Materiały dla społeczności imigracyjnych podczas pandemii COVID-19

Na tej stronie internetowej dostępne są profesjonalne tłumaczenia na dziesięć wyznaczonych języków miejskich wskazanych w Ustawie lokalnej 30.

Pozostałe wersje językowe zostały wygenerowane za pomocą Tłumacza Google.

Miasto Nowy Jork chce pomóc nowojorczykom, którzy w znacznym stopniu ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19). Wiele usług miejskich jest dostępnych dla wszystkich nowojorczyków niezależnie od ich statusu imigracyjnego i możliwości finansowych, chociaż mogą obowiązywać inne wymogi kwalifikacyjne.

Niniejsze informacje są podawane według stanu z 15 maja 2020 r. Informacje na temat dostępnych usług i zasobów często się zmieniają. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie nyc.gov/coronavirus i kanale @NYCImmigrants na Twitterze.

Kliknij konkretny temat lub naciśnij klawisz Enter na danym temacie, aby wyświetlić odpowiedź.

Dostępny do pobrania informator o zasobach

Wytyczne dotyczące choroby COVID-19 i jej leczenie

 • W miarę możliwości nowojorczycy nie powinni wychodzić z domu. Jeśli masz łagodne lub umiarkowane objawy COVID-19, niezwłoczne odizoluj się we własnym domu. Jeśli po trzech–czterech dniach choroba nie ustąpi, skontaktuj się z lekarzem.

  • Jeśli będziesz potrzebować pomocy w znalezieniu lekarza lub dostępie do opieki medycznej, zadzwoń na infolinię Wydziału Zdrowia i Szpitali (Health + Hospitals) pod numerem 844-NYC-4NYC (844-692-4692). Miasto Nowy Jork zapewnia opiekę medyczną niezależnie od statusu imigracyjnego i możliwości pokrycia kosztów.

  • W celu skonsultowania się z lekarzem skorzystaj z telefonu, wiadomości tekstowych, systemu telemedycyny (wideokonferencji) lub portalu dla pacjentów — nie wybieraj się do lekarza osobiście. Po nawiązaniu kontaktu z lekarzem razem zdecydujecie, czy musisz skorzystać z opieki medycznej poza domem.

  • W przypadku wystąpienia takich objawów jak trudności z oddychaniem, uporczywy ból lub ucisk w klatce piersiowej, niewystępujący wcześniej poziom dezorientacji lub senność albo sinienie ust bądź twarzy udaj się na oddział ratunkowy lub zadzwoń pod numer 911. Podana lista nie jest wyczerpująca. W razie obaw lub wystąpienia nagłej sytuacji medycznej niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą opieki zdrowotnej lub zadzwoń pod numer 911.

  • Pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny (pediatric multi-system inflammatory syndrome, PMIS) to nowa choroba występująca u dzieci między innymi w mieście Nowy Jork. Część lekarzy uważa, że choroba ta jest związana z COVID-19. Jeśli u Twojego dziecka wystąpią takie objawy jak utrzymująca się gorączka, wysypka, ból brzucha i wymioty, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. (Jeśli nie masz lekarza, zadzwoń na infolinię Wydziału Zdrowia i Szpitali pod numerem 844-NYC-4NYC). Pobierz broszurę informacyjną na temat PMIS.

  • Aby uzyskać najnowsze wskazówki zdrowotne i narzędzia w wielu wersjach językowych, odwiedź stronę internetową na temat koronawirusa przygotowaną przez Wydział Zdrowia Miasta Nowy Jork (New York City Department of Health).

  • Miasto Nowy Jork NIE organizuje testów na COVID-19 w drodze bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Jeśli ktoś zadzwoni do Ciebie w tej sprawie, będzie to próba oszustwa. Sprawy dotyczące własnego zdrowia, w tym wszelkie potrzebne testy, omawiaj bezpośrednio z dostawcą opieki zdrowotnej.

 • Osoby niemieszkające w tym samym gospodarstwie domowym powinny bezwzględnie zachowywać od siebie odległość minimum 1,8 m.

 • Koronawirusa mogą roznosić także osoby, u których nie występują objawy COVID-19. Pomocą w walce z rozprzestrzenianiem COVID-19 może być nakrycie twarzy, dlatego nakładaj je za każdym razem, gdy wychodzisz z domu.

  • Nowojorczycy muszą nosić nakrycie twarzy w miejscach publicznych, zwłaszcza gdy nie da się zachować odległości 2 m od innych osób. Nakrycie twarzy, czyli dobrze zamocowany kawałek papieru lub tkanina zakrywające nos i usta, należy zakładać za każdym razem, gdy wychodzi się z domu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanych rodzajów nakryć twarzy i sposobu ich używania, odwiedź stronę NYC.gov/Coronavirus. Miasto bezpłatnie rozprowadza nakrycia twarzy. Więcej informacji zawiera można znaleźć na stronie NYC.gov/FaceCoverings.

  • Wszyscy niezbędni pracownicy miasta Nowy Jork, którzy mają styczność z obywatelami podczas pełnienia obowiązków służbowych, muszą nosić nakrycie twarzy. Nakrycia twarzy są rozprowadzane wśród niezbędnych pracowników Miasta za pośrednictwem instytucji miejskich.

  • Sklepy powinny wymagać od klientów noszenia nakryć twarzy z myślą o ochronie pracowników i innych klientów. Właścicieli sklepów zachęca się do wywieszania znaków przypominających o przestrzeganiu tego zalecenia.

 • Miasto Nowy Jork rozszerza kryteria dotyczące testów na COVID-19. Poddaj się testowi w kierunku COVID-19, jeśli spełniasz przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • Masz objawy COVID-19 — bez względu na wiek, choroby przewlekłe i zawód

  • Doszło do kontaktu z osobą mającą zdiagnozowaną chorobę COVID-19, niezależnie od tego, czy masz objawy

  • Pracujesz w ośrodku pobytowym (takim jak dom opieki lub schronisko), niezależnie od tego, czy masz objawy

  Aby znaleźć pobliski punkt testowania, odwiedź stronę nyc.gov/covidtest.

 • Miasto często aktualizuje wytyczne dotyczące sposobu postępowania podczas pandemii COVID-19. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie NYC.gov/Coronavirus. Są dostępne w ponad 20 językach.

  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności tekstowe na temat COVID-19 w języku angielskim, wyślij SMS o treści COVID na numer 692-692.

  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści COVIDESP na numer 692-692.

  • Aktualne informacje w języku angielskim, hiszpańskim i chińskim są też dostępne na Twitterze. Znajdziesz je na kanałach @NotifyNYC, @NNYCSpanish i @NNYCChinese.

 • Nowojorczycy, którzy mają objawy lub otrzymali pozytywny wynik testu w kierunku COVID-19, kontaktowali się z kimś, kto może chorować na COVID-19, albo obecnie przebywają w kwarantannie mogą poinformować Miasto o swoim aktualnym stanie. Więcej informacji można znaleźć w Portalu Kontaktów Miasta Nowy Jork związanego z COVID-19 (NYC COVID-19 Engagement Portal).

COVID-19 i obawy imigrantów

 • Skorzystanie z opieki, leczenia lub testu na COVID-19 NIE spowoduje, że staniesz się „obciążeniem publicznym”, ani nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się o zieloną kartę. Skorzystanie z opieki medycznej dostępnej w formie pomocy charytatywnej lub w obniżonej cenie nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się o zieloną kartę. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu „obciążenia publicznego”. Korzystaj z opieki bez obaw.

 • Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (USCIS) zapowiedział, że leczenie i usługi profilaktyki związane z COVID-19 nie wpłyną na wynik badania danej osoby pod kątem „obciążenia publicznego”, nawet jeśli zostaną zapewnione lub sfinansowane w ramach jednego lub wielu świadczeń publicznych uwzględnianych w badaniu „obciążenia publicznego”. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę USCIS dotyczącą obciążenia publicznego

 • Wielu imigrantów badanie „obciążenia publicznego” nie dotyczy. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu „obciążenia publicznego”.

 • Nie wszystkie usługi, programy i świadczenia publiczne są uważane za „świadczenia publiczne” do celów badania „obciążenia publicznego”. Przykładowo za „świadczenia publiczne” NIE są uznawane poniższe usługi i programy, nawet w przypadku imigrantów objętych badaniem „obciążenia publicznego”:

  • Opieka zdrowotna i większość ubezpieczeń zdrowotnych oprócz Medicaid nieprzeznaczonego do sytuacji nagłych

  • Chociaż w badaniu uwzględniane jest ubezpieczenie Medicaid, poniższe świadczenia Medicaid są z niego wyłączone:

   • Emergency Medicaid

   • Usługi finansowane przez Medicaid, ale świadczone na mocy ustawy Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)

   • Finansowane przez Medicaid usługi i świadczenia szkolne

   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez dzieci poniżej 21 roku życia

   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez kobiety w czasie ciąży i przez 60 dni po jej zakończeniu

  • Wiele rodzajów pomocy żywieniowej, takich jak Specjalny program dodatkowego żywienia dla kobiet, niemowląt i dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC), spiżarnie, posiłki na wynos Grab and Go w szkołach itp. (oprócz programu SNAP; zobacz poniższą sekcję „Żywność”)

  • Zasiłki dla bezrobotnych

 • Wszyscy pacjenci systemu opieki zdrowotnej — niezależnie od swojego statusu imigracyjnego — są objęci rozbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności. Zgodnie z prawem federalnym szpitale i przychodnie lekarskie nie udostępniają danych pacjentów bez ich zgody, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy.

 • Jeśli masz pytania na temat imigracji i świadczeń publicznych, zadzwoń na bezpłatną, poufną infolinię ActionNYC pod numerem 800-354-0365, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „public charge” (obciążenie publiczne), aby uzyskać aktualne i rzetelne informacje oraz namiary na pomoc prawną.

Opieka zdrowotna i dbanie o dobrostan

 • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną. Dotyczy to wszystkich rodzajów opieki zdrowotnej, w tym opieki w nagłych przypadkach, wizyt lekarskich, leków, opieki długoterminowej i pobytów w szpitalu. Odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork albo zadzwoń pod numer 844-NYC-4NYC (844-692-4692) lub 311.

 • NYC Care to program dostępu do opieki zdrowotnej, dzięki któremu nowojorczycy niekwalifikujący się do ubezpieczenia zdrowotnego lub niemogący pokryć jego kosztów mają możliwość niedrogiego bądź nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych przez Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork. Odwiedź stronę NYCCare.nyc albo zadzwoń pod numer 646-NYC-Care (646-692-2273) lub 311.

  • Stosując się do zasad dystansu społecznego (zachowywanie odległości minimum 1,8 m [6 stóp] od osób spoza własnego gospodarstwa domowego), pracownicy NYC Care zapiszą Twoje dane kontaktowe i oddzwonią w sprawie zapisów, gdy będą dozwolone spotkania bezpośrednie.

 • W mieście Nowy Jork funkcjonuje wiele lokalnych ośrodków zdrowia, które zapewniają opiekę medyczną na zasadzie opłaty ruchomej, zależnej od dochodów. Z opieki może skorzystać każdy, bez względu na status imigracyjny. Informacje na temat pobliskich lokalnych ośrodków zdrowia można uzyskać w Wydziale Zasobów i Usług Opieki Zdrowotnej (Health Resources & Services Administration, HRSA). Aby znaleźć taki ośrodek, odwiedź stronę FindaHealthCenter.HRSA.gov lub zapoznaj się z listą możliwości w zakresie niedrogiej i nieodpłatnej opieki dostępnych w mieście Nowy Jork.

 • • W punktach testowania prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork stosowane jest samodzielne pobieranie wymazów, które ma na celu zminimalizowanie kontaktów między pacjentami i pracownikami systemu opieki zdrowotnej. W poniższych miejscach są dostępne bezpłatne i wygodne testy na zasadzie „walk-in”. Nie trzeba rezerwować terminu. Aby znaleźć pobliski punkt testowania, odwiedź stronę nyc.gov/covidtest.

 • Jeśli odczuwasz niepokój, stres lub trudny do zniesienia ciężar emocjonalny, skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą za pośrednictwem NYC Well — zapewnianej przez Miasto bezpłatnej, poufnej infolinii dostępnej w ponad 200 językach. Zadzwoń pod numer 888-NYC-WELL (888-692-9355), wyślij SMS o treści „WELL” na numer 65173 lub skorzystaj z czatu online na stronie NYC.gov/NYCWell.

 • Nowojorczycy mają do dyspozycji stronę internetową Wydziału Zdrowia Miasta Nowy Jork poświęconą radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i dobrostanowi emocjonalnemu oraz przewodnik po zasobach ThriveNYC, który zawiera informacje na temat opieki w zakresie zdrowia psychicznego w domu.

 • Na stronie internetowej NYC Well można znaleźć szereg aplikacji z zakresu dbania o dobrostan i wsparcia emocjonalnego, które pomogą w radzeniu sobie z obecną sytuacją.

 • Dzwoniąc na zorganizowaną przez stan Nowy Jork infolinię wsparcia emocjonalnego związaną z COVID-19, która jest dostępna pod numerem 844-863-9314, możesz porozmawiać ze specjalnie przeszkolonymi specjalistami-wolontariuszami. Uważnie słuchają oni wszystkich dzwoniących oraz oferują wsparcie i rekomendacje przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00–22:00.

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Imigranci mają do dyspozycji wiele niedrogich lub nieodpłatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które są dostępne także dla dzieci bez dokumentów i kobiet w ciąży. Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan są dostępne przez cały rok. Do 15 czerwca 2020 r. są dostępne kwalifikowane ubezpieczenia zdrowotne pochodzące z New York State of Health, oficjalnej stanowej giełdy ubezpieczeń zdrowotnych. Odwiedź stronę New York State of Health lub zadzwoń pod numer 311.

  • Z powodu pandemii COVID-19 osobiste zapisy do ubezpieczeń zdrowotnych zostały wstrzymane do odwołania. W tym czasie możliwa jest rejestracja online lub kontakt telefoniczny w celu umówienia się na zapisy telefoniczne. Pomoc jest dostępna w wielu językach — niezależnie od statusu imigracyjnego. Aby umówić termin, odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene) lub zadzwoń pod numer 311. Możesz także wysłać SMS o treści CoveredNYC na numer 877-877, aby nawiązać kontakt w języku angielskim. Aby nawiązać kontakt w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści SeguroNYC na numer 877-877.

 • Program Community Health Advocates (CHA) ułatwia nowojorczykom poruszanie się po złożonym systemie opieki zdrowotnej, oferując indywidualną pomoc i szkolenia przeznaczone dla społeczności w całym stanie Nowy Jork. CHA zapewnia pomoc dotyczącą tego, jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jak rozwiązywać problemy dotyczące opłat za opiekę medyczną i związanych z nimi długów oraz jak kwestionować odmowę opieki i niekorzystne decyzje dotyczące uprawnień. CHA prowadzi infolinię językową, która udostępnia usługi tłumaczenia w ponad 170 językach. Na infolinię można dzwonić pod numer 888-614-5400 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

Żywność

 • Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) pomaga w zakupie żywności osobom o niskich dochodach. Świadczenia są zapewniane za pośrednictwem karty elektronicznej, która działa podobnie jak karta do bankomatu i jest akceptowana w większości sklepów spożywczych. Niektórzy imigranci mogą być uprawnieni do udziału w programie. Do składania wniosków i przedłużania uprawnień online służy miejski portal ACCESS HRA, który umożliwia ubieganie się o świadczenia publiczne i zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dostępnych w programie SNAP i kryteriów kwalifikacyjnych, odwiedź stronę Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) dotyczącą SNAP lub zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.

  • Beneficjenci programu SNAP w mieście Nowy Jork mogą kupować artykuły spożywcze online w sklepach Amazon, Shoprite i Walmart. Sprawdź, czy wybrany sklep online dostarcza zakupy pod Twój adres domowy. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą zakupów online w ramach programu SNAP.

  • Jeśli masz pytania na temat imigracji i świadczeń publicznych, takich jak program SNAP, zadzwoń na bezpłatną, poufną infolinię ActionNYC pod numerem 800-354-0365, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00, lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „public charge” (obciążenie publiczne), aby uzyskać aktualne i rzetelne informacje oraz namiary na pomoc prawną.

 • Poniższe usługi są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich nowojorczyków niezależnie od ich statusu imigracyjnego. Z usług tych mogą także korzystać imigranci bez dokumentów, przy czym NIE spowoduje to, że staną się oni „obciążeniem publicznym”, ani nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się przez nich o zieloną kartę. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu obciążenia publicznego.

  • Dostępne w mieście Nowy Jork spiżarnie oferują artykuły spożywcze, a kuchnie serwują gorące posiłki. Nie ma limitu dochodów. Pobliskie punkty możesz znaleźć na mapach interaktywnych dostępnych na stronach FoodHelpNYC i Food Bank NYC. Możesz także zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „food pantries” (spiżarnie).

  • Rozsiane na terenie całego miasta ośrodki wydawania posiłków zapewniają wszystkim mieszkańcom Nowego Jorku trzy posiłki dziennie. Ośrodki wydawania posiłków są czynne od poniedziałku do piątku — dla dzieci i rodzin w godzinach 7:30–11:30, a dla osób dorosłych w godzinach 11:30–13:30. Posiłki można odbierać bez rejestrowania się, podawania tożsamości i okazywania jakichkolwiek dokumentów. Nikt nie spotka się z odmową wydania posiłku, a wszyscy dorośli i dzieci mogą odebrać trzy posiłki naraz. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą odbierać posiłki dla swoich dzieci. W ośrodkach wydawania posiłków nie ma stołówek, więc konsumpcja musi się odbywać gdzie indziej. We wszystkich punktach są dostępne opcje wegetariańskie i halal. W określonych punktach oferowane są wyłącznie posiłki koszerne. Nie jest wymagana rejestracja ani dowód tożsamości. Odwiedź opracowaną przez Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) wyszukiwarkę miejsc wydawania bezpłatnych posiłków lub zadzwoń pod numer 311. Możesz także wysłać SMS o treści FOOD na numer 877-877, aby nawiązać kontakt w języku angielskim. Aby nawiązać kontakt w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści COMIDA na numer 877-877.

  • Jeśli nie możesz opuszczać domu, a nie masz nikogo, kto mógłby przynieść Ci jedzenie, ani nie możesz skorzystać z prywatnych metod dostawy, możesz mieć prawo do posiłków dostarczanych bezpośrednio do domu. Odwiedź stronę zasobów pomocy żywieniowej miasta Nowy Jork związanej z COVID-19 i przejdź do sekcji „NYC Food Delivery Assistance” (Pomoc w dostawie żywności w mieście Nowy Jork). Możesz także zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „get food” (otrzymać jedzenie).

  • Specjalny program dodatkowego żywienia dla kobiet, niemowląt i dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) zapewnia bezpłatną zdrową żywność i inne usługi dla kobiet o niskich dochodach i ich dzieci. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.

  • Jeśli chcesz kupić świeże artykuły spożywcze, ale nie możesz wychodzić z domu, obecnie wiele firm lokalnych i krajowych oferuje możliwość dostawy do domu. Listę tych firm można znaleźć na stronie zasobów pomocy żywieniowej miasta Nowy Jork związanej z COVID-19 w sekcji „Grocery Delivery Options” (Możliwości dostawy artykułów spożywczych).

  • W pięciu nowojorskich dzielnicach w kuchniach żywieniowych Neighborhood Opportunity Network (NeON) wszyscy nowojorczycy mogą uzyskać tygodniowy zapas świeżych artykułów spożywczych. Jest to program współorganizowany przez Food Bank of NYC oraz NYC Young Men's Initiative (YMI). Odwiedź stronę internetową kuchni żywieniowych NeON.

Zakwaterowanie i media

 • Wszystkie postępowania eksmisyjne z lokali mieszkaniowych i komercyjnych oraz oczekujące na realizację nakazy eksmisji w Nowym Jorku zostały wstrzymane do 20 sierpnia 2020 r. — niezależnie od statusu imigracyjnego zainteresowanej osoby. Oznacza to, że w tym czasie właściciel Twojego mieszkania lub lokalu, w którym działa Twoja firma, nie może Cię zmusić do jego opuszczenia za niepłacenie czynszu. Obecnie nie obowiązuje umorzenie ani zawieszenie czynszu.

  • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców (Mayor's Office to Protect Tenants) lub stronę Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork dotyczącą COVID-19 i praw mieszkaniowych.

  • Jeśli szeryf miejski podejmie wobec Ciebie próbę eksmisji, możesz zadzwonić do Wydziału Dochodzeniowego Miasta Nowy Jork (NYC Department of Investigation) pod numer (212) 825-5953, aby zgłosić naruszenie nakazu wykonawczego gubernatora.

 • W reakcji na nadzwyczajną sytuację związaną z koronawirusem i pandemią COVID-19 Biuro ds. Prawa Cywilnego (Office of Civil Justice, OCJ) przy HRA nawiązało współpracę z działającymi w mieście Nowy Jork podmiotami non profit świadczącymi usługi prawne. Dzięki tej inicjatywie najemcy lokali mieszkalnych w mieście Nowy Jork mogą uzyskać przez telefon bezpłatne porady prawne dotyczące spraw mieszkaniowych.

  • Infolinia zapewnia wskazówki ułatwiające korzystanie ze świadczeń miejskich i ubieganie się o pomoc, bezpłatne porady prawne oraz inne pomocne zasoby, dzięki którym nowojorczycy — niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów czy statusu imigracyjnego — mogą rozwiązywać problemy z najmem podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.

  • Zadzwoń pod numer 311, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, gdzie można uzyskać telefoniczną pomoc prawną w przypadku pytań bądź problemów związanych z najmem, eksmisją lub sporami między właścicielami lokali i najemcami. Możesz też odwiedzić stronę internetową HRA dotyczącą usług prawnych dla najemców lub wysłać e-mail na adres civiljustice@hra.nyc.gov.

 • Jeśli ze względu na pandemię koronawirusa zmniejszono Ci wymiar godzin pracy i nie jesteś w stanie płacić czynszu, możesz się ubiegać o awaryjną pomoc finansową. Obowiązują pewne ograniczenia dla imigrantów. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.

 • Mieszkańcy miasta Nowy Jork bezpośrednio zagrożeni utratą dachu nad głową i wejściem do systemu schronisk dla bezdomnych mogą uzyskać pomoc w ramach programu Homebase. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311. W programie Homebase dostępne są:

  • Usługi w zakresie zapobiegania eksmisjom
  • Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń publicznych
  • Pomoc w nagłych wypadkach dotyczących czynszu
  • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy
  • Poradnictwo finansowe i zarządzanie finansami osobistymi
  • Pomoc w zmianie miejsca pobytu
  • Krótkoterminowa pomoc finansowa

  Usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Nowy Jork — niezależnie od ich statusu imigracyjnego. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „homebase”.

 • Jeśli korzystasz z bonu udostępnionego w ramach programu Section 8, prowadzonego przez Wydział Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa (Housing Preservation and Development, HPD) miasta Nowy Jork, i masz problemy z opłacaniem czynszu ze względu na utratę dochodów, wyślij e-mail na adres DTRAI@hpd.nyc.gov w celu uzyskania pomocy.

 • Mieszkańcy podlegający NYCHA, u których wystąpiła utrata dochodów, mogą się kwalifikować do oferowanego przez NYCHA programu na wypadek trudności w opłacaniu czynszu. Całkowita utrata dochodów może uprawniać do skorzystania z wprowadzonej przez NYCHA Polityki Zerowego Dochodu. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Centrum Kontaktów NYCHA pod numer 718-707-7771.

 • Miasto Nowy Jork zapewnia tymczasowe zakwaterowanie w hotelach następującym grupom osób:

  • Nowojorczykom dotkniętym bezdomnością:

   • Z mieszkańcami schronisk będzie się kontaktował Wydział Usług dla Bezdomnych miasta Nowy Jork (NYC Department of Homeless Services)

  • Nowojorczycy, którzy (1) w obecnym czasie jako pracownicy lub wolontariusze zapewniają opiekę i/lub świadczą usługi (lecznicze lub dowolne inne) w systemie opieki zdrowotnej, w społeczności lokalnej lub w warunkach domowych; (2) są narażeni na styczność z chorobą COVID-19 lub zakażenie nią oraz (3) czasowo nie mogą mieszkać we własnym domu w celu zminimalizowania ryzyka:

   • Może to obejmować (między innymi) lekarzy, personel pielęgniarski, pracowników domowej pomocy zdrowotnej, pracowników socjalnych, pracowników utrzymania ruchu i pracowników obsługi żywnościowej.

   • Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek online, odwiedź stronę nyc.gov/covid19hotel

  • Nowojorczycy mający objawy choroby COVID-19 lub mieszkający z osobą chorą na COVID-19 i niemający możliwości odseparowania się od pozostałych członków swojego gospodarstwa domowego:

  • Osobom, które otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19 albo mają łagodne lub umiarkowane objawy COVID-19 i potrzebują samoizolacji lub kwarantanny:

   • W ramach programu uruchomionego przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene) lokalne placówki medyczne będą wykonywać badania przesiewowe i kierować osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne do miejskiego programu tymczasowego zakwaterowania hotelowego.

   • Badanie przesiewowe może zostać przeprowadzone za pośrednictwem systemu telemedycyny (np. wideoporady online) lub osobiście.

   • Więcej informacji (w tym dane lokalnych placówek medycznych) można znaleźć na stronie nyc.gov/covid19hotel

   • Pobierz ulotkę: English | Español

 • Program pomocy dotyczącej energii dla domu (Home Energy Assistance Program, HEAP) zapewnia pomoc w zakresie regulowania opłat za ogrzewanie i chłodzenie gospodarstw domowych. Do programu mogą się kwalifikować niektórzy imigranci. Dowiedz się więcej na temat dostępnej w programie HEAP pomocy dotyczącej ogrzewania i świadczeń pomocowych z zakresu chłodzenia — informacje są dostępne na stronie AccessNYC. Wniosek można złożyć przez telefon, dzwoniąc do Wydziału Usług Społecznych Miasta Nowy Jork pod numer 212-331-3126, lub online na stronie mybenefits.ny.gov.

  • Świadczenie pomocowe z zakresu chłodzenia pomaga w pokryciu kosztów instalacji klimatyzatorów i wentylatorów. Dzięki niemu kwalifikujące się gospodarstwa domowe mogą kupić i zamontować klimatyzator lub wentylator w cenie do 800 USD. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 maja 2020 r.

  • Dzięki programowi pomocy dotyczącej energii dla domu (Home Energy Assistance Program, HEAP) można uzyskać pomoc w regulowaniu rachunków za ogrzewanie i inne media. Świadczenie to ułatwia pokrycie kosztów zakupu paliwa, rachunków za media, wyposażenia i napraw. Zapisy zostały przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

 • Firma ConEdison zgodziła się nie odcinać dostępu do energii elektrycznej osobom niepłacącym rachunków za media oraz odstąpić od naliczania kar za zwłokę. Również firma National Grid poinformowała, że co najmniej do końca kwietnia nie będzie odcinać dostępu do gazu osobom niepłacącym rachunków. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy ConEdison i stronie internetowej firmy National Grid.

 • Firmy Comcast, AT&T i Verizon zgodziły się nie odcinać dostępu do Internetu przez 60 dni osobom niebędącym w stanie płacić rachunków z powodu problemów spowodowanych przez rozprzestrzenianie się koronawirusa.

 • Comcast oferuje nowym klientom o niskich dochodach dwa miesiące bezpłatnego dostępu do Internetu z prędkością do 25 Mb/s. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Comcast Internet Essentials.

 • Firmy Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T i Comcast Xfinity na co najmniej 60 dni znoszą wszystkie limity transmisji danych dotyczące abonentów telefonii komórkowej. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

 • Firma Verizon automatycznie zwiększa ilość danych dostępnych dla klientów indywidualnych oraz małych firm w ramach wspólnych planów transmisji danych, hotspotów i urządzeń Jetpack o 15 GB danych 4G LTE, które należy wykorzystać od 1 do 31 maja. Użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności, ponieważ dane te zostaną automatycznie dodane do kont klientów indywidualnych i małych firm.

 • Do odwołania wszystkie publiczne punkty dostępu Xfinity WiFi są dostępne dla wszystkich osób korzystających z identyfikatora SSID „xfinitywifi”. Publiczne punkty dostępu można znaleźć w małych i średnich firmach oraz w zewnętrznych przestrzeniach komercyjnych. Osoby niebędące abonentami operatora Xfinity muszą zaakceptować jego regulamin w celu uzyskania dostępu do sieci, a na życzenie ponowić akceptację, aby móc nadal korzystać z bezpłatnego nieograniczonego dostępu do Internetu. Aby uzyskać więcej informacji i znaleźć publiczny punkt dostępu do sieci Wi-Fi, odwiedź stronę internetową usługi Xfinity WiFi.

Edukacja i opieka nad dziećmi

 • Do końca roku szkolnego 2019–2020 szkoły pozostaną zamknięte, a uczniowie będę kontynuować naukę zdalną. Oznacza to udział w lekcjach w domu za pośrednictwem Internetu. Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) wypożycza potrzebującym uczniom iPady z dostępem do Internetu. Urządzenia te mają taryfę na transmisję danych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Schools.NYC.gov/Coronavirus lub zadzwoń pod numer 311.

 • DOE udostępnia materiały w języku angielskim do nauki w domu przeznaczone dla dzieci w różnym wieku — od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Z myślą o rodzicach i dzieciach Agencja ds. Pomocy Dzieciom miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS) opracowała przewodnik po zasobach na czas pandemii COVID-19, który zawiera porady dla rodziców, propozycje zajęć na czas kwarantanny i zasoby z zakresu podstawowych potrzeb.

 • We współpracy z organizacjami lokalnymi w trzech dzielnicach ACS stworzyła ośrodki Family Enrichment Center (FEC) — przytulne miejsca o domowej atmosferze, które oferują szereg usług dla członków społeczności lokalnych oraz przy ich współudziale. Obecnie ośrodki FEC zapewniają zdalne rekomendacje i wsparcie oraz — w ograniczonym zakresie — pomoc osobistą w sytuacjach nagłych. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym FEC.

  • C.R.I.B. — East New York
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 646-477-6780
   E-mail: thecrib.enyfec@gmail.com
   Strona internetowa: thecrib.enyfe.org
   Adres:
   2779 Atlantic Avenue
   Brooklyn, NY 11207

  • Circle of Dreams — Highbridge
   Godziny otwarcia: wtorki, środy i piątki w godzinach 11:00–14:00 oraz działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-618-5559
   E-mail: acamacho@childrensvillage.org
   Adres:
   266 E. 165th Street
   Bronx, NY 10456

  • O.U.R. Place — Hunts Point/Longwood
   Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00–16:00 oraz działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 917-945-1152
   Strona internetowa: ourplacefec.graham-windham.org
   Adres:
   940 Garrison Avenue
   Bronx, NY 10474

 • ACS założył 11 lokalnych grup planistycznych, które odbywają comiesięczne spotkania. Obecnie do celów planowania i przedstawiania rekomendacji dla rodzin korzystają one ze spotkań wirtualnych i poczty e-mail. Ponadto w ramach niektórych partnerstw dostępna jest osobista pomoc w nagłych wypadkach. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie internetowej działającego w ramach ACS Biura ds. Aktywizacji Społeczności i Partnerstwa (Office of Community Engagement and Partnerships).

  • Pobierz ulotkę z danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia: angielski

  • Bedford-Stuyvesant
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 347-365-3852
   E-mail: info@bedstuycpp.org
   Strona internetowa: www.bedstuycpp.org

  • Bushwick
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-497-6090 wewn. 766 (poniedziałki, czwartki)
   718-497-6090 wewn. 793 (wtorki, środy, piątki)
   E-mail: bushwickcpi@gmail.com
   Strona internetowa: www.bushwickcommunitypartnershipny.org

  • East Flatbush
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-758-7802
   E-mail: EF@cpp.jccany.org

  • East Harlem
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 646-345-3614 lub 929-431-7798
   E-mail: eastharlemcpp@unionsettlement.org

  • East New York
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 877-827-7369
   E-mail: eastnycpp@gmail.com

  • Elmhurst
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-523-6868 wewn. 103
   E-mail: ECP@mediatenyc.org

  • Highbridge
   Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 10:00–15:00
   Telefon: 718-293-4352
   E-mail: bridgebuilderscpo@gmail.com

  • Hunts Point
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 917-514-1710 lub 646-464-2036
   E-mail: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
   Strona internetowa: www.huntspoint.org/community-partnership

  • Jamajka
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-526-2400 wewn. 2018 lub 917-589-3851
   E-mail: jamaicapartners@shelteringarmsny.org

  • Mott Haven
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 347-441-0785 lub 914-529-1150
   E-mail: Motthavenpartnership@gmail.com

  • Staten Island (North Shore)
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 917-485-7710
   E-mail: SICPPInfo@nyfoundling.org
   Strona internetowa: www.sicpp.com

 • Biblioteka Publiczna Nowego Jorku (NYPL) oferuje przez Internet bezpłatne korepetycje dla uczniów. Uczniowie mogą uzyskać pomoc online codziennie w godzinach 14:00–23:00. Korepetytorzy oferują pomoc — w języku angielskim i hiszpańskim — w zakresie głównych przedmiotów obowiązujących w szkołach podstawowych i średnich. Ponadto przez całą dobę dostępne są materiały wideo i inne zasoby do nauki. Aby uzyskać dostęp do tej usługi, rodziny potrzebują karty bibliotecznej Nowego Jorku, o którą mogą się ubiegać na stronie Biblioteki Publicznej Nowego Jorku.

 • We Speak NYC udostępnia bezpłatne cyfrowe materiały do nauki języka angielskiego oraz bezpłatne cotygodniowe zajęcia online. Zapisz się na zajęcia już dziś — zawrzesz nowe znajomości, poznasz ofertę usług miasta Nowy Jork dostępnych dla wszystkich jego mieszkańców niezależnie od statusu imigracyjnego i poćwiczysz swój angielski. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, zobacz ich harmonogram. Każdy chętny może korzystać z bezpłatnych materiałów na stronie internetowej We Speak NYC — bez tworzenia konta. Dostępna są materiały multimedialne, w tym filmy, poradniki dla uczniów, krótkie opowiadania i quizy online, dzięki którym uczniowie mogą ćwiczyć czytanie, słuchanie oraz umiejętności wizualne. Są także materiały dla nauczycieli, w tym konspekty i podręczniki.

 • Uczniowie i studenci mają do wyboru szereg opcji w zakresie bezpłatnych usług internetowych:

  • Charter Spectrum oferuje nowym klientom przez pierwsze dwa miesiące bezpłatny dostęp do Internetu z prędkością do 100 Mb/s. W przypadku osób kwalifikujących się do skorzystania z oferty operator zrzeka się opłat za instalację. Telefon: 844-488-8395.

  • Operatorzy Suddenlink i Optimum, obaj należący do Altice USA, oferują nowym klientom 60 dni bezpłatnego dostępu do Internetu z prędkością do 30 Mb/s. Zadzwoń pod numer 866-200-9522, jeśli mieszkasz na obszarze objętym usługami internetowymi Optimum, lub pod numer 888-633-0030, jeśli w miejscu Twojego zamieszkania dostępne są usługi internetowe Suddenlink.

  • Cox do 12 maja 2020 r. oferuje klientom o niskich dochodach, których dzieci uczęszczają maksymalnie do szkoły ponadpodstawowej, możliwość bezpłatnego korzystania z usług internetowych Connect2Compete przez pierwszy miesiąc.

 • Miasto zapewnia niektórym pracownikom pierwszej linii bezpłatną opiekę nad dziećmi w ośrodkach Regional Enrichment Center (REC). Zapisy są dostępne dla ratowników, pracowników służby zdrowia i transportu publicznego, niezbędnego personelu sklepów spożywczych i aptek oraz wielu miejskich pracowników pierwszej linii. Miasto ocenia możliwości poszerzenia obsługi. Ośrodki REC są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–18:30 i zapraszają dzieci w różnym wieku — od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych. W ośrodkach są podawane posiłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług i pełną listę pracowników uprawnionych do bezpłatnej opieki nad dziećmi, odwiedź przygotowaną przez DOE stronę internetową na temat ośrodków Regional Enrichment Center lub zadzwoń pod numer 311.

 • Jeśli jesteś pracującym rodzicem, który podczas pandemii potrzebuje opieki nad dzieckiem, na stronie workersneedchildcare.org możesz złożyć wniosek o bezpieczny, niedrogi wariant opieki dla swojej rodziny.

Wsparcie i pomoc finansowa dla pracowników

 • Jeśli Twoja praca ucierpiała na skutek COVID-19, mogą Ci przysługiwać pewne świadczenia. Aby ustalić, do jakich świadczeń możesz się kwalifikować w swojej sytuacji, skorzystaj z tabeli ACCESS NYC.

 • 25 marca 2020 r. rząd federalny uchwalił Ustawę o Pomocy, Ulgach i Bezpieczeństwie Gospodarczym w obliczu Epidemii Koronawirusa (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, czyli tzw. CARES Act). W ramach ustawy CARES Act rząd wysyła płatności z tytułu skutków gospodarczych wielu mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, którzy zarabiają mniej niż określoną sumę pieniędzy.

  • Możesz się kwalifikować do otrzymania płatności z tytułu skutków gospodarczych, jeśli:

   • jesteś obywatelem USA lub cudzoziemcem mieszkającym w USA;

   • inna osoba nie może Cię wymienić w swojej deklaracji jako osoby pozostającej na jej utrzymaniu;

   • masz numer ubezpieczenia społecznego (SSN) umożliwiający znalezienie zatrudnienia;

   • Twój skorygowany dochód brutto wynosi maksymalnie 99 000 dolarów w rozliczeniu indywidualnym lub poniżej 198 000 dolarów w rozliczeniu wspólnym.

  • W przypadku rodzin oboje rodzice muszą mieć ważne numery ubezpieczenia społecznego i dzieci wymienione jako osoby pozostające na ich utrzymaniu również muszą mieć ważne numery ubezpieczenia społecznego. (Wyjątek: jeśli w dowolnej części roku podatkowego którekolwiek ze współmałżonków służy w Siłach Zbrojnych USA, wówczas obowiązek posiadania ważnego numeru ubezpieczenia społecznego dotyczy tylko jednego współmałżonka).

  • Więcej informacji można znaleźć na stronie ACCESS NYC.

 • Poznaj swoje prawa pracownicze i pamiętaj, że prawa te — w tym płatny urlop chorobowy oraz zabezpieczający określony w prawie miasta Nowy Jork — przysługują Ci niezależnie od statusu imigracyjnego. Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) przygotował streszczenie miejskich przepisów prawa pracy przeznaczone dla pracodawców i pracowników, które ułatwi przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w miejscach pracy. Aby pobrać streszczenie w preferowanym języku, odwiedź stronę internetową DCWP.

 • Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork może Ci przysługiwać nadzwyczajny płatny urlop chorobowy związany z COVID-19. W niektórych przypadkach również imigranci bez dokumentów są uprawnieni do płatnego urlopu chorobowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową biura gubernatora stanu Nowy Jork lub zadzwoń na stanową infolinię dotyczącą pandemii COVID-19 pod numerem 888-364-3065.

 • Imigrantom w Nowym Jorku mającym pozwolenie na pracę mogą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Stan Nowy Jork znosi 7-dniowy czas oczekiwania. Odwiedź stronę internetową Wydziału Pracy stanu Nowy Jork lub zadzwoń pod numer 888-209-8124. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i sposobu składania wniosków, odwiedź stronę Access NYC z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi świadczeń na wypadek bezrobocia.

 • Program Pomocy na wypadek Bezrobocia podczas Pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) oferuje pomoc finansową pracownikom, którzy zazwyczaj nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych (takim jak osoby samozatrudnione, niezależni wykonawcy, pracownicy o krótkiej historii zawodowej itp.) i którzy nie mogą pracować w bezpośrednim następstwie pandemii koronawirusa. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy w ramach programu, zapoznaj się z listą kontrolną PUA opracowaną przez Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor).

 • Imigrantom w Nowym Jorku i/lub ich dzieciom może przysługiwać pomoc finansowa. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.

 • Studenci mogą przerwać spłatę federalnych pożyczek studenckich bez ryzyka kar i naliczania odsetek w okresie co najmniej 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie studentaid.gov.

 • Jeśli masz trudności finansowe ze spłatą kredytu hipotecznego, zgodnie z przyjętymi przez Wydział Usług Finansowych stanu Nowy Jork wytycznymi w zakresie zwolnienia ze spłat kredytów hipotecznych Twój bank może Ci udzielić zwolnienia ze spłaty rat kredytu na 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do banku, który udzielił Ci kredytu.

 • Obowiązek spłaty federalnych pożyczek studenckich został zawieszony na okres od 13 marca do 13 września 2020 r., w którym nie będą naliczane odsetki ani kary. Rozwiązanie to nie obejmuje starszych federalnych pożyczek edukacyjnych dla rodzin niepodlegających Departamentowi Edukacji USA, tzw. pożyczek Perkinsa podlegających uczelniom i prywatnych pożyczek studenckich. Więcej informacji można znaleźć na przygotowanej przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników Miasta Nowy Jork stronie z poradami dotyczącymi zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich podczas pandemii COVID-19.

 • Jeśli zalegasz stanowi Nowy Jork ze spłatą pożyczki studenckiej lub zdrowotnej, może Ci przysługiwać czasowa ochrona przed windykacją. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Prokuratora Generalnego Nowego Jorku.

 • DCWP oferuje szkolenia i porady finansowe, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania bankowe oraz ulgi podatkowe nakierowane na zwiększenie dochodów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP.

 • Ponadto DCWP przyjmuje skargi z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy oraz nadal świadczy usługi online. Na stronie internetowej DCWP znajdziesz listę dostępnych usług i informacje o sposobach kontaktu.

 • Pracownicy opieki zdrowotnej, transportu publicznego i służb ratunkowych mogą uzyskać bezpłatne 30-dniowe członkostwo w systemie Citi Bike, rejestrując się w nim za pośrednictwem pracodawcy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową programu Citi Bike dla kluczowych pracowników.

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

 • Amerykańska Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (Small Business Administration, SBA) oferuje małym firmom pożyczki i dotacje mające na celu przeciwdziałanie skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA ze wskazówkami i zasobami dla małych firm na czas pandemii COVID-19. Do pożyczek tych mogą się kwalifikować imigranci prowadzący działalność gospodarczą.

 • Zasadniczo właściciele firm mający już pożyczkę przyznaną przez SBA mogą skorzystać z następujących możliwości:

  • Program Ochrony Wynagrodzeń (Paycheck Protection Program, PPP)
  • Pożyczka Awaryjna na wypadek Szkód Ekonomicznych (Economic Injury Disaster Loan, EIDL)

   • EIDL to niskooprocentowana pożyczka na okres maksymalnie 30 lat. Być może jednak nie trzeba będzie jej spłacać przez rok.

   • Z programu może skorzystać każde małe przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 500 osób (dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie i samozatrudnionych), a także organizacje non profit, które ucierpiały wskutek koronawirusa/COVID-19.

   • Wnioskodawcy, którym odmówiono udzielenia pożyczki, mogą uzyskać zaliczkę ratunkową w programie EIDL, czyli grant w wysokości 10 000 dolarów, który nie podlega obowiązkowi spłaty.

   • Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek, odwiedź stronę internetową Access NYC dotyczącą programu EIDL lub prowadzoną przez SBA stronę programu Pożyczek Awaryjnych na wypadek Szkód Ekonomicznych.

  • Ekspresowe pożyczki pomostowe

   • W ramach tego programu małe przedsiębiorstwa, które obecnie współpracują z jednym z pożyczkodawców ekspresowych SBA, mogą szybko uzyskać kwotę 25 000 USD. Pomoc jest dostępna pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo najpóźniej w dniu wystąpienia zdarzenia miało ważną umowę z bankiem-pożyczkodawcą.

   • Jeśli małe przedsiębiorstwo oczekujące na decyzję w sprawie przyznania pożyczki awaryjnej w programie EIDL oraz jej wypłatę pilnie potrzebuje gotówki, może się kwalifikować do uzyskania ekspresowej pożyczki pomostowej od SBA.

   • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA dotyczącej programu pilotażowego ekspresowych pożyczek pomostowych.

  • Umorzenie zadłużenia

   • Jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma pożyczkę udzieloną przez SBA, może się kwalifikować do jej umorzenia.

   • SBA będzie automatycznie spłacać kapitał, odsetki i opłaty od dotychczasowych pożyczek typu 7(a) i 504 oraz mikropożyczek przez okres sześciu miesięcy.

   • Ponadto SBA będzie automatycznie spłacać kapitał, odsetki i opłaty od nowych pożyczek typu 7(a) i 504 oraz mikropożyczek udzielonych przed 27 września 2020 r.

   • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA dotyczącej umarzania zadłużenia.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta SBA pod numer 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339) lub wyślij wiadomość na adres DisasterCustomerService@sba.gov.

 • Pomoc w wypełnianiu wniosku o taką pożyczkę można uzyskać w centrum rozwoju małych przedsiębiorstw. Aby znaleźć pobliskie centrum, odwiedź stronę internetową Ośrodków Rozwoju Małych Przedsiębiorstw w Nowym Jorku.

 • Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) wydłuża okresy ważności niektórych pozwoleń i uprawnień oraz terminy składania wniosków o ich przedłużenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Składanie wniosków online jest nadal możliwe na stronie DCWP dotyczącej uprawnień. W przypadku zapytań wyślij wiadomość do punktu pomocy dotyczącej uprawnień w mieście Nowy Jork na adres ELP@dca.nyc.gov.

Zasoby miejskie i lokalne dla nowojorczyków ze społeczności LGBTQ+

 • W reakcji na pandemię COVID-19 przedstawiciele Projektu Unity Miasta Nowy Jork przeprowadzili ankietę wśród kilkuset dostawców programów i usług LGBTQ z całego Nowego Jorku w celu opracowania specjalnej strony, która zawiera aktualne informacje na temat zasobów dla społeczności LGBTQ wciąż dostępnych podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu Unity poświęconej zasobom związanym z COVID-19.

 • Listę spiżarni i kuchni żywieniowych, które wyraźnie zadeklarowały życzliwe przyjmowanie członków społeczności LGBTQ, można znaleźć na stronie Growing Up NYC dotyczącej pomocy żywnościowej.

 • W szczególnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Judson wciąż zapewniają nagłą opiekę z zakresu zdrowia seksualnego/reprodukcyjnego, usługi afirmacyjne LGBTQ oraz wsparcie związane ze zdrowiem psychicznym nastolatkom i młodym osobom dorosłym z terenu miasta Nowy Jork. Usługi te zostały czasowo przeniesione do placówki Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Gouverneur pod adresem 227 Madison Street, New York, NY.

  • Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz zadbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów osoby chcące skorzystać z tych usług powinny najpierw nawiązać kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny zdalnej. Następnie w razie konieczności podyktowanej względami medycznymi zostanie zaplanowane osobiste spotkanie z pracownikiem systemu opieki zdrowotnej.

  • Dostępne są następujące usługi:
   • Testy pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową i ich leczenie
   • Antykoncepcja awaryjna i kontrola urodzeń
   • Profilaktyka przed- i poekspozycyjna
   • Nagłe potrzeby ginekologiczne
   • Opieka nakierowana na afirmację płci, w tym terapia hormonalna
   • Testy ciążowe i porady z zakresu dostępnych opcji
   • Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego

  • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną.

  • Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 212-925-5000 (po pytaniu o język naciśnij 3, aby porozmawiać z pielęgniarką). Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork dotyczącej placówek zdrowotnych dla społeczności LGBTQ.  

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przed nękaniem i dyskryminacją

 • W mieście Nowy Jork nie ma tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji względem kogokolwiek ze względu na jego rasę, narodowość lub inne cechy. Komisja Miasta Nowy Jork ds. Praw Człowieka, Biuro Burmistrza ds. Przeciwdziałania Przestępstwom z Nienawiści oraz nowojorska policja monitorują przypadki prześladowania, dyskryminacji i uprzedzeń wynikające ze strachu przed innymi i ich stygmatyzowaniem w związku z COVID-19 oraz na bieżąco reagują na takie sytuacje.

  • Aby zgłosić przypadek nękania lub dyskryminacji, zadzwoń pod numer 311.

  • Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa z nienawiści lub będziesz świadkiem zdarzenia, które według Ciebie jest takim przestępstwem, zadzwoń pod numer 911. Funkcjonariusze nowojorskiej policji nie będą pytać o status imigracyjny osób zwracających się do nich o pomoc.

  • Na stronie nyc.gov/StopCOVIDHate dowiesz się, jak zgłaszać przypadki nienawiści i uprzedzeń związane z COVID-19 oraz gdzie szukać pomocy dla ofiar i wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego.

 • Nowojorskie Centra Sprawiedliwości dla Rodzin zapewniają pomoc telefoniczną osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Obejmuje ona opracowywanie natychmiastowego planu bezpieczeństwa, pomoc w szukaniu schronienia, pomoc prawną, usługi z zakresu zdrowia psychicznego i doradztwa oraz inne rodzaje pomocy. Czasem trzeba zostawić wiadomość, a wówczas ktoś oddzwania w najszybszym możliwym terminie.

  • Do pobliskiego centrum można zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Bronx — zadzwoń pod numer 718-508-1220

   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Brooklyn — zadzwoń pod numer 718-250-5113

   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Manhattan — zadzwoń pod numer 212-602-2800

   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Queens — zadzwoń pod numer 718-575-4545

   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Staten Island — zadzwoń pod numer 718-697-4300

  • Wieczorem lub podczas weekendu zadzwoń na całodobową infolinię dla ofiar przemocy domowej pod numerem 800-621-HOPE (4673).

 • Aby uzyskać więcej informacji i materiałów, odwiedź stronę internetową na temat COVID-19 opracowaną przez Biuro Burmistrza ds. Powstrzymania Przemocy Domowej i Przemocy ze względu na Płeć.

Stan postępowań imigracyjnych i egzekwowanie przepisów imigracyjnych

 • ActionNYC to realizowana przez Miasto inicjatywa zapewniająca bezpłatną, bezpieczną i poufną pomoc prawną imigrantom w Nowym Jorku. W obecnym czasie w programie wprowadzane są modyfikacje, tak aby zgodnie z zasadą dystansu społecznego (zachowanie odległości minimum 1,8 m [6 stóp] od osób spoza własnego gospodarstwa domowego) możliwe było prowadzenie analiz imigracyjnych przez telefon. Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące statusu imigracyjnego, w tym zmian związanych z COVID-19, zadzwoń pod numer 800-354-0365 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 lub pod numer 311 i powiedz „ActionNYC”.

 • Biuro Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego zapewnia bezpłatne usługi prawne nowojorczykom w potrzebie, w tym najemcom lokali, imigrantom, nisko opłacanym pracownikom i innym nowojorczykom, którzy mogą mieć problemy na gruncie prawa cywilnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego.

 • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, wszystkie rozprawy przed sądem imigracyjnym zostały przełożone co najmniej do 15 maja 2020 r. W przypadku osób zatrzymanych rozprawy będą się odbywać nadal. Aby uzyskać aktualne informacje, odwiedź stronę Justice.gov/EOIR, zadzwoń na infolinię Biura Wykonawczego ds. Przeglądu Imigracji (Executive Office for Immigration Review, EOIR) pod numerem 800-898-7180 lub zajrzyj na stronę EOIR na Facebooku.

 • Wszystkie usługi bezpośrednie świadczone przez USCIS, w tym rozmowy i ceremonie naturalizacji, zostały odwołane co najmniej do 4 czerwca 2020 r., chyba że zamknięcie urzędów i instytucji potrwa dłużej. Odwiedź stronę USCIS.gov/Coronavirus (aby uzyskać informacje w języku hiszpańskim, odwiedź stronę internetową Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019) lub zadzwoń na infolinię USCIS pod numerem 800-375-5283.

 • Służby Imigracyjne i Celne USA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) zmieniły swoją politykę w związku z pandemią COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie ICE.gov/COVID19.

  • Obecnie osób zatrzymanych przez ICE nie mogą odwiedzać członkowie rodziny ani znajomyi. Jeśli chodzi o prawników, kontynuowane są niektóre odwiedziny o charakterze prawnym. Jednak ICE zachęca prawników, aby w miarę możliwości przeprowadzali odwiedziny za pośrednictwem technologii wideo. W przypadku odwiedzin osobistych muszą sami sobie zapewnić sprzęt ochrony osobistej i mogą zostać poddani badaniu na terenie obiektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji i aktualnych wytycznych prawnik powinien skontaktować się z danym obiektem.

  • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, służby ICE odwołały konieczność osobistego meldowania się. Wciąż należy meldować się telefonicznie.

  • ICE kontynuuje aresztowania. Jak poinformowały te służby, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące aresztowanych osób, a poza szczególnymi przypadkami aresztowania nie będą przeprowadzane w placówkach opieki zdrowotnej ani ich pobliżu.

Materiały dodatkowe

Przetłumaczona grafika na temat COVID-19