłaty federalnych pożyczek studenckich został zawieszony na okres od 13 marca do 31 grudnia 2020 r., w którym nie będą naliczane odsetki ani kary. Rozwiązanie to nie obejmuje starszych federalnych pożyczek edukacyjnych dla rodzin niepodlegających Departamentowi Edukacji USA, tzw. pożyczek Perkinsa podlegających uczelniom i prywatnych pożyczek studenckich. Więcej informacji można znaleźć na przygotowanej przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork stronie z poradami dotyczącymi zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich podczas pandemii COVID-19.
  • Jeśli zalegasz stanowi Nowy Jork ze spłatą pożyczki studenckiej lub zdrowotnej, może Ci przysługiwać czasowa ochrona przed windykacją. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Prokuratora Generalnego Nowego Jorku.
  • DCWP oferuje szkolenia i porady finansowe, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania bankowe oraz ulgi podatkowe nakierowane na zwiększenie dochodów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP.
  • Ponadto DCWP przyjmuje skargi z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy oraz nadal świadczy usługi online. Na stronie internetowej DCWP znajdziesz listę dostępnych usług i informacje o sposobach kontaktu.
 • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy dla dorosłych
  • We Speak NYC: We Speak NYC udostępnia bezpłatne cyfrowe materiały do nauki języka angielskiego oraz bezpłatne cotygodniowe zajęcia online. Zapisz się na zajęcia już dziś — zawrzesz nowe znajomości, poznasz ofertę usług miasta Nowy Jork dostępnych dla wszystkich jego mieszkańców niezależnie od statusu imigracyjnego i poćwiczysz swój angielski. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, zobacz ich harmonogram. Każdy chętny może korzystać z bezpłatnych materiałów na stronie internetowej We Speak NYC — bez tworzenia konta. Dostępna są materiały multimedialne, w tym filmy, poradniki dla uczniów, krótkie opowiadania i quizy online, dzięki którym uczniowie mogą ćwiczyć czytanie, słuchanie oraz umiejętności wizualne. Są także materiały dla nauczycieli, w tym konspekty i podręczniki.
  • Program alfabetyzacji dorosłych: Program alfabetyzacji dorosłych obejmuje pełny zakres edukacji i wsparcia dla wszystkich osób powyżej 16. roku życia, które nie są zapisane lub nie muszą być zapisane do szkoły i które nie potrafią mówić, czytać i/lub pisać w języku angielskim na tyle dobrze, aby uczestniczyć w programach edukacyjnych lub szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim. W ramach programu organizowane są zajęcia z czytania, pisania i języka angielskiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu na dyplom będący odpowiednikiem dyplomu ukończenia szkoły średniej (General Educational Development, GED). Więcej informacji można uzyskać w portalu online zajęć z alfabetyzacji dorosłych lub dzwoniąc do Wydziału ds. Rozwoju Młodzieży i Społeczności (Department of Youth and Community Development, DYCD) pod numer 1-800-246-4646 albo 1-646-343-6800.
  • Coursera: Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor) we współpracy z firmą Coursera umożliwia bezrobotnym nowojorczykom dostęp do niemal 4000 programów przygotowujących do pracy w dynamicznie rozwijających się branżach oraz doskonalących umiejętności z zakresu analityki danych, biznesu i technologii. Wiele z tych programów pozwala zdobyć certyfikaty i atesty zawodowe oraz pomaga w rozwoju kariery zawodowej. Aby uzyskać więcej informacji i się zarejestrować, odwiedź stronę internetową szkoleń online organizowanych przez Wydział Pracy i firmę Coursera.
  • Centra kariery Workforce1: Wydział Usług dla Małych Firm (Department of Small Business Services, SBS) miasta Nowy Jork przygotowuje nowojorczyków do znalezienia nowej pracy i pomaga im w tym. Bezpłatne usługi oferowane przez sieć centrów kariery Workforce1 we wszystkich pięciu dzielnicach obejmują oferty pracy, rekrutacje, materiały pomocne w szukaniu pracy, pomoc dla weteranów, warsztaty z pisania życiorysów i uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, a także szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie ACCESS NYC poświęconej Workforce1 lub na stronie wydziału SBS poświęconej Workforce1.
  • Usługi doradztwa zawodowego HRA: Usługi doradztwa zawodowego HRA oferują osobom korzystającym z pomocy finansowej szkolenia i porady zawodowe, aby pomóc im rozwinąć umiejętności i znaleźć pracę zapewniającą godne życie i bezpieczeństwo finansowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej usług doradztwa zawodowego HRA.

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

 • Przestrzeganie wytycznych dotyczących COVID-19
  • Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) udostępnia aktualne informacje na temat najnowszych wytycznych dotyczących COVID-19 dla wszystkich branż, w tym potrzebne formularze. Odwiedź stronę internetową z wytycznymi DOHMH dotyczącymi COVID-19 dla firm.
  • Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork (New York City Small Business Services, SBS) opublikował przystępnie napisane wytyczne branżowe, które mają pomóc małym firmom w przestrzeganiu najnowszych rozporządzeń i postępowaniu zgodnie z najlepszymi praktykami. Więcej informacji na temat tych wytycznych oraz odpowiednie formularze/szablony można znaleźć na stronie nyc.gov/business.
  • Infolinia SBS: SBS uruchomił też specjalną infolinię dla właścicieli małych firm, która pozwala uzyskać odpowiedzi na najpilniejsze pytania związane z procesem wznawiania działalności. Obsługą infolinii zajmują specjaliści ds. prawa i zgodności z przepisami, którzy znają najnowsze wytyczne i rozporządzenia dotyczące małych firm. Zadzwoń pod numer 888-SBS-4NYC (888-727-4692).
  • Forum wsparcia i webinaria organizowane przez SBS: SBS prowadzi też obejmujące wiele instytucji cyfrowe forum wsparcia dla przedsiębiorców z Nowego Jorku, którzy poszukują najnowszych wytycznych na temat znoszenia obostrzeń i wznawiania działalności. W ramach tej inicjatywy można uzyskać odpowiedzi na pytania od przedstawicieli różnych instytucji miasta. Pracownicy SBS i instytucji partnerskich będą udzielać informacji na temat wymogów i wytycznych dotyczących wznawiania działalności, planów ochrony, pomocy finansowej, zmian w przepisach, wsparcia pracowników, licencji, inspekcji itd. Zapraszamy do odwiedzenia strony nycsmallbizcourses.eventbrite.com i dołączenia do forum wsparcia. Znajdziesz tam nasze webinaria cyfrowe poświęcone takim tematom jak pomoc finansowa, tworzenie firmowej strony internetowej czy przygotowanie firmy na nagłe sytuacje.
  • Konsultacje z SBS na temat przestrzegania wytycznych: Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork oferuje bezpłatne konsultacje na temat przestrzegania najważniejszych przepisów i regulacji obowiązujących w Mieście, aby zmniejszyć liczbę częstych wykroczeń. Wydział SBS nie będzie zgłaszać wykroczeń ani nakładać grzywien — konsultanci pomagają tylko w interpretacji przepisów. Aby zapisać się na konsultacje, odwiedź stronę SBS i wypełnij formularz online.
  • Nakrycia twarzy: Otwarte zostały punkty dystrybucji nakryć twarzy przeznaczone dla małych firm. Dzięki pomocy lokalnych społeczności nakrycia są rozprowadzane we wszystkich pięciu dzielnicach i pomagają dbać o zdrowie i bezpieczeństwo małych firm oraz ich pracowników. Zachęcamy właścicieli firm do skorzystania w razie potrzeby z tych bezdotykowych urządzeń. Lista punktów dystrybucji jest dostępna na stronie nyc.gov/business.
  • Wnioski o wydanie i przedłużenie pozwoleń: Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) wydłuża okresy ważności niektórych pozwoleń i uprawnień oraz terminy składania wniosków o ich przedłużenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Składanie wniosków online jest nadal możliwe na stronie DCWP dotyczącej uprawnień. W przypadku zapytań wyślij wiadomość do punktu pomocy dotyczącej uprawnień w mieście Nowy Jork na adres ELP@dca.nyc.gov.
 • Pomoc finansowa
  • Pożyczki i dotacje od SBS: Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork (NYC Department of Small Business Services, SBS) ogłosił przeznaczenie środków w wysokości do 2 milionów dolarów na dotacje dla organizacji wspierających rozwój społeczności (Community Based Development Organization, CBDO), działających w obszarach o niskim i średnim poziomie dochodów.
   • Dotacje na rewitalizację społeczności pomogą organizacjom CBDO działającym w modelu non profit, które działają na jednym obszarze, w oszacowaniu potrzeb społeczności i nawiązaniu relacji handlowych, przeprowadzeniu lokalnych działań marketingowych i wspieraniu małych firm. 
    • Każda dotacja tego rodzaju oznacza środki w wysokości do 100 000 dolarów rocznie przez trzy lata. Wybrane organizacje CBDO będą mogły wykorzystać przyznane środki, aby zatrudnić pełnoetatowego menedżera programu.
    • Spełniające kryteria organizacje CBDO działające na jednym obszarze o niskim i średnim poziomie dochodów mogą uzyskać więcej informacji i składać wnioski na stronie nyc.gov/avenuenyc. Termin składania wniosków upływa 13 czerwca.   
   • Dotacje na rozwój organizacji zapewnią z kolei środki miejskim organizacjom non profit, które świadczą pomoc techniczną wielu organizacjom CBDO w całym mieście. Dostawcy usług pomocy technicznej działający w modelu non profit, którzy otrzymają te dotacje, będą świadczyć bezpłatne usługi pomocy w zakresie prawa, podatków i zarządzania projektami, rozwijania zdolności przywódczych, coachingu itd., aby zwiększyć potencjał i możliwości organizacji CBDO. 
    • Każda dotacja tego rodzaju oznacza środki w wysokości do 100 000 dolarów rocznie w okresie od jednego do trzech lat. 
    • Spełniający kryteria dostawcy usług pomocy technicznej działający w modelu non profit, którzy przygotowują i realizują programy pomocy organizacjom CBDO w całym mieście, mogą uzyskać więcej informacji i składać wnioski na stronie nyc.gov/avenuenyc. Termin składania wniosków upływa 6 czerwca. 
  • Pożyczki i dotacje od SBA: Amerykańska Agencja ds. Małych Firm (Small Business Administration, SBA) oferuje małym firmom pożyczki i dotacje mające na celu przeciwdziałanie skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA ze wskazówkami i zasobami dla małych firm na czas pandemii COVID-19. Do pożyczek tych mogą się kwalifikować niektórzy imigranci prowadzący działalność gospodarczą.
  • Pomoc w zakresie składania wniosków: Pomoc w wypełnieniu wniosku o taką pożyczkę lub dotację można uzyskać w ośrodku rozwoju małych firm. Aby znaleźć pobliskie centrum, odwiedź stronę internetową Ośrodków Rozwoju Małych Firm w Nowym Jorku.
 • Ochrona przed eksmisją

 

Zasoby miejskie i lokalne dla nowojorczyków ze społeczności LGBTQ+

 • W reakcji na pandemię COVID-19 przedstawiciele Projektu Unity Miasta Nowy Jork przeprowadzili ankietę wśród kilkuset dostawców programów i usług LGBTQ z całego Nowego Jorku w celu opracowania specjalnej strony, która zawiera aktualne informacje na temat zasobów dla społeczności LGBTQ wciąż dostępnych podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu Unity poświęconej zasobom związanym z COVID-19.
 • Listę banków żywności i kuchni żywieniowych, które wyraźnie zadeklarowały życzliwe przyjmowanie członków społeczności LGBTQ, można znaleźć na stronie Growing Up NYC dotyczącej pomocy żywnościowej.
 • Informacje na temat wydarzeń wspierających społeczność LGBTQ+ można znaleźć na stronie GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.
 • W szczególnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Judson wciąż zapewniają nagłą opiekę z zakresu zdrowia seksualnego/reprodukcyjnego, usługi afirmacyjne LGBTQ oraz wsparcie związane ze zdrowiem psychicznym nastolatkom i młodym osobom dorosłym z terenu miasta Nowy Jork. Usługi te zostały czasowo przeniesione do placówki Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Gouverneur pod adresem 227 Madison Street, New York, NY.
  • Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz zadbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów osoby chcące skorzystać z tych usług powinny najpierw nawiązać kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny zdalnej. Następnie w razie konieczności podyktowanej względami medycznymi zostanie zaplanowane osobiste spotkanie z pracownikiem systemu opieki zdrowotnej.
  • Dostępne są następujące usługi:
   • Testy pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową i ich leczenie
   • Antykoncepcja awaryjna i kontrola urodzeń
   • Profilaktyka przed- i poekspozycyjna
   • Nagłe potrzeby ginekologiczne
   • Opieka nakierowana na afirmację płci, w tym terapia hormonalna
   • Testy ciążowe i porady z zakresu dostępnych opcji
   • Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego
  • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną.
  • Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 212-925-5000 (po pytaniu o język naciśnij 3, aby porozmawiać z pielęgniarką). Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork dotyczącej placówek zdrowotnych dla społeczności LGBTQ.

Świadczenia pogrzebowe

 • Osoby o niskich dochodach, które mają problem z opłaceniem kosztów pogrzebu bliskiej osoby, mogą liczyć na pomoc w ramach programu świadczeń pogrzebowych Wydziału Zasobów Ludzkich Miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA). Z programu mogą skorzystać wszyscy nowojorczycy o niskich dochodach, bez względu na status imigracyjny.
  • W związku z niespotykaną skalą skutków pandemii COVID-19 wydziały DSS/HRA wprowadziły przepis specjalny:
   • Podwyższenie dodatku pogrzebowego z 900 do 1700 dolarów oraz limitu kosztów pogrzebu z 1700 do 3400 dolarów.
   • Wydłużenie okresu możliwości ubiegania się o świadczenie do 120 dni od daty śmierci chowanej osoby.
  • Wnioski otrzymane od 12 marca 2020 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem podwyższonego dodatku pogrzebowego. Rozpatrzone zostaną wszystkie otrzymane wnioski — bez względu na status imigracyjny wnioskodawcy.
  • Więcej informacji, w tym formularze wniosków w 11 językach (bez konieczności podawania numeru ubezpieczenia społecznego) i odpowiedzi na często zadawane pytania, można znaleźć na stronie świadczeń pogrzebowych HRA.
  • Można też zadzwonić do Biura Usług Pogrzebowych HRA (HRA Office of Burial Services): 929-252-7731. Wystarczy zostawić wiadomość, a pracownik biura oddzwoni przed końcem następnego dnia roboczego.
 • Jeśli bliska Ci osoba zmarła w placówce należącej do Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork (NYC Health and Hospitals) i potrzebujesz pomocy w identyfikacji ciała oraz zaplanowaniu kolejnych działań, skontaktuj się z działem relacji z pacjentami i gośćmi (Patient & Guest Relations). Poniżej znajdziesz numery telefonów do poszczególnych placówek.
  • BRONX
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • BROOKLYN
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • MANHATTAN
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • QUEENS
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań na temat COVID-19 poświęconej pogrzebom (MOIA).

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przed nękaniem i dyskryminacją

 • W mieście Nowy Jork nie ma tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji względem kogokolwiek ze względu na jego rasę, narodowość lub inne cechy. Komisja Miasta Nowy Jork ds. Praw Człowieka, Biuro Burmistrza ds. Przeciwdziałania Przestępstwom z Nienawiści oraz nowojorska policja monitorują przypadki prześladowania, dyskryminacji i uprzedzeń wynikające ze strachu przed innymi i ich stygmatyzowaniem w związku z COVID-19 oraz na bieżąco reagują na takie sytuacje.
  • Aby zgłosić przypadek nękania lub dyskryminacji, zadzwoń pod numer 311.
  • Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa z nienawiści lub będziesz świadkiem zdarzenia, które według Ciebie jest takim przestępstwem, zadzwoń pod numer 911. Funkcjonariusze nowojorskiej policji nie będą pytać o status imigracyjny osób zwracających się do nich o pomoc.
  • Na stronie nyc.gov/StopCOVIDHate dowiesz się, jak zgłaszać przypadki nienawiści i uprzedzeń związane z COVID-19 oraz gdzie szukać pomocy dla ofiar i wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego.

 • Nowojorskie Centra Sprawiedliwości dla Rodzin zapewniają pomoc telefoniczną osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Obejmuje ona opracowywanie natychmiastowego planu bezpieczeństwa, pomoc w szukaniu schronienia, pomoc prawną, usługi z zakresu zdrowia psychicznego i doradztwa oraz inne rodzaje pomocy. Czasem trzeba zostawić wiadomość, a wówczas ktoś oddzwania w najszybszym możliwym terminie.
  • Do pobliskiego centrum można zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Bronx — zadzwoń pod numer 718-508-1220
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Brooklyn — zadzwoń pod numer 718-250-5113
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Manhattan — zadzwoń pod numer 212-602-2800
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Queens — zadzwoń pod numer 718-575-4545
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Staten Island — zadzwoń pod numer 718-697-4300
  • Wieczorem lub podczas weekendu zadzwoń na całodobową infolinię dla ofiar przemocy domowej pod numerem 800-621-HOPE (4673).

 • Aby uzyskać więcej informacji i materiałów, odwiedź stronę internetową na temat COVID-19 opracowaną przez Biuro Burmistrza ds. Powstrzymania Przemocy Domowej i Przemocy ze względu na Płeć.

Stan postępowań imigracyjnych i egzekwowanie przepisów imigracyjnych

 • ActionNYC to realizowana przez Miasto inicjatywa zapewniająca bezpłatną, bezpieczną i poufną pomoc prawną imigrantom w Nowym Jorku. W obecnym czasie w programie wprowadzane są modyfikacje, tak aby zgodnie z zasadą dystansu społecznego (zachowanie odległości minimum 1,8 m [6 stóp] od osób spoza własnego gospodarstwa domowego) możliwe było prowadzenie analiz imigracyjnych przez telefon. Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące statusu imigracyjnego, w tym zmian związanych z COVID-19, zadzwoń pod numer 800-354-0365 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 lub pod numer 311 i powiedz „ActionNYC”.

 • Biuro Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego zapewnia bezpłatne usługi prawne nowojorczykom w potrzebie, w tym najemcom lokali, imigrantom, nisko opłacanym pracownikom i innym nowojorczykom, którzy mogą mieć problemy na gruncie prawa cywilnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego.

 • Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) zaczął ponownie organizować ceremonie naturalizacji z przysięgą, zgodnie z zasadami dystansowania społecznego. Wznowione zostały też rozmowy i pobieranie danych biometrycznych. Wszyscy wnioskodawcy i ich prawnicy otrzymają pocztą powiadomienia o nowych terminach. Odwiedź stronę USCIS.gov/Coronavirus (aby uzyskać informacje w języku hiszpańskim, odwiedź stronę internetową Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019). W przypadku pytań (w tym dotyczących zmiany terminu spotkania) zadzwoń na infolinię USCIS pod numer 1-800-375-5283 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00).
  • Nowojorskie biuro USCIS ds. pomocy uchodźcom wznowiło działanie i ponownie prowadzi osobiste rozmowy z interesantami. Osoby, które złożyły wniosek o azyl, otrzymają powiadomienia o nowych terminach.

 • Służby Imigracyjne i Celne USA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) zmieniły swoją politykę w związku z pandemią COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie ICE.gov/COVID19.
  • Obecnie osób zatrzymanych przez ICE nie mogą odwiedzać członkowie rodziny ani znajomyi. Jeśli chodzi o prawników, kontynuowane są niektóre odwiedziny o charakterze prawnym. Jednak ICE zachęca prawników, aby w miarę możliwości przeprowadzali odwiedziny za pośrednictwem technologii wideo. W przypadku odwiedzin osobistych muszą sami sobie zapewnić sprzęt ochrony osobistej i mogą zostać poddani badaniu na terenie obiektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji i aktualnych wytycznych prawnik powinien skontaktować się z danym obiektem.
  • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, służby ICE odwołały konieczność osobistego meldowania się. Wciąż należy meldować się telefonicznie.
  • ICE kontynuuje aresztowania. Jak poinformowały te służby, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące aresztowanych osób, a poza szczególnymi przypadkami aresztowania nie będą przeprowadzane w placówkach opieki zdrowotnej ani ich pobliżu.

Ochrona konsumentów przed oszustwami

 • Windowanie cen wszelkich artykułów użytku osobistego i domowego oraz wszelkich usług niezbędnych do zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 albo jej leczenia jest nielegalne. Oznacza to, że firmom nie wolno podnosić cen tego rodzaju towarów i usług o więcej niż 10%. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Jeśli uważasz, że w określonym sklepie od marca ceny takich artykułów wzrosły ponad miarę, złóż skargę online lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Overcharge” („zbyt wysoka cena”).

 • Na stronie NYC.gov/DCWPAlerts można znaleźć informacje i przetłumaczone zasoby dotyczące oszustw, planowania pogrzebów, próśb o wstrzymanie windykacji należności, pożyczek studenckich, bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych, dat wygaśnięcia i odnowienia licencji, windowania cen itd.

 • W sytuacjach kryzysowych i w trudnych okresach wiele osób pada ofiarami oszustw. Aby skutecznie chronić siebie i swoje pieniądze, warto znać taktyki stosowane przez oszustów. W czasie pandemii COVID-19 pojawiło się wiele nowych metod oszukiwania innych. Oszuści wykorzystują telefony, e-maile i SMS-y, a czasem nawet pojawiają się osobiście. Zdecydowanie warto znać stosowane przez nich metody i wiedzieć, co należy robić w przypadku spotkania oszusta. Oto kilka popularnych taktyk oszustów w związku z COVID-19:
  • Oszukańcze telefony/e-maile/SMS-y od organów administracji publicznej. Prawdziwe instytucje administracji publicznej nie dzwonią do mieszkańców bez zapowiedzi, domagając się pieniędzy, szczególnie w formie kart podarunkowych. Większość płatności jest obsługiwana za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych takich agencji.
  • Oszukańcze organizacje charytatywne. Zanim przekażesz datek na organizację charytatywną mającą stronę na platformie GoFundMe lub wyślesz go przedstawicielowi takiej organizacji, sprawdź, czy wszystko jest w porządku. Wszystkie prawdziwe organizacje charytatywne muszą być zarejestrowane w Biurze Organizacji Charytatywnych Prokuratora Generalnego Nowego Jorku (New York Attorney General’s Charities Bureau). Nie przekazuj datków w gotówce, w formie kart podarunkowych ani przelewem.
  • Oszukańcze produkty i leki przeciw COVID-19. Nie używaj produktów ani leków reklamowanych jako zwalczające COVID-19, jeśli nie są one zatwierdzone przez instytucję opieki zdrowotnej. Obecnie nie ma żadnych produktów o potwierdzonym działaniu zwalczającym lub przeciwdziałającym COVID-19.
  • Zestawy do samodzielnego robienia testów na COVID-19. Nie daj się nabrać na internetowe oferty szczepionek i zestawów do samodzielnego robienia testów na COVID-19. Jeśli do Twoich drzwi zapuka ktoś podający się za przedstawiciela Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) lub Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) i zaproponuje wykonanie „testu na COVID-19”, zadzwoń pod numer 911.
  • Wyłudzenia związane ze środkami ochrony osobistej. Oszuści mogą dzwonić do Twojej firmy i domagać się pieniędzy za środki ochrony osobistej. Ktoś może na przykład twierdzić, że jakiś menedżer złożył zamówienie na środki ochrony osobistej w imieniu firmy i przed wysyłką konieczne jest uregulowanie płatności.
  • Wyłudzenia informacji. Oszuści mogą wysyłać e-maile i SMS-y lub publikować posty w mediach społecznościowych zawierające prośby o podanie danych osobowych (lub linki do stron, na których trzeba podać takie dane). Zanim klikniesz taki link lub odpowiesz na wiadomość, zawsze sprawdź adres e-mail lub adres linku.
  • Telefony z nieznanych numerów lub od automatów. Oszuści mogą do Ciebie dzwonić lub używać nielegalnych automatów odczytujących wiadomości, aby próbować sprzedać Ci różne „produkty” — od oszukańczych lekarstw na COVID-19 po sposoby na łatwy zarobek bez wychodzenia z domu. Podejrzliwie traktuj też telefony z groźbami wyłączenia gazu lub elektryczności, jeśli natychmiast nie uregulujesz płatności.
  • Oszukańcze propozycje umorzenia długów. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś z propozycją umorzenia długu, nie daj się nabrać.
  • Fałszywe kupony. Uważaj na oferty fałszywych kuponów krążące w mediach społecznościowych. Link do kuponu może prowadzić do witryny zewnętrznej z prośbą o podanie danych osobowych w zamian za kupon.
  • Pożyczki na cele podatkowe. Wystrzegaj się propozycji uzyskania „korzystniejszych” zwrotów dzięki odliczeniom i kredytom.
  • Wyłudzenia „na szczeniaczka”. Pamiętaj, aby przed dokonaniem zakupu zawsze sprawdzić witrynę sprzedawcy. Zdarza się, że oszukańcze witryny sprzedają nieistniejące zwierzęta domowe, których oczywiście nie wysyłają nabywcom. Najlepiej nie kupować zwierząt, których nie widziało się na własne oczy.
  • Oszukańcze pożyczki studenckie. Obowiązek spłaty większości federalnych pożyczek studenckich został zawieszony do 30 września bez naliczania odsetek i kar. Pożyczkobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań w celu zawieszenia spłaty. Każda osoba twierdząca, że może Ci pomóc szybciej lub bezpłatnie dostać się do programu, jest oszustem.
 • Więcej wskazówek ułatwiających rozpoznawanie oszustw i skuteczne chronienie się przed nimi można znaleźć na stronie nyc.gov/dcwp w sekcji wskazówek dotyczących ochrony przed oszustwami w związku z pandemią COVID-19.

 • Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje oszukiwać innych w związku z COVID-19, zadzwoń do Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork (New York State Attorney General’s Office) pod numer 800-771-7755 lub do Biura Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork (New York State Division of Consumer Protection) pod numer 800-697-1220.
  • Jeśli uważasz, że grozi Ci niebezpieczeństwo, zadzwoń pod numer 911.

 • Zapoznaj się z udostępnionym przez Prokuratora Generalnego Nowego Jorku przewodnikiem po zasobach związanych z COVID-19, aby poznać swoje prawa, dostępne zasoby oraz wskazówki z zakresu ochrony konsumentów.

Materiały dodatkowe