Materiały dla społeczności imigracyjnych podczas pandemii COVID-19

Na tej stronie internetowej dostępne są profesjonalne tłumaczenia na dziesięć wyznaczonych języków miejskich wskazanych w Ustawie lokalnej 30.

Pozostałe wersje językowe zostały wygenerowane za pomocą Tłumacza Google.

Niniejsze informacje są podawane według stanu z 14 grudnia 2020 r. Informacje na temat dostępnych usług i zasobów często się zmieniają. Aktualne informacje można znaleźć na stronie nyc.gov/coronavirus i kanałach @NYCHealthy oraz @NYCImmigrants na Twitterze.

Warto też zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące COVID-19


Kliknij konkretny temat lub naciśnij klawisz Enter na danym temacie, aby wyświetlić odpowiedź.

Dostępny do pobrania informator o zasobach

Wytyczne dotyczące choroby COVID-19 i jej leczenie

 • Najnowsze wytyczne dotyczące COVID-19
  • W Nowym Jorku lawinowo rośnie liczba nowych przypadków COVID-19. Osoby cierpiące na poważne schorzenia (tzw. choroby współistniejące) oraz ich współmieszkańcy i opiekunowie muszą teraz zachować szczególną ostrożność, m.in. nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne, oraz unikać miejsc publicznych. Aby się dowiedzieć, czy Ty lub ktoś, kogo znasz, jesteście w grupie wysokiego ryzyka poważnego przebiegu choroby i powinniście podjąć dodatkowe środki ostrożności, odwiedź stronę internetową DOHMH poświęconą COVID-19 lub zapoznaj się z poniższymi wytycznymi.
  • Od 14 grudnia restauracje i inne lokale gastronomiczne w mieście Nowy Jork nie mogą obsługiwać gości w zamkniętych pomieszczeniach. Nadal dozwolone jest serwowanie posiłków na zewnątrz oraz oferowanie usług gastronomicznych z odbiorem i dostawą. Więcej informacji można znaleźć na stronie z ogłoszeniem gubernatora stanu Nowy Jork.
  • Od 14 grudnia siłownie i centra fitness mogą prowadzić działalność z ograniczeniem do 25% normalnej liczby osób (wcześniej było to 33%). Podmioty z branży kosmetyczno-higienicznej — na przykład salony piękności i zakłady fryzjerskie — będą mogły prowadzić działalność, ale ich pracownicy muszą co tydzień poddawać się testom na COVID-19 i uzyskać negatywne wyniki przed otwarciem placówki. Więcej informacji można znaleźć na stronie z ogłoszeniem gubernatora stanu Nowy Jork.
  • Od piątku 13 listopada bary, restauracje, siłownie i centra fitness muszą być zamknięte codziennie w godzinach od 22:00 do 5:00 rano. To ograniczenie dotyczy także wszystkich podmiotów sprzedających alkohol na mocy koncesji wydanej przez władze stanowe. Restauracje mogą realizować zamówienia z odbiorem lub dostawą po godzinie 22:00, ale takie zamówienia nie mogą obejmować napojów alkoholowych. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym gubernatora stanu Nowy Jork.
  • Informacje na temat ograniczeń w działaniu szkół i planów znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19 można znaleźć w sekcji tego informatora poświęconej edukacji (poniżej).
 • Strefy obostrzeń związanych z COVID-19
  • W związku z odnotowanym ostatnio w pewnych dzielnicach wzrostem liczby przypadków COVID-19 szkoły i firmy w tych dzielnicach muszą zostać tymczasowo zamknięte lub ograniczyć działania wymagające bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Teren miasta został podzielony na strefy oznaczone kolorami czerwonym, pomarańczowym i żółtym na podstawie liczby przypadków zakażeń. W każdej ze stref obowiązują inne obostrzenia.
  • Strefa czerwona
   • Szkoły. Wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne w mieście Nowy Jork muszą zostać zamknięte i wrócić do w pełni zdalnego trybu nauczania.
   • Firmy. Wszystkie firmy, które nie są niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa, muszą zostać zamknięte.
   • Lokale gastronomiczne. Restauracje, bary, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą świadczyć usługi wyłącznie na wynos i z dostawą. Nie jest dozwolone serwowanie posiłków wewnątrz ani na zewnątrz.
   • Miejsca kultu. Miejsca kultu mogą pozostać otwarte z zachowaniem ograniczenia do 25% normalnej liczby wiernych lub do 10 osób (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza).
   • Zgromadzenia. Zgromadzenia każdej wielkości, które nie są podyktowane wyższą koniecznością, są zabronione i powinny zostać przełożone lub odwołane. Każda osoba zachęcająca do masowych zgromadzeń oraz je promująca lub organizująca może zostać ukarana grzywną do 15 000 dolarów za każdy dzień.
  • Strefa pomarańczowa
   • Szkoły. Wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne w mieście Nowy Jork muszą zostać zamknięte i wrócić do w pełni zdalnego trybu nauczania.
   • Firmy. Firmy takie jak siłownie i centra fitness, a także podmioty z branży kosmetyczno-higienicznej, takie jak zakłady fryzjerskie oraz salony spa, tatuażu i piercingu, punkty i salony pielęgnacji paznokci, salony kosmetyczne, punkty medycyny estetycznej, salony depilacji laserowej i elektrolizą itp., muszą zostać zamknięte.
   • Lokale gastronomiczne. Restauracje, bary, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą serwować posiłki tylko na zewnątrz i świadczyć usługi wyłącznie na wynos oraz z dostawą. Obowiązuje limit czterech osób na stolik. Nie jest dozwolone serwowanie posiłków wewnątrz lokalu.
   • Miejsca kultu. Miejsca kultu mogą pozostać otwarte z zachowaniem ograniczenia do 33% normalnej liczby wiernych lub do 25 osób (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza).
   • Zgromadzenia. Zgromadzenia, które nie są podyktowane wyższą koniecznością, mogą liczyć maksymalnie 10 osób — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Każda osoba zachęcająca do masowych zgromadzeń oraz je promująca lub organizująca może zostać ukarana grzywną do 15 000 dolarów za każdy dzień.
  • Strefa żółta
   • Szkoły. Wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne w mieście Nowy Jork mogą pozostać otwarte. W piątek 9 października 2020 r. władze stanu Nowy Jork wydadzą odpowiednie wytyczne dotyczące testów.
   • Firmy. Wszystkie firmy mogą pozostać otwarte, ale muszą przestrzegać wymagań związanych z COVID-19 dla danej branży.
   • Lokale gastronomiczne. Dozwolone jest serwowanie posiłków wewnątrz i na zewnątrz. Obowiązuje limit czterech osób na stolik.
   • Miejsca kultu. Miejsca kultu mogą pozostać otwarte z zachowaniem ograniczenia do 50% normalnej liczby wiernych.
   • Zgromadzenia. Zgromadzenia, które nie są podyktowane wyższą koniecznością, mogą liczyć maksymalnie 25 osób — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Każda osoba zachęcająca do masowych zgromadzeń oraz je promująca lub organizująca może zostać ukarana grzywną do 15 000 dolarów za każdy dzień.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat tych obostrzeń i sprawdzić, czy dana placówka znajduje się w którejś z wymienionych stref, skorzystaj z poniższych stron internetowych.
 • Testy na COVID-19
  • Wszyscy nowojorczycy powinni wykonać testy diagnostyczne pod kątem COVID-19 — bez względu na to, czy mają objawy choroby i czy należą do grupy podwyższonego ryzyka. Osoby, które miały już robiony test i otrzymały wynik negatywny, powinny wykonać kolejny test, jeśli mają objawy lub uważają, że mogły zostać zakażone COVID-19. Testy są dostępne bezpłatnie.
  • Osoby, które miały już robiony test i otrzymały wynik negatywny, powinny zrobić kolejny test w następujących przypadkach:
   • Gdy mają objawy COVID-19.
   • Gdy one same lub przedstawiciele służby zdrowia uważają, że mogło dojść do zakażenia, np. w następujących przypadkach:
    • Podczas przebywania w dużych skupiskach ludzkich
    • Podczas przebywania w towarzystwie osób, u których wykryto lub podejrzewa się zakażenie COVID-19
    • Doszło do naruszeń zasad zakrywania twarzy i zachowania dystansu fizycznego
   • Gdy pracują w ośrodku pobytowym (takim jak dom opieki lub schronisko).
   • Gdy planują odwiedziny u kogoś z grupy największego ryzyka poważnych konsekwencji COVID-19 (np. u osoby powyżej 65 roku życia z poważnymi chorobami współistniejącymi).
    • Przed poddaniem się testowi należy starać się ściśle przestrzegać zasad dystansowania fizycznego i innych zaleceń przez co najmniej 10 dni. W razie wystąpienia objawów COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni należy przełożyć wizytę (bez względu na nasilenie objawów).
  • Aby znaleźć pobliski punkt testowania, odwiedź stronę nyc.gov/covidtest lub stronę testów i śledzenia przypadków COVID-19 Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork (NYC Health + Hospitals). Możesz też zadzwonić pod numer 212-COVID19 (212-268-4319). Nie wszystkie wymienione punkty testowania działają w ramach Korpusu Testów i Śledzenia (Test & Trace Corps). Niektóre z nich mogą pobierać opłaty za testy. Obecnie wszystkie plany ubezpieczeń zdrowotnych obejmują testy na COVID-19 bez dodatkowych opłat.
  • Bezpłatne testy, bez względu na status imigracyjny i ubezpieczenie, są dostępne w następujących miejscach:
   • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork (NYC Health + Hospitals) prowadzi wiele punktów testowania na COVID-19 we wszystkich pięciu dzielnicach. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Wydziału.
   • Oprócz punktów testowania prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork dostępnych jest ponad 100 innych placówek wykonujących testy we wszystkich pięciu dzielnicach. Aby znaleźć inne punkty testowania, kliknij w tym miejscu lub skorzystaj z poniższej listy partnerów. W większości placówek nie trzeba się wcześniej umawiać.
    • CityMD —testy są wykonywane we wszystkie dni tygodnia.
    • Housing Works —testy są wykonywane przez trzy dni w tygodniu.
    • Damian —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu.
    • Boriken —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu (należy umówić wizytę).
    • BronxCare —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu.
    • Morris Heights —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu.
    • VIP Community Services —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu.
    • Acacia —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu (należy umówić wizytę).
    • AdvantageCare —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu (należy umówić wizytę).
    • SOMOS —testy są wykonywane przez pięć dni w tygodniu (należy umówić wizytę).
   • W całym mieście można korzystać z setek łatwo dostępnych punktów testowania. Ponadto w różnych miejscach we wszystkich pięciu dzielnicach udostępniane są mobilne punkty testowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/covidtest lub na stronie testów i śledzenia przypadków COVID-19 Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork.
  • Korpus Testów i Śledzenia (Test & Trace Corps) to inicjatywa mająca na celu powstrzymanie zakażeń COVID-19 w Nowym Jorku oraz przywrócenie normalnego działania miasta.
   • Jeśli masz pozytywny wynik testu, telefonicznie skontaktuje się z Tobą członek Korpusu, który — jeśli potrzebujesz dodatkowej opieki medycznej — pomoże Ci zorganizować kwarantannę w domu lub w bezpłatnym hotelu, a także sporządzi listę osób, które miały z Tobą kontakt na krótko przed wystąpieniem objawów.
   • Jeśli masz pozytywny wynik testu, członek Korpusu pomoże Ci także uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej i zdrowia psychicznego oraz zorganizuje dostawy posiłków i lekarstw.
  • Więcej informacji o testach na COVID-19 można znaleźć w dokumencie z często zadawanymi pytaniami na temat testów (PDF) dostępnym na stronie głównej DOHMH poświęconej COVID-19.
  • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork przygotował broszurę informacyjną na temat interpretacji wyników testów na COVID-19.
  • Gdy zgłosisz się do dowolnej z tych placówek, otrzymasz pomoc bez względu na status imigracyjny. Usługi testów na COVID-19 i opieki nad zakażonymi nie są świadczeniem publicznym w myśl zasady Obciążenia publicznego.
 • Objawy COVID-19 i korzystanie z opieki
  • Osoby zakażone COVID-19 zgłaszają różne objawy, m.in.:
   • Kaszel
   • Duszności lub problemy z oddychaniem
   • Gorączka
   • Dreszcze
   • Ból mięśni
   • Ból gardła
   • Utrata smaku lub węchu
   • Ból gardła
   • Zatkany nos lub wyciek wydzieliny z nosa
   • Nudności lub wymioty
   • Biegunka
  • Jeśli obserwujesz u siebie te objawy, szczególnie gdy jesteś osobą starszą bądź osobą w ciąży lub cierpisz na choroby, które narażają Cię na ryzyko poważnych komplikacji, zadzwoń do swojej placówki opieki zdrowotnej.
  • Jeśli będziesz potrzebować pomocy w znalezieniu lekarza lub dostępie do opieki medycznej, zadzwoń na infolinię Wydziału Zdrowia i Szpitali pod numer 844-NYC-4NYC (844-692-4692). Miasto Nowy Jork zapewnia opiekę medyczną bez względu na status imigracyjny i możliwości pokrycia kosztów.
  • Jeśli obserwujesz u siebie dowolny z niżej wymienionych objawów, natychmiast zgłoś się na oddział ratunkowy lub zadzwoń pod numer 911:
   • Problemy z oddychaniem
   • Uporczywy ból lub ucisk w klatce piersiowej bądź jamie brzusznej
   • Niewystępujący wcześniej poziom dezorientacji lub senności
   • Zasinienie ust lub twarzy
   • Problemy z mówieniem
   • Nagłe opadanie mięśni twarzy
   • Drętwienie twarzy, rąk lub nóg
   • Drgawki
   • Nagły lub silny ból
   • Niekontrolowane krwawienie
   • Silne lub długotrwałe wymioty albo biegunka
   • Inne nagłe objawy pogorszenia stanu zdrowia
  • Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) to nowa choroba wywoływana przez COVID-19, występująca u dzieci między innymi w mieście Nowy Jork. Poprzednia nazwa tej choroby to pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny (pediatric multisystem inflammatory syndrome, PMIS). Zespół MIS-C przypomina inne poważne choroby zapalne, takie jak choroba Kawasakiego czy zespół wstrząsu toksycznego. U dzieci chorych na MIS-C występują problemy z sercem i innymi organami wymagające opieki medycznej w szpitalu. Pobierz broszurę informacyjną na temat MIS-C.
 • Testy na obecność przeciwciał COVID-19
 • Dodatkowe zasoby i informacje
  • Miasto często aktualizuje wytyczne dotyczące sposobu postępowania podczas pandemii COVID-19. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie NYC.gov/Coronavirus. Są dostępne w ponad 20 językach. 
  • Aby uzyskać najnowsze wskazówki zdrowotne i narzędzia w wielu wersjach językowych, odwiedź stronę internetową na temat koronawirusa przygotowaną przez Wydział Zdrowia Miasta Nowy Jork.
  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności tekstowe na temat koronawirusa w języku angielskim, wyślij SMS o treści COVID na numer 692-692
  • Aby na bieżąco otrzymywać aktualności w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści COVIDESP na numer 692-692.
  • Aktualne informacje w języku angielskim, hiszpańskim i chińskim są też dostępne na Twitterze. Znajdziesz je na kanałach @NotifyNYC, @NNYCSpanish i @NNYCChinese.
  • Miasto Nowy Jork NIE organizuje testów na COVID-19 w drodze bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Jeśli ktoś zadzwoni do Ciebie w tej sprawie, będzie to próba oszustwa. Sprawy dotyczące własnego zdrowia, w tym wszelkie potrzebne testy, omawiaj bezpośrednio z dostawcą opieki zdrowotnej.

COVID-19 i obawy imigrantów

 • Skorzystanie z opieki, leczenia lub testu na COVID-19 NIE spowoduje, że staniesz się „Obciążeniem publicznym”, ani nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się o zieloną kartę. Skorzystanie z opieki medycznej dostępnej w formie pomocy charytatywnej lub w obniżonej cenie nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się o zieloną kartę. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu Obciążenia publicznego. Korzystaj z opieki bez obaw.
 • Administracja prezydenta Trumpa starała się rozszerzyć zakres świadczeń publicznych, które byłyby uznawane za Obciążenie publiczne w przypadku osób wnioskujących o zieloną kartę. W tym celu została wprowadzona tzw. nowa zasada Obciążenia publicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/publiccharge lub stronie USCIS poświęconej tej zasadzie.
  • Miasto Nowy Jork walczy przed sądem o zablokowanie obowiązywania tej zasady. Aktualne i pełne informacje na ten temat można znaleźć na stronie nyc.gov/publiccharge.
 • Wielu imigrantów nie dotyczy badanie „Obciążenia publicznego”. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu „Obciążenia publicznego”.
 • Nie wszystkie usługi, programy i świadczenia publiczne są uważane za „świadczenia publiczne” do celów badania „Obciążenia publicznego”.  Na przykład za „świadczenia publiczne” NIE są uznawane poniższe usługi i programy, nawet w przypadku imigrantów objętych nową zasadą Obciążenia publicznego:
  • Testy na COVID-19 i opieka nad zakażonymi
  • Opieka zdrowotna i większość ubezpieczeń zdrowotnych oprócz Medicaid nieprzeznaczonego do sytuacji nagłych
  • Chociaż nowa zasada Obciążenia publicznego uwzględnia ubezpieczenie Medicaid, poniższe świadczenia Medicaid są z niej wyłączone:
   • Emergency Medicaid
   • Usługi finansowane przez Medicaid, ale świadczone na mocy ustawy Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
   • Finansowane przez Medicaid usługi i świadczenia szkolne
   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez dzieci poniżej 21 roku życia
   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez kobiety w czasie ciąży i przez 60 dni po jej zakończeniu
  • Wiele rodzajów pomocy żywnościowej, takich jak Specjalny Program Dodatkowego Żywienia dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC), spiżarnie, posiłki na wynos Grab and Go w szkołach itp. (oprócz programu SNAP; zobacz poniższą sekcję „Żywność”)
  • Zasiłki dla bezrobotnych
  • Ochrona najemców
  • Bezpłatna pomoc prawna
 • Wszyscy pacjenci systemu opieki zdrowotnej — niezależnie od swojego statusu imigracyjnego — są objęci rozbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności. Zgodnie z prawem federalnym szpitale i przychodnie lekarskie nie udostępniają danych pacjentów bez ich zgody, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy.
 • Jeśli masz pytania na temat imigracji i świadczeń publicznych, zadzwoń na bezpłatną, poufną infolinię ActionNYC pod numer 1-800-354-0365, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00, lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „public charge” (obciążenie publiczne), aby uzyskać aktualne i rzetelne informacje oraz namiary na pomoc prawną.

Opieka zdrowotna i dbanie o dobrostan

 • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną. Dotyczy to wszystkich rodzajów opieki zdrowotnej, w tym opieki w nagłych przypadkach, wizyt lekarskich, leków, opieki długoterminowej i pobytów w szpitalu. Odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork albo zadzwoń pod numer 844-NYC-4NYC (844-692-4692) lub 311.

 • NYC Care to program dostępu do opieki zdrowotnej, dzięki któremu nowojorczycy niekwalifikujący się do ubezpieczenia zdrowotnego lub niemogący pokryć jego kosztów mają możliwość niedrogiego bądź nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych przez Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork. Odwiedź stronę NYCCare.nyc albo zadzwoń pod numer 646-NYC-Care (646-692-2273) lub 311. Program NYC Care przyjmuje nowych uczestników i jest obecnie dostępny w dzielnicach Bronx, Staten Island i Brooklyn. Od września 2020 r. będzie dostępny także w Queens i na Manhattanie.

 • W mieście Nowy Jork funkcjonuje wiele lokalnych ośrodków zdrowia, które zapewniają opiekę medyczną na zasadzie opłaty ruchomej, zależnej od dochodów. Z opieki może skorzystać każdy, bez względu na status imigracyjny. Informacje na temat pobliskich lokalnych ośrodków zdrowia można uzyskać w Wydziale Zasobów i Usług Opieki Zdrowotnej (Health Resources & Services Administration, HRSA). Aby znaleźć taki ośrodek, odwiedź stronę FindaHealthCenter.HRSA.gov lub zapoznaj się z listą możliwości w zakresie niedrogiej i nieodpłatnej opieki dostępnych w mieście Nowy Jork.

 • W punktach testowania prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork stosowane jest samodzielne pobieranie wymazów, które ma na celu zminimalizowanie kontaktów między pacjentami i pracownikami systemu opieki zdrowotnej. W poniższych miejscach są dostępne bezpłatne i wygodne testy na zasadzie „walk-in”. Nie trzeba rezerwować terminu. Aby znaleźć pobliski punkt testowania, odwiedź stronę nyc.gov/covidtest.

 • Jeśli odczuwasz niepokój, stres lub trudny do zniesienia ciężar emocjonalny, skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą za pośrednictwem NYC Well — zapewnianej przez Miasto bezpłatnej, poufnej infolinii dostępnej w ponad 200 językach. Zadzwoń pod numer 888-NYC-WELL (888-692-9355), wyślij SMS o treści „WELL” na numer 65173 lub skorzystaj z czatu online na stronie NYC.gov/NYCWell.

 • Nowojorczycy mają do dyspozycji stronę internetową Wydziału Zdrowia Miasta Nowy Jork poświęconą radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i dobrostanowi emocjonalnemu oraz przewodnik po zasobach ThriveNYC, który zawiera informacje na temat opieki w zakresie zdrowia psychicznego w domu.

 • Na stronie internetowej NYC Well można znaleźć szereg aplikacji z zakresu dbania o dobrostan i wsparcia emocjonalnego, które pomogą w radzeniu sobie z obecną sytuacją.

 • Dzwoniąc na zorganizowaną przez stan Nowy Jork infolinię wsparcia emocjonalnego związaną z COVID-19, która jest dostępna pod numerem 844-863-9314, możesz porozmawiać ze specjalnie przeszkolonymi specjalistami-wolontariuszami. Uważnie słuchają oni wszystkich dzwoniących oraz oferują wsparcie i rekomendacje przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00–22:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork (New York State Office of Mental Health) z zasobami dotyczącymi COVID-19.

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Imigranci mają do dyspozycji wiele niedrogich lub nieodpłatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które są dostępne także dla dzieci bez dokumentów i kobiet w ciąży. Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan są dostępne przez cały rok. W okresie otwartych zapisów, który trwa od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., dostępne są kwalifikowane ubezpieczenia zdrowotne pochodzące z New York State of Health, oficjalnej stanowej giełdy ubezpieczeń zdrowotnych. Odwiedź stronę New York State of Health, oficjalnej giełdy ubezpieczeń zdrowotnych stanu Nowy Jork, lub zadzwoń pod numer 311.
  • Z powodu pandemii COVID-19 osobiste zapisy do ubezpieczeń zdrowotnych zostały wstrzymane do odwołania. W tym czasie możliwa jest rejestracja online lub kontakt telefoniczny w celu umówienia się na zapisy telefoniczne. Pomoc jest dostępna w wielu językach — niezależnie od statusu imigracyjnego. Aby umówić termin, odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene) lub zadzwoń pod numer 311. Możesz także wysłać SMS o treści CoveredNYC na numer 877-877, aby nawiązać kontakt w języku angielskim. Aby nawiązać kontakt w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści SeguroNYC na numer 877-877.

 • Program Community Health Advocates (CHA) ułatwia nowojorczykom poruszanie się po złożonym systemie opieki zdrowotnej, oferując indywidualną pomoc i szkolenia przeznaczone dla społeczności w całym stanie Nowy Jork. CHA zapewnia pomoc dotyczącą tego, jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jak rozwiązywać problemy dotyczące opłat za opiekę medyczną i związanych z nimi długów oraz jak kwestionować odmowę opieki i niekorzystne decyzje dotyczące uprawnień. CHA prowadzi infolinię językową, która udostępnia usługi tłumaczenia w ponad 170 językach. Na infolinię można dzwonić pod numer 888-614-5400 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

Żywność

 • SNAP. Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) pomaga w zakupie żywności osobom o niskich dochodach. Świadczenia są zapewniane za pośrednictwem karty elektronicznej, która działa podobnie jak karta do bankomatu i jest akceptowana w większości sklepów spożywczych. Niektórzy imigranci mogą być uprawnieni do udziału w programie. Do składania wniosków i przedłużania uprawnień online służy miejski portal ACCESS HRA, który umożliwia ubieganie się o świadczenia publiczne i zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dostępnych w programie SNAP i kryteriów kwalifikacyjnych, odwiedź stronę Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) dotyczącą SNAP lub zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
  • Beneficjenci programu SNAP w mieście Nowy Jork mogą kupować artykuły spożywcze online w sklepach Amazon, Shoprite i Walmart. Sprawdź, czy wybrany sklep online dostarcza zakupy pod Twój adres domowy. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą zakupów online w ramach programu SNAP.
  • Jeśli masz pytania na temat imigracji i takich świadczeń publicznych jak SNAP, zadzwoń na bezpłatną, poufną infolinię ActionNYC pod numer 1-800-354-0365, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00, lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „public charge” (obciążenie publiczne), aby uzyskać aktualne i rzetelne informacje oraz namiary na pomoc prawną.
 • P-EBT. Elektroniczny Transfer Świadczeń Podczas Pandemii (Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBT) oferowany przez Stan Nowy Jork to program świadczeń finansowany na mocy federalnej ustawy antykryzysowej, w ramach którego wszystkie rodziny dzieci uczęszczających do szkół publicznych w NYC otrzymają do 420 dolarów na dziecko z przeznaczeniem na zakupy spożywcze. Przydatne informacje dotyczące ograniczeń podróżowania można znaleźć w dokumencie z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi COVID-19 przygotowanym przez Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork. Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. Pieniądze te otrzymają wszystkie rodziny dzieci uczęszczających do szkół publicznych w Nowym Jorku, bez względu na status imigracyjny, dochody czy zatrudnienie. Więcej informacji można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu P-EBT Biura Pomocy Tymczasowej oraz Przeznaczonej dla Osób Niepełnosprawnych Stanu Nowy Jork (New York State Office of Temporary and Disability Assistance).
  • Wiele rodzin korzystających ze świadczeń SNAP i/lub TA (gotówkowych) otrzymało już pomoc żywnościową w ramach P-EBT na spełniające kryteria dzieci w maju lub czerwcu. Świadczenia P-EBT były przekazywane bezpośrednio na karty EBT gospodarstw domowych i dodawane do salda świadczeń SNAP. Aby sprawdzić saldo świadczeń żywnościowych SNAP/P-EBT swojej rodziny (nie chodzi o kryteria kwalifikacji do świadczeń żywnościowych P-EBT), odwiedź stronę www.connectebt.com lub zadzwoń pod numer 1-888-328-6399. Pracownicy odbierający telefony pod tym numerem odpowiadają tylko na pytania dotyczące salda świadczeń SNAP. Nie dysponują informacjami na temat świadczeń żywnościowych P-EBT i nie odpowiadają na pytania o wymagania kwalifikacyjne i terminy otrzymania świadczeń.
  • Większość rodzin z dziećmi będącymi beneficjantami Medicaid w wieku od 3 do 18 lat, którym przysługują świadczenia żywnościowe P-EBT, otrzyma te świadczenia na Kartę Identyfikacyjną Świadczeń Powszechnych (Common Benefit Identification Card, CBIC) Medicaid rodzica lub na kartę CBIC najstarszego dziecka w gospodarstwie domowym, które jest uprawnione do bezpłatnego lub dotowanego żywienia w szkole. Gospodarstwa domowe z dziećmi należącymi do tej grupy otrzymały w lipcu list z informacjami o tym, jak mogą skorzystać ze świadczeń żywnościowych P-EBT za pomocą karty CBIC Medicaid.
  • Rodzice/opiekunowie spełniających kryteria dzieci, którzy nie otrzymali świadczeń żywnościowych P-EBT na kartę SNAP, TA (gotówkową) lub Medicaid, otrzymają pocztą specjalne karty świadczeń P-EBT na rok 2020 w okresie między wrześniem a grudniem 2020 r. Na każde dziecko uprawnione do świadczeń zostanie wysłana osobna karta. W adresie wysyłkowym karty będzie widoczne imię i nazwisko dziecka w wieku szkolnym, a nie rodzica czy opiekuna. Wszystkie karty świadczeń żywnościowych P-EBT 2020 będą miały numer identyfikacyjny rozpoczynający się literą „I” oraz datę urodzenia 01/01/1900. Jeśli obawiasz się, że Stan Nowy Jork może nie mieć Twojego aktualnego adresu, zadzwoń pod numer 833-452-0096 lub wyślij e-mail na adres otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov.
  • Rodziny uczniów szkół niepublicznych mogą sprawdzić, czy uczniowie spełniają kryteria programu, kontaktując się ze Stanowym Biurem Pomocy Tymczasowej oraz Przeznaczonej dla Osób Niepełnosprawnych.
  • Więcej informacji można uzyskać na stronie on.nyc.gov/p-ebt, pod numerem 833-452-0096 lub pod adresem e-mail otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov.
  • Tutaj można znaleźć ulotki dotyczące programu NYC P-EBT w różnych wersjach językowych.
 • WIC. Specjalny Program Dodatkowego Żywienia dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) zapewnia bezpłatną zdrową żywność i inne usługi dla kobiet o niskich dochodach i ich dzieci. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub ACCESS NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
 • Get Food NYC. Poniższe usługi są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich nowojorczyków bez względu na ich status imigracyjny. Z usług tych mogą także korzystać imigranci bez dokumentów, przy czym NIE spowoduje to, że staną się oni „Obciążeniem publicznym”, ani nie wpłynie negatywnie na możliwość ubiegania się przez nich o zieloną kartę. Posiadacze zielonej karty wnioskujący o obywatelstwo nie podlegają badaniu Obciążenia publicznego.
  • Dostępne w mieście Nowy Jork spiżarnie oferują artykuły spożywcze, a kuchnie serwują gorące posiłki. Nie ma limitu dochodów. Aby znaleźć taki punkt w pobliżu i poznać godziny jego otwarcia, skorzystaj z interaktywnych map na stronach FoodHelpNYC i Food Bank NYC. Możesz także zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „food pantries” (spiżarnie).

Zakwaterowanie i media

 • Zapobieganie eksmisjom
  • Przepisy o tymczasowym zapobieganiu eksmisjom. Najemcy zagrożeni eksmisją podlegają obecnie często ochronie w ramach przepisów stanowych oraz specjalnego zarządzenia wydanego przez Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Zakres ochrony został opisany poniżej.
   • Ustawa o Ochronie Najemców. Nowo przyjęte prawo stanowe — Ustawa o Ochronie Najemców (Tenant Safe Harbor Act) — stanowi, że najemcy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej w czasie od 7 marca 2020 r. do dnia zniesienia wszystkich obostrzeń związanych z COVID-19 w regionie, nie mogą zostać eksmitowani z powodu zaległości w opłatach czynszowych powstałych w tym okresie. Ustawa o Ochronie Najemców uniemożliwia właścicielom lokali eksmitowanie najemców, ale sądy mogą zarządzić podjęcie działań mających na celu odzyskanie zaległości czynszowych na rzecz właścicieli.
   • Zarządzenie CDC. Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) wydało zarządzenie obowiązujące od 4 września 2020 r., zgodnie z którym właściciele lokali nie mogą eksmitować części najemców za niepłacenie czynszów do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym nie można legalnie eksmitować najemców spełniających kryteria tego zarządzenia za zaległości czynszowe do 31 grudnia 2020 r. włącznie. Aby najemców obejmowała ochrona w ramach tego zarządzenia, muszą spełniać następujące kryteria:
    • Uzyskanie w bieżącym roku dochodów nieprzekraczających 99 000 dolarów (198 000 dolarów przy rozliczeniu wspólnym), brak konieczności zgłaszania dochodów do IRS w ubiegłym roku lub otrzymanie federalnego świadczenia antykryzysowego.
    • Przedstawienie właścicielowi lokalu podpisanej deklaracji stwierdzającej, że: 1. Najemca uzyskał w bieżącym roku dochody nieprzekraczające 99 000 dolarów (198 000 dolarów przy rozliczeniu wspólnym), nie musiał zgłaszać dochodów do IRS w ubiegłym roku lub otrzymał federalne świadczenie antykryzysowe. 2. Najemca nie jest w stanie regulować opłat czynszowych z powodu utraty dużej części dochodów, zmniejszenia liczby godzin pracy lub obniżenia stawek, przymusowego urlopu bezpłatnego / utraty pracy lub „wydatków na nierefundowane świadczenia zdrowotne”. 3. Najemca dołożył wszelkich starań, aby otrzymać pomoc rządową w zakresie opłacania czynszu lub wynajmu mieszkania. 4. Najemca dokłada wszelkich starań, aby zapłacić chociaż część czynszu. 5. Eksmisja spowodowałaby, że najemca zostałby bezdomny lub musiałby zamieszkać we wspólnej przestrzeni z innymi osobami.
   • Aby się dowiedzieć, czy powyższe opcje zawieszenia opłat mogą zostać zastosowane w Twojej sytuacji, skontaktuj się z miejską infolinią dla najemców, dzwoniąc pod numer 311 i mówiąc „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”).
  • Powody, dla których należy udzielić odpowiedzi na wniosek właściciela lokalu o eksmisję. Najemcy mający sprawy o eksmisję za niepłacenie czynszu, które zostały założone do 3 listopada 2020 r. włącznie, powinni udzielić odpowiedzi do końca roku (31 grudnia 2021 r.). Najemcy, w których przypadku wnioski o eksmisję za niepłacenie czynszu zostały złożone po 3 listopada 2021 r., mają przewidziane prawem 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Nieudzielenie odpowiedzi na wniosek o eksmisję może skutkować wydaniem wyroku zaocznego i eksmisją. Jeśli masz pytania dotyczące wpływu wspomnianych zarządzeń na Twoją sprawę o eksmisję, zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”).
   • Jeśli otrzymasz wniosek dotyczący sprawy o eksmisję przed Sądem Mieszkaniowym (Housing Court), nie musisz stawiać się w sądzie ani odpowiadać na wniosek osobiście. Nowe wnioski o eksmisję muszą zawierać informację o możliwości kontaktu telefonicznego wraz z numerem telefonu do Wydziału Informacji Sądu Mieszkaniowego (Housing Court Answers, HRA), który udziela podstawowych informacji prawnych i umożliwia kontakt z Biurem ds. Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych HRA (Office of Civil Justice) świadczącym bezpłatne usługi prawne.
  • Bezpłatne porady prawne. Najemcy lokali mieszkalnych w mieście Nowy Jork mają do dyspozycji bezpłatne usługi porad prawnych świadczone przez Biuro ds. Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych HRA oraz w ramach przepisu o prawie do obrony interesów wydanego przez Miasto. Zadzwoń pod numer 311, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, i powiedz „Tenant Helpline” („infolinia dla najemców”), aby uzyskać telefoniczną pomoc prawną w przypadku pytań związanych z najmem, eksmisją lub sporami między właścicielami lokali i najemcami. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców (Mayor's Office to Protect Tenants).
   • Infolinia zapewnia także wskazówki ułatwiające składanie wniosków o świadczenia miejskie i inne pomocne zasoby, dzięki którym wszyscy nowojorczycy — niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów czy statusu imigracyjnego — mogą rozwiązywać problemy z najmem podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.
  • Portal zasobów dla najemców. Najemcy w Nowym Jorku mogą także skorzystać z portalu zasobów dla najemców — narzędzia online ułatwiającego dostęp do publicznych i prywatnych zasobów, które mogą pomóc w ustabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby znaleźć zasoby odpowiednie do konkretnej sytuacji — np. dotyczące pomocy w płaceniu czynszu, możliwości umorzenia i odroczenia opłat, a także praw i przepisów ochronnych, którym może podlegać dany najemca.
  • Na stronie Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców dostępna jest broszura z najnowszymi informacjami dla nowojorskich najemców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
  • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców lub stronę prokuratora generalnego stanu Nowy Jork dotyczącą COVID-19 i praw mieszkaniowych.
 • Zasoby dotyczące pomocy w płaceniu czynszu
  • Program jednorazowej pomocy i kryzysowa pomoc finansowa. Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) przyjmuje wnioski o pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych od osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. W większości przypadków cały proces można przeprowadzić bez przychodzenia do biura HRA. Obowiązują pewne ograniczenia dla imigrantów. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.
  • Programy Homebase i FASTEN. Mieszkańcy miasta Nowy Jork bezpośrednio zagrożeni utratą dachu nad głową i wejściem do systemu schronisk dla bezdomnych mogą uzyskać pomoc w ramach programu Homebase — bez względu na status imigracyjny. W programie Homebase dostępne są:
   • Usługi w zakresie zapobiegania eksmisjom
   • Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń publicznych
   • Pomoc w nagłych wypadkach dotyczących czynszu
   • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy
   • Poradnictwo finansowe i zarządzanie finansami osobistymi
   • Pomoc w zmianie miejsca pobytu
   • Krótkoterminowa pomoc finansowa

    Usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Nowy Jork — bez względu na ich status imigracyjny (osoby, które nie kwalifikują się do udziału w programie Homebase, mogą złożyć wniosek o pomoc w tej samej instytucji w ramach programu FASTEN). Aby znaleźć placówkę Homebase w pobliżu, odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „homebase”.
   • Section 8. Jeśli korzystasz z bonu udostępnionego w ramach programu Section 8, prowadzonego przez Wydział Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa (Housing Preservation and Development, HPD) miasta Nowy Jork, i masz problemy z opłacaniem czynszu ze względu na utratę dochodów, wyślij e-mail na adres DTRAI@hpd.nyc.gov w celu uzyskania pomocy.
   • NYCHA: Mieszkańcy podlegający NYCHA, u których wystąpiła utrata dochodów, mogą się kwalifikować do oferowanego przez NYCHA programu na wypadek trudności w opłacaniu czynszu. Całkowita utrata dochodów może uprawniać do skorzystania z wprowadzonej przez NYCHA Polityki Zerowego Dochodu (Zero Income Policy). Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Centrum Kontaktów NYCHA pod numer 718-707-7771.
 • Program Hotelowy na czas Pandemii COVID-19
  • Korpus Testów i Śledzenia (Test & Trace Corps) miasta Nowy Jork uruchomił program opieki (pod nazwą Take Care), w ramach którego wszystkie osoby z potwierdzonym zarażeniem COVID-19 oraz osoby z ich najbliższego otoczenia mogą liczyć na pomoc w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca do samoizolacji w hotelu (bezpłatnie) lub w domu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Aby zarezerwować miejsce, wystarczy zadzwonić pod numer 1-212-COVID19 (212-268-4319) i nacisnąć 5. Specjalista ds. opieki zdrowotnej oceni Twoją sytuację i w razie potrzeby skieruje Cię do hotelu.
  • Nowojorczycy, u których wykryto COVID-19 lub którzy mogli mieć kontakt z osobami zakażonymi, mogą kwalifikować się do otrzymania BEZPŁATNEGO pokoju w hotelu na okres do 14 dni, aby bezpiecznie się odizolować i chronić swoich bliskich.
   • Goście hotelowi mogą liczyć na następujące BEZPŁATNE udogodnienia:
   • Transport do i z hotelu oraz wszelkie wymagane badania lekarskie
   • Osobne pokoje i łazienki
   • Testy na COVID-19 przeprowadzane na miejscu
   • Stały kontakt ze światem zewnętrznym dzięki bezpłatnej sieci Wi-Fi i nielimitowanym lokalnym połączeniom telefonicznym
   • Trzy posiłki każdego dnia
   • Dostawy lekarstw
   • Opieka medyczna na miejscu realizowana przez doświadczony personel
    Dostęp do ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego (teleporady psychiatryczne)
 • Pomoc w płaceniu za media
  • Program pomocy dotyczącej energii dla domu (Home Energy Assistance Program, HEAP) zapewnia pomoc w zakresie regulowania opłat za ogrzewanie i chłodzenie gospodarstw domowych. Do programu mogą się kwalifikować niektórzy imigranci. Dowiedz się więcej na temat dostępnej w programie HEAP pomocy dotyczącej ogrzewania i świadczeń pomocowych z zakresu chłodzenia — informacje są dostępne na stronie AccessNYC. Wniosek można złożyć przez telefon, dzwoniąc do Wydziału Usług Społecznych Miasta Nowy Jork pod numer 212-331-3126, lub online na stronie mybenefits.ny.gov.
  • Według obecnych uregulowań 1 stycznia 2021 r. kończy się stan wyjątkowy związany z pandemią COVID-19, w trakcie którego obowiązuje Ustawa Parkera Mosleya (Parker Mosley Act), przepis stanu Nowy Jork chroniący mieszkańców Nowego Jorku przed odłączeniem mediów (takich jak gaz czy elektryczność) z powodu nieuregulowanych rachunków. Po zakończeniu stanu wyjątkowego najemcy lokali w mieście Nowy Jork, którzy oświadczą/wykażą, że pandemia spowodowała zmiany w ich sytuacji finansowej, będą nadal objęci ochroną przed odcięciem mediów do 31 marca 2021 r. Otrzymają też propozycję podpisania umowy o odroczenie płatności bez odsetek i kar za zaległe opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy ConEdison i stronie internetowej firmy National Grid.
 • Pomoc w płaceniu za dostęp do Internetu
  • Firma Comcast przygotowała program pomocy, który pozwolił naszym klientom na dalsze korzystanie z naszych usług podczas kwarantanny związanej z pandemią. Więcej informacji można uzyskać na stronie Xfinity lub Comcast Business albo dzwoniąc na infolinię Comcast pod numer 1-800-391-3000. Ponadto Comcast oferuje nowym klientom o niskich dochodach dwa miesiące bezpłatnego dostępu do Internetu z szybkością do 25 Mb/s. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Comcast Internet Essentials.
  • Operator Charter Spectrum w przystępnej cenie zapewnia dostęp do Internetu gospodarstwom domowym, w których co najmniej jedna osoba uczestniczy w jednym z poniższych programów pomocy publicznej: (1) Krajowy Program Żywienia w Szkołach (National School Lunch Program, NSLP); (2) Społeczny Program Ułatwiania Dostępu do NSLP; (3) Program Zasiłków Uzupełniających (Supplemental Security Income; tylko dla osób w wieku powyżej 65 lat). Odwiedź stronę pomocy w dostępie do Internetu firmy Spectrum, aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek.
  • Operatorzy Suddenlink i Optimum za 14,99 dolara miesięcznie oferują usługę Altice Advantage Internet (30 Mb/s), która obejmuje bezpłatny sprzęt, brak limitu danych, obniżony koszt instalacji oraz możliwość rezygnacji w każdej chwili. Więcej informacji można znaleźć na stronie usługi Altice Advantage Internet.
  • Gospodarstwa domowe, w których co najmniej jedno dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej lub średniej i które uczestniczą w rządowym programie pomocy, mogą skorzystać z oferty niedrogiego dostępu do Internetu Connect2Compete. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu Cox Connect2Compete.

Edukacja i opieka nad dziećmi

 • Daty zamknięcia i ponownego otwarcia szkół publicznych
  • Od 19 listopada wszystkie budynki szkół zostały tymczasowo zamknięte dla uczniów i nauczycieli, a wszyscy uczniowie szkół publicznych w mieście Nowy Jork musieli przejść na w pełni zdalny tryb nauki.
 • Obowiązkowe testy na COVID-19 w szkołach
  • Aby dziecko mogło wrócić do tradycyjnego trybu nauki, trzeba przekazać wypełniony formularz zgody na poddawanie dziecka testom na COVID-19 w szkole. Obowiązkowe testy na COVID-19 będą przeprowadzane co tydzień na losowo wybranej grupie personelu i uczniów we wszystkich otwartych szkołach.
  • Nawet w przypadku wcześniejszego przesłania odpowiedniej zgody Wydział Edukacji zachęca do zrobienia tego ponownie, aby mieć pewność, że w systemie znajduje się najnowsza wersja formularza. Można to zrobić za pomocą konta NYCSA (jeśli nie masz takiego konta, możesz je łatwo założyć) albo dostarczając wydrukowany i podpisany formularz do szkoły dziecka pierwszego dnia po przywróceniu tradycyjnego trybu nauki. 
  • Wersje PDF formularza zgody, a także formularza zwolnienia z testów, które można wydrukować, są dostępne na stronie Wydziału Edukacji poświęconej testom na COVID.
 • Wymagania związane z COVID-19, dotyczące szkół niepublicznych i społecznych w mieście Nowy Jork
 • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID-19 dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Pomoc w dostępie do urządzeń do nauki zdalnej: Aby pomóc uczniom w sytuacjach awaryjnych, Wydział Edukacji (Department of Education, DoE) wypożycza iPady z dostępem do Internetu na potrzeby nauki zdalnej. Jeśli w Twojej rodzinie jest uczeń, który uczy się w Nowym Jorku i potrzebuje takiego urządzenia, możesz złożyć wniosek o urządzenie do nauki zdalnej.
 • Informacje i pomoc w zakresie transportu: Godziny i trasy kursowania autobusów szkolnych, które będą wozić Twoje dziecko, możesz sprawdzić na swoim koncie szkół miasta Nowy Jork (NYC Schools Account, NYCSA). Aby uzyskać pomoc w założeniu konta NYCSA i znaleźć plan zajęć, dni uczęszczania na zajęcia oraz program nauczania, skontaktuj się ze szkołą swojego dziecka.
  • Zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) autobusy szkolne będą mogły być wypełnione tylko w 25%, aby zapewnić bezpieczny dystans społeczny. Jedyny wyjątek przewidziano dla uczniów mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym, którzy mogą siedzieć obok siebie, oraz dla opiekunów i pomocników przydzielonych uczniom. Ponadto wszystkie osoby podróżujące autobusem szkolnym — poza uczniami zwolnionymi z obowiązku zakrywania twarzy — muszą przez cały czas przejazdu mieć założone maseczki.
  • Szkoła zapewni karty MetroCard uczniom uczącym się w trybie mieszanym na potrzeby dojazdów do i ze szkoły. Rodzice, którzy muszą towarzyszyć uczniom jeżdżącym do szkoły w ramach edukacji w trybie mieszanym, również mogą otrzymać karty MetroCard.
  • Rodziny znajdujące się w szczególnej sytuacji, w których dzieci są uprawnione do przejazdów specjalnym autobusem szkolnym, nie mogą korzystać z transportu publicznego z kartą MetroCard i muszą czekać na odpowiedni autobus, mogą liczyć na zwrot kosztów transportu. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się ze szkołą lub wysyłając e-mail na adres: TransportationReimbursement@schools.nyc.gov.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału Edukacji Miasta Nowy Jork poświęconej transportowi.
 • Materiały do nauki w domu
  • DOE udostępnia materiały w języku angielskim do nauki w domu przeznaczone dla dzieci w różnym wieku — od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • Informacje o zajęciach wirtualnych dla dzieci oraz innych materiałach do nauki w domu można znaleźć na stronie GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.
  • Z myślą o rodzicach i dzieciach Agencja ds. Pomocy Dzieciom miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS) opracowała przewodnik po zasobach na czas pandemii COVID-19, który zawiera porady dla rodziców, propozycje zajęć na czas kwarantanny i zasoby z zakresu podstawowych potrzeb.
  • Biblioteka Publiczna Nowego Jorku (New York Public Library, NYPL) oferuje bezpłatne korepetycje dla uczniów przez Internet. Uczniowie mogą uzyskać pomoc online codziennie w godzinach 14:00–23:00. Korepetytorzy oferują pomoc — w języku angielskim i hiszpańskim — dotyczącą głównych przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych i średnich.Ponadto przez całą dobę dostępne są materiały wideo i inne zasoby do nauki.  Aby uzyskać dostęp do tej usługi, rodziny potrzebują nowojorskiej karty bibliotecznej, o którą mogą się ubiegać na stronie Biblioteki Publicznej Nowego Jorku.
 • Zasoby ACS
  • Społeczne Ośrodki Rodzinne: We współpracy z organizacjami lokalnymi w trzech dzielnicach Wydział ds. Dzieci (Administration for Children’s Services, ACS) miasta Nowy Jork stworzył Społeczne Ośrodki Rodzinne (Family Enrichment Center, FEC) — przytulne miejsca o domowej atmosferze, które oferują różne formy pomocy społecznościom lokalnym przy ich współudziale. Obecnie ośrodki FEC zapewniają zdalne rekomendacje i wsparcie oraz — w ograniczonym zakresie — pomoc osobistą w sytuacjach nagłych. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym FEC.
   • C.R.I.B. — East New York
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym 
    646-477-6780 lub thecrib.enyfec@gmail.com 
    thecrib.enyfe.org
    2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207
   • Circle of Dreams — Highbridge
    Godziny otwarcia: wtorki, środy i piątki w godzinach 11:00–14:00 oraz działanie w trybie zdalnym
    718-618-5559
    acamacho@childrensvillage.org 
    266 E. 165th St., Bronx, NY 10456
   • O.U.R. Place — Hunts Point/Longwood 
    Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00–16:00 oraz działanie w trybie zdalnym 
    917-945-1152
    ourplacefec.graham-windham.org
    940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474
  • Współpraca ze społecznościami: ACS założył 11 lokalnych grup planistycznych, które odbywają comiesięczne spotkania. Obecnie do celów planowania i przedstawiania rekomendacji dla rodzin korzystają one ze spotkań wirtualnych i poczty e-mail. Ponadto w ramach niektórych partnerstw dostępna jest osobista pomoc w nagłych wypadkach. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie internetowej działającego w ramach ACS Biura ds. Aktywizacji Społeczności i Partnerstwa (Office of Community Engagement and Partnerships). Pobierz ulotkę z danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia: angielski
   • Bedford-Stuyvesant
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 347-365-3852
    E-mail: info@bedstuycpp.org
    Strona internetowa: www.bedstuycpp.org
   • Bushwick
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-497-6090 wewn. 793 (poniedziałki, czwartki)
    718-497-6090 wewn. 793 (wtorki, środy, piątki)
    E-mail: bushwickcpi@gmail.com
    Strona internetowa: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
   • East Flatbush
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-758-7802
    E-mail: EF@cpp.jccany.org
   • East Harlem
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 646-345-3614 lub 929-431-7798
    E-mail: eastharlemcpp@unionsettlement.org
   • East New York
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 877-827-7369
    E-mail: eastnycpp@gmail.com
   • Elmhurst
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-523-6868 wewn. 103
    E-mail: ECP@mediatenyc.org
   • Highbridge
    Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 10:00–15:00
    Telefon: 718-293-4352
    E-mail: bridgebuilderscpo@gmail.com
   • Hunts Point
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 917-514-1710 lub 646-464-2036
    E-mail: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
    Strona internetowa: www.huntspoint.org/community-partnership
   • Jamajka
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 718-526-2400 wewn. 2018 lub 917-589-3851
    E-mail: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
   • Mott Haven
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 347-441-0785 lub 914-529-1150
    E-mail: Motthavenpartnership@gmail.com
   • Staten Island (North Shore)
    Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
    Telefon: 917-485-7710
    E-mail: SICPPInfo@nyfoundling.org
    Strona internetowa: www.sicpp.com
 • Pomoc w opiece nad dziećmi
  Jeśli jesteś pracującym rodzicem, który podczas pandemii potrzebuje opieki nad dzieckiem, na stronie workersneedchildcare.org możesz złożyć wniosek o bezpieczny, niedrogi wariant opieki dla swojej rodziny.

Wsparcie i pomoc finansowa dla pracowników

 • Świadczenia pracownicze w czasie pandemii
  • Jeśli Twoja praca ucierpiała na skutek COVID-19, mogą Ci przysługiwać pewne świadczenia. Aby ustalić, do jakich świadczeń możesz się kwalifikować w swojej sytuacji, skorzystaj z tabeli ACCESS NYC.
  • Ubezpieczenie od bezrobocia: Imigrantom w Nowym Jorku mającym pozwolenie na pracę mogą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Stan Nowy Jork znosi 7-dniowy czas oczekiwania. Odwiedź stronę internetową Wydziału Pracy stanu Nowy Jork lub zadzwoń pod numer 1-888-209-8124. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i sposobu składania wniosków, odwiedź stronę Access NYC z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi świadczeń na wypadek bezrobocia.
  • Program Pomocy na wypadek Bezrobocia podczas Pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA): Program PUA oferuje pomoc finansową pracownikom, którzy zazwyczaj nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych (takim jak osoby samozatrudnione, niezależni wykonawcy, pracownicy o krótkiej historii zawodowej itp.) i którzy nie mogą pracować w bezpośrednim następstwie pandemii koronawirusa. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy w ramach programu, zapoznaj się z listą kontrolną PUA opracowaną przez Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor).
 • Prawa pracownicze
  • Poznaj swoje prawa pracownicze i pamiętaj, że prawa te — w tym płatny urlop chorobowy oraz zabezpieczający określony w prawie miasta Nowy Jork — przysługują Ci niezależnie od statusu imigracyjnego. Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) przygotował streszczenie miejskich przepisów prawa pracy przeznaczone dla pracodawców i pracowników, które ułatwi przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w miejscach pracy. Aby pobrać streszczenie w preferowanym języku, odwiedź stronę internetową DCWP.
  • Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork może Ci przysługiwać nadzwyczajny płatny urlop chorobowy związany z COVID-19. W niektórych przypadkach również imigranci bez dokumentów są uprawnieni do płatnego urlopu chorobowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową biura gubernatora stanu Nowy Jork lub zadzwoń na stanową infolinię dotyczącą pandemii COVID-19 pod numerem 1-888-364-3065.
 • Wsparcie finansowe
  • Imigrantom w Nowym Jorku i/lub ich dzieciom może przysługiwać pomoc finansowa. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.
  • Studenci mogą przerwać spłatę federalnych pożyczek studenckich bez ryzyka kar i naliczania odsetek w okresie co najmniej 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie studentaid.gov.
  • Jeśli masz trudności finansowe ze spłatą kredytu hipotecznego, zgodnie z przyjętymi przez Wydział Usług Finansowych stanu Nowy Jork wytycznymi w zakresie zwolnienia ze spłat kredytów hipotecznych Twój bank może Ci udzielić zwolnienia ze spłaty rat kredytu na 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do banku, w którym masz kredyt.
  • Obowiązek spłaty federalnych pożyczek studenckich został zawieszony na okres od 13 marca do 31 grudnia 2020 r., w którym nie będą naliczane odsetki ani kary. Rozwiązanie to nie obejmuje starszych federalnych pożyczek edukacyjnych dla rodzin niepodlegających Departamentowi Edukacji USA, tzw. pożyczek Perkinsa podlegających uczelniom i prywatnych pożyczek studenckich. Więcej informacji można znaleźć na przygotowanej przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork stronie z poradami dotyczącymi zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich podczas pandemii COVID-19.
  • Jeśli zalegasz stanowi Nowy Jork ze spłatą pożyczki studenckiej lub zdrowotnej, może Ci przysługiwać czasowa ochrona przed windykacją. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Prokuratora Generalnego Nowego Jorku.
  • DCWP oferuje szkolenia i porady finansowe, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania bankowe oraz ulgi podatkowe nakierowane na zwiększenie dochodów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP.
  • Ponadto DCWP przyjmuje skargi z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy oraz nadal świadczy usługi online. Na stronie internetowej DCWP znajdziesz listę dostępnych usług i informacje o sposobach kontaktu.
 • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy dla dorosłych
  • We Speak NYC: We Speak NYC udostępnia bezpłatne cyfrowe materiały do nauki języka angielskiego oraz bezpłatne cotygodniowe zajęcia online. Zapisz się na zajęcia już dziś — zawrzesz nowe znajomości, poznasz ofertę usług miasta Nowy Jork dostępnych dla wszystkich jego mieszkańców niezależnie od statusu imigracyjnego i poćwiczysz swój angielski. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, zobacz ich harmonogram. Każdy chętny może korzystać z bezpłatnych materiałów na stronie internetowej We Speak NYC — bez tworzenia konta. Dostępna są materiały multimedialne, w tym filmy, poradniki dla uczniów, krótkie opowiadania i quizy online, dzięki którym uczniowie mogą ćwiczyć czytanie, słuchanie oraz umiejętności wizualne. Są także materiały dla nauczycieli, w tym konspekty i podręczniki.
  • Program alfabetyzacji dorosłych: Program alfabetyzacji dorosłych obejmuje pełny zakres edukacji i wsparcia dla wszystkich osób powyżej 16. roku życia, które nie są zapisane lub nie muszą być zapisane do szkoły i które nie potrafią mówić, czytać i/lub pisać w języku angielskim na tyle dobrze, aby uczestniczyć w programach edukacyjnych lub szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim. W ramach programu organizowane są zajęcia z czytania, pisania i języka angielskiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu na dyplom będący odpowiednikiem dyplomu ukończenia szkoły średniej (General Educational Development, GED). Więcej informacji można uzyskać w portalu online zajęć z alfabetyzacji dorosłych lub dzwoniąc do Wydziału ds. Rozwoju Młodzieży i Społeczności (Department of Youth and Community Development, DYCD) pod numer 1-800-246-4646 albo 1-646-343-6800.
  • Coursera: Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor) we współpracy z firmą Coursera umożliwia bezrobotnym nowojorczykom dostęp do niemal 4000 programów przygotowujących do pracy w dynamicznie rozwijających się branżach oraz doskonalących umiejętności z zakresu analityki danych, biznesu i technologii. Wiele z tych programów pozwala zdobyć certyfikaty i atesty zawodowe oraz pomaga w rozwoju kariery zawodowej. Aby uzyskać więcej informacji i się zarejestrować, odwiedź stronę internetową szkoleń online organizowanych przez Wydział Pracy i firmę Coursera.
  • Centra kariery Workforce1: Wydział Usług dla Małych Firm (Department of Small Business Services, SBS) miasta Nowy Jork przygotowuje nowojorczyków do znalezienia nowej pracy i pomaga im w tym. Bezpłatne usługi oferowane przez sieć centrów kariery Workforce1 we wszystkich pięciu dzielnicach obejmują oferty pracy, rekrutacje, materiały pomocne w szukaniu pracy, pomoc dla weteranów, warsztaty z pisania życiorysów i uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, a także szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie ACCESS NYC poświęconej Workforce1 lub na stronie wydziału SBS poświęconej Workforce1.
  • Usługi doradztwa zawodowego HRA: Usługi doradztwa zawodowego HRA oferują osobom korzystającym z pomocy finansowej szkolenia i porady zawodowe, aby pomóc im rozwinąć umiejętności i znaleźć pracę zapewniającą godne życie i bezpieczeństwo finansowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej usług doradztwa zawodowego HRA.

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

 • Przestrzeganie wytycznych dotyczących COVID-19
  • Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) udostępnia aktualne informacje na temat najnowszych wytycznych dotyczących COVID-19 dla wszystkich branż, w tym potrzebne formularze. Odwiedź stronę internetową z wytycznymi DOHMH dotyczącymi COVID-19 dla firm.
  • Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork (New York City Small Business Services, SBS) opublikował przystępnie napisane wytyczne branżowe, które mają pomóc małym firmom w przestrzeganiu najnowszych rozporządzeń i postępowaniu zgodnie z najlepszymi praktykami. Więcej informacji na temat tych wytycznych oraz odpowiednie formularze/szablony można znaleźć na stronie nyc.gov/business.
  • Infolinia SBS: SBS uruchomił też specjalną infolinię dla właścicieli małych firm, która pozwala uzyskać odpowiedzi na najpilniejsze pytania związane z procesem wznawiania działalności. Obsługą infolinii zajmują specjaliści ds. prawa i zgodności z przepisami, którzy znają najnowsze wytyczne i rozporządzenia dotyczące małych firm. Zadzwoń pod numer 888-SBS-4NYC (888-727-4692).
  • Forum wsparcia i webinaria organizowane przez SBS: SBS prowadzi też obejmujące wiele instytucji cyfrowe forum wsparcia dla przedsiębiorców z Nowego Jorku, którzy poszukują najnowszych wytycznych na temat znoszenia obostrzeń i wznawiania działalności. W ramach tej inicjatywy można uzyskać odpowiedzi na pytania od przedstawicieli różnych instytucji miasta. Pracownicy SBS i instytucji partnerskich będą udzielać informacji na temat wymogów i wytycznych dotyczących wznawiania działalności, planów ochrony, pomocy finansowej, zmian w przepisach, wsparcia pracowników, licencji, inspekcji itd. Zapraszamy do odwiedzenia strony nycsmallbizcourses.eventbrite.com i dołączenia do forum wsparcia. Znajdziesz tam nasze webinaria cyfrowe poświęcone takim tematom jak pomoc finansowa, tworzenie firmowej strony internetowej czy przygotowanie firmy na nagłe sytuacje.
  • Konsultacje z SBS na temat przestrzegania wytycznych: Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork oferuje bezpłatne konsultacje na temat przestrzegania najważniejszych przepisów i regulacji obowiązujących w Mieście, aby zmniejszyć liczbę częstych wykroczeń. Wydział SBS nie będzie zgłaszać wykroczeń ani nakładać grzywien — konsultanci pomagają tylko w interpretacji przepisów. Aby zapisać się na konsultacje, odwiedź stronę SBS i wypełnij formularz online.
  • Nakrycia twarzy: Otwarte zostały punkty dystrybucji nakryć twarzy przeznaczone dla małych firm. Dzięki pomocy lokalnych społeczności nakrycia są rozprowadzane we wszystkich pięciu dzielnicach i pomagają dbać o zdrowie i bezpieczeństwo małych firm oraz ich pracowników. Zachęcamy właścicieli firm do skorzystania w razie potrzeby z tych bezdotykowych urządzeń. Lista punktów dystrybucji jest dostępna na stronie nyc.gov/business.
  • Wnioski o wydanie i przedłużenie pozwoleń: Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) wydłuża okresy ważności niektórych pozwoleń i uprawnień oraz terminy składania wniosków o ich przedłużenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Składanie wniosków online jest nadal możliwe na stronie DCWP dotyczącej uprawnień. W przypadku zapytań wyślij wiadomość do punktu pomocy dotyczącej uprawnień w mieście Nowy Jork na adres ELP@dca.nyc.gov.
 • Pomoc finansowa
  • Pożyczki i dotacje od SBS: Wydział Usług dla Małych Firm miasta Nowy Jork ogłosił uruchomienie trzech programów pomocy finansowej dla małych firm działających w obszarach o niskim i średnim poziomie dochodów.
   • LMI Storefront Loan to nieoprocentowana pożyczka w wysokości do 100 000 dolarów z przeznaczeniem na pomoc firmom mającym siedziby w obszarach miasta Nowy Jork o niskim i średnim poziomie dochodów w utrzymaniu działalności w obliczu problemów spowodowanych pandemią COVID-19. Aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek, odwiedź stronę SBS poświęconą pożyczkom LMI Storefront Loan.
   • Dostępne są także specjalne dotacje, które pomagają obniżyć koszty odsetek pożyczek zaciągniętych w wybranych instytucjach finansowych wspierających rozwój społeczności (Community Development Financial Institutions,CDFI). Instytucje CDFI współpracują z firmami, które mają utrudniony dostęp do kapitału, i wspierają inicjatywy mające pozytywny wpływ na społeczności, którym służą. SBS nawiązał współpracę z 11 instytucjami CDFI, które pracują głównie z właścicielami firm pochodzenia azjatyckiego, afroamerykańskiego, latynoskiego i imigranckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotacji SBS na obniżenie kosztów odsetek.
   • Strategiczna dotacja pomocowa dla lokalnych organizacji komercyjnych zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19 pozwala organizacjom wspierającym rozwój społeczności ubiegać się o środki w wysokości do 20 000 dolarów na pomoc w łagodzeniu skutków pandemii COVID-19 wśród lokalnych małych firm. Przeznaczeniem pozyskanych środków mogą być różne formy wsparcia, pomoc techniczna w zakresie kontaktu z małymi firmami, zwiększenie poziomu świadomości i znajomości nowych miejskich oraz stanowych przepisów i regulacji, a także wzmocnienie relacji handlowych w celu usprawnienia współpracy i ułatwienia działania lokalnych organizacji. Aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek, odwiedź stronę SBS poświęconą strategicznym dotacjom pomocowym dla lokalnych organizacji komercyjnych zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19.
  • Pożyczki i dotacje od SBA: Amerykańska Agencja ds. Małych Firm (Small Business Administration, SBA) oferuje małym firmom pożyczki i dotacje mające na celu przeciwdziałanie skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA ze wskazówkami i zasobami dla małych firm na czas pandemii COVID-19. Do pożyczek tych mogą się kwalifikować niektórzy imigranci prowadzący działalność gospodarczą.
  • Pomoc w zakresie składania wniosków: Pomoc w wypełnieniu wniosku o taką pożyczkę lub dotację można uzyskać w ośrodku rozwoju małych firm. Aby znaleźć pobliskie centrum, odwiedź stronę internetową Ośrodków Rozwoju Małych Firm w Nowym Jorku.
 • Ochrona przed eksmisją
  • Gubernator Cuomo przedłużył nakaz wykonawczy zapewniający ochronę najemcom lokali komercyjnych przed eksmisją w związku z zaległościami czynszowymi do 1 stycznia 2021 r.

Zasoby miejskie i lokalne dla nowojorczyków ze społeczności LGBTQ+

 • W reakcji na pandemię COVID-19 przedstawiciele Projektu Unity Miasta Nowy Jork przeprowadzili ankietę wśród kilkuset dostawców programów i usług LGBTQ z całego Nowego Jorku w celu opracowania specjalnej strony, która zawiera aktualne informacje na temat zasobów dla społeczności LGBTQ wciąż dostępnych podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu Unity poświęconej zasobom związanym z COVID-19.

 • Listę spiżarni i kuchni żywieniowych, które wyraźnie zadeklarowały życzliwe przyjmowanie członków społeczności LGBTQ, można znaleźć na stronie Growing Up NYC dotyczącej pomocy żywnościowej.

 • Informacje na temat wydarzeń wspierających społeczność LGBTQ+ można znaleźć na stronie GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • W szczególnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Judson wciąż zapewniają nagłą opiekę z zakresu zdrowia seksualnego/reprodukcyjnego, usługi afirmacyjne LGBTQ oraz wsparcie związane ze zdrowiem psychicznym nastolatkom i młodym osobom dorosłym z terenu miasta Nowy Jork. Usługi te zostały czasowo przeniesione do placówki Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Gouverneur pod adresem 227 Madison Street, New York, NY.
  • Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz zadbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów osoby chcące skorzystać z tych usług powinny najpierw nawiązać kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny zdalnej. Następnie w razie konieczności podyktowanej względami medycznymi zostanie zaplanowane osobiste spotkanie z pracownikiem systemu opieki zdrowotnej.
  • Dostępne są następujące usługi:
   • Testy pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową i ich leczenie
   • Antykoncepcja awaryjna i kontrola urodzeń
   • Profilaktyka przed- i poekspozycyjna
   • Nagłe potrzeby ginekologiczne
   • Opieka nakierowana na afirmację płci, w tym terapia hormonalna
   • Testy ciążowe i porady z zakresu dostępnych opcji
   • Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego
  • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną.
  • Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 212-925-5000 (po pytaniu o język naciśnij 3, aby porozmawiać z pielęgniarką). Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork dotyczącej placówek zdrowotnych dla społeczności LGBTQ.

Świadczenia pogrzebowe

 • Osoby o niskich dochodach, które mają problem z opłaceniem kosztów pogrzebu bliskiej osoby, mogą liczyć na pomoc w ramach programu świadczeń pogrzebowych Wydziału Zasobów Ludzkich Miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA). Z programu mogą skorzystać wszyscy nowojorczycy o niskich dochodach, bez względu na status imigracyjny.
  • W związku z niespotykaną skalą skutków pandemii COVID-19 wydziały DSS/HRA wprowadziły przepis specjalny:
   • Podwyższenie dodatku pogrzebowego z 900 do 1700 dolarów oraz limitu kosztów pogrzebu z 1700 do 3400 dolarów.
   • Wydłużenie okresu możliwości ubiegania się o świadczenie do 120 dni od daty śmierci chowanej osoby.
  • Wnioski otrzymane od 12 marca 2020 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem podwyższonego dodatku pogrzebowego. Rozpatrzone zostaną wszystkie otrzymane wnioski — bez względu na status imigracyjny wnioskodawcy.
  • Więcej informacji, w tym formularze wniosków w 11 językach (bez konieczności podawania numeru ubezpieczenia społecznego) i odpowiedzi na często zadawane pytania, można znaleźć na stronie świadczeń pogrzebowych HRA.
  • Możesz też zadzwonić do Biura Usług Pogrzebowych HRA: 929-252-7731. Wystarczy zostawić wiadomość, a pracownik biura oddzwoni przed końcem następnego dnia roboczego.

 • Jeśli bliska Ci osoba zmarła w placówce należącej do Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork (NYC Health and Hospitals) i potrzebujesz pomocy w identyfikacji ciała oraz zaplanowaniu kolejnych działań, skontaktuj się z działem relacji z pacjentami i gośćmi (Patient & Guest Relations). Poniżej znajdziesz numery telefonów do poszczególnych placówek.
  • BRONX
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • BROOKLYN
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • MANHATTAN
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • QUEENS
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań na temat COVID-19 poświęconej pogrzebom (MOIA).

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przed nękaniem i dyskryminacją

 • W mieście Nowy Jork nie ma tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji względem kogokolwiek ze względu na jego rasę, narodowość lub inne cechy. Komisja Miasta Nowy Jork ds. Praw Człowieka, Biuro Burmistrza ds. Przeciwdziałania Przestępstwom z Nienawiści oraz nowojorska policja monitorują przypadki prześladowania, dyskryminacji i uprzedzeń wynikające ze strachu przed innymi i ich stygmatyzowaniem w związku z COVID-19 oraz na bieżąco reagują na takie sytuacje.
  • Aby zgłosić przypadek nękania lub dyskryminacji, zadzwoń pod numer 311.
  • Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa z nienawiści lub będziesz świadkiem zdarzenia, które według Ciebie jest takim przestępstwem, zadzwoń pod numer 911. Funkcjonariusze nowojorskiej policji nie będą pytać o status imigracyjny osób zwracających się do nich o pomoc.
  • Na stronie nyc.gov/StopCOVIDHate dowiesz się, jak zgłaszać przypadki nienawiści i uprzedzeń związane z COVID-19 oraz gdzie szukać pomocy dla ofiar i wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego.

 • Nowojorskie Centra Sprawiedliwości dla Rodzin zapewniają pomoc telefoniczną osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Obejmuje ona opracowywanie natychmiastowego planu bezpieczeństwa, pomoc w szukaniu schronienia, pomoc prawną, usługi z zakresu zdrowia psychicznego i doradztwa oraz inne rodzaje pomocy. Czasem trzeba zostawić wiadomość, a wówczas ktoś oddzwania w najszybszym możliwym terminie.
  • Do pobliskiego centrum można zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Bronx — zadzwoń pod numer 718-508-1220
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Brooklyn — zadzwoń pod numer 718-250-5113
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Manhattan — zadzwoń pod numer 212-602-2800
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Queens — zadzwoń pod numer 718-575-4545
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Staten Island — zadzwoń pod numer 718-697-4300
  • Wieczorem lub podczas weekendu zadzwoń na całodobową infolinię dla ofiar przemocy domowej pod numerem 800-621-HOPE (4673).

 • Aby uzyskać więcej informacji i materiałów, odwiedź stronę internetową na temat COVID-19 opracowaną przez Biuro Burmistrza ds. Powstrzymania Przemocy Domowej i Przemocy ze względu na Płeć.

Stan postępowań imigracyjnych i egzekwowanie przepisów imigracyjnych

 • ActionNYC to realizowana przez Miasto inicjatywa zapewniająca bezpłatną, bezpieczną i poufną pomoc prawną imigrantom w Nowym Jorku. W obecnym czasie w programie wprowadzane są modyfikacje, tak aby zgodnie z zasadą dystansu społecznego (zachowanie odległości minimum 1,8 m [6 stóp] od osób spoza własnego gospodarstwa domowego) możliwe było prowadzenie analiz imigracyjnych przez telefon. Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące statusu imigracyjnego, w tym zmian związanych z COVID-19, zadzwoń pod numer 800-354-0365 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 lub pod numer 311 i powiedz „ActionNYC”.

 • Biuro Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego zapewnia bezpłatne usługi prawne nowojorczykom w potrzebie, w tym najemcom lokali, imigrantom, nisko opłacanym pracownikom i innym nowojorczykom, którzy mogą mieć problemy na gruncie prawa cywilnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego.

 • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, wszystkie rozprawy przed sądem imigracyjnym zostały przełożone co najmniej do 1 stycznia 2021 r. W przypadku osób zatrzymanych rozprawy będą się odbywać nadal. Aby uzyskać aktualne informacje, odwiedź stronę Justice.gov/EOIR, zadzwoń na infolinię Biura Wykonawczego ds. Przeglądu Imigracji (Executive Office for Immigration Review, EOIR) pod numer 1-800-898-7180 lub zajrzyj na stronę EOIR na Facebooku.

 • Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) zaczął ponownie organizować ceremonie naturalizacji z przysięgą, zgodnie z zasadami dystansowania społecznego. Wznowione zostały też rozmowy i pobieranie danych biometrycznych. Wszyscy wnioskodawcy i ich prawnicy otrzymają pocztą powiadomienia o nowych terminach. Odwiedź stronę USCIS.gov/Coronavirus (aby uzyskać informacje w języku hiszpańskim, odwiedź stronę internetową Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019). W przypadku pytań (w tym dotyczących zmiany terminu spotkania) zadzwoń na infolinię USCIS pod numer 1-800-375-5283 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00).
  • Nowojorskie biuro USCIS ds. pomocy uchodźcom wznowiło działanie i ponownie prowadzi osobiste rozmowy z interesantami. Osoby, które złożyły wniosek o azyl, otrzymają powiadomienia o nowych terminach.

 • Służby Imigracyjne i Celne USA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) zmieniły swoją politykę w związku z pandemią COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie ICE.gov/COVID19.
  • Obecnie osób zatrzymanych przez ICE nie mogą odwiedzać członkowie rodziny ani znajomyi. Jeśli chodzi o prawników, kontynuowane są niektóre odwiedziny o charakterze prawnym. Jednak ICE zachęca prawników, aby w miarę możliwości przeprowadzali odwiedziny za pośrednictwem technologii wideo. W przypadku odwiedzin osobistych muszą sami sobie zapewnić sprzęt ochrony osobistej i mogą zostać poddani badaniu na terenie obiektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji i aktualnych wytycznych prawnik powinien skontaktować się z danym obiektem.
  • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, służby ICE odwołały konieczność osobistego meldowania się. Wciąż należy meldować się telefonicznie.
  • ICE kontynuuje aresztowania. Jak poinformowały te służby, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące aresztowanych osób, a poza szczególnymi przypadkami aresztowania nie będą przeprowadzane w placówkach opieki zdrowotnej ani ich pobliżu.

Ochrona konsumentów przed oszustwami

 • Windowanie cen wszelkich artykułów użytku osobistego i domowego oraz wszelkich usług niezbędnych do zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 albo jej leczenia jest nielegalne. Oznacza to, że firmom nie wolno podnosić cen tego rodzaju towarów i usług o więcej niż 10%. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Jeśli uważasz, że w określonym sklepie od marca ceny takich artykułów wzrosły ponad miarę, złóż skargę online lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Overcharge” („zbyt wysoka cena”).

 • Na stronie NYC.gov/DCWPAlerts można znaleźć informacje i przetłumaczone zasoby dotyczące oszustw, planowania pogrzebów, próśb o wstrzymanie windykacji należności, pożyczek studenckich, bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych, dat wygaśnięcia i odnowienia licencji, windowania cen itd.

 • W sytuacjach kryzysowych i w trudnych okresach wiele osób pada ofiarami oszustw. Aby skutecznie chronić siebie i swoje pieniądze, warto znać taktyki stosowane przez oszustów. W czasie pandemii COVID-19 pojawiło się wiele nowych metod oszukiwania innych. Oszuści wykorzystują telefony, e-maile i SMS-y, a czasem nawet pojawiają się osobiście. Zdecydowanie warto znać stosowane przez nich metody i wiedzieć, co należy robić w przypadku spotkania oszusta. Oto kilka popularnych taktyk oszustów w związku z COVID-19:
  • Oszukańcze telefony/e-maile/SMS-y od organów administracji publicznej. Prawdziwe instytucje administracji publicznej nie dzwonią do mieszkańców bez zapowiedzi, domagając się pieniędzy, szczególnie w formie kart podarunkowych. Większość płatności jest obsługiwana za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych takich agencji.
  • Oszukańcze organizacje charytatywne. Zanim przekażesz datek na organizację charytatywną mającą stronę na platformie GoFundMe lub wyślesz go przedstawicielowi takiej organizacji, sprawdź, czy wszystko jest w porządku. Wszystkie prawdziwe organizacje charytatywne muszą być zarejestrowane w Biurze Organizacji Charytatywnych Prokuratora Generalnego Nowego Jorku (New York Attorney General’s Charities Bureau). Nie przekazuj datków w gotówce, w formie kart podarunkowych ani przelewem.
  • Oszukańcze produkty i leki przeciw COVID-19. Nie używaj produktów ani leków reklamowanych jako zwalczające COVID-19, jeśli nie są one zatwierdzone przez instytucję opieki zdrowotnej. Obecnie nie ma żadnych produktów o potwierdzonym działaniu zwalczającym lub przeciwdziałającym COVID-19.
  • Zestawy do samodzielnego robienia testów na COVID-19. Nie daj się nabrać na internetowe oferty szczepionek i zestawów do samodzielnego robienia testów na COVID-19. Jeśli do Twoich drzwi zapuka ktoś podający się za przedstawiciela Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) lub Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) i zaproponuje wykonanie „testu na COVID-19”, zadzwoń pod numer 911.
  • Wyłudzenia związane ze środkami ochrony osobistej. Oszuści mogą dzwonić do Twojej firmy i domagać się pieniędzy za środki ochrony osobistej. Ktoś może na przykład twierdzić, że jakiś menedżer złożył zamówienie na środki ochrony osobistej w imieniu firmy i przed wysyłką konieczne jest uregulowanie płatności.
  • Wyłudzenia informacji. Oszuści mogą wysyłać e-maile i SMS-y lub publikować posty w mediach społecznościowych zawierające prośby o podanie danych osobowych (lub linki do stron, na których trzeba podać takie dane). Zanim klikniesz taki link lub odpowiesz na wiadomość, zawsze sprawdź adres e-mail lub adres linku.
  • Telefony z nieznanych numerów lub od automatów. Oszuści mogą do Ciebie dzwonić lub używać nielegalnych automatów odczytujących wiadomości, aby próbować sprzedać Ci różne „produkty” — od oszukańczych lekarstw na COVID-19 po sposoby na łatwy zarobek bez wychodzenia z domu. Podejrzliwie traktuj też telefony z groźbami wyłączenia gazu lub elektryczności, jeśli natychmiast nie uregulujesz płatności.
  • Oszukańcze propozycje umorzenia długów. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś z propozycją umorzenia długu, nie daj się nabrać.
  • Fałszywe kupony. Uważaj na oferty fałszywych kuponów krążące w mediach społecznościowych. Link do kuponu może prowadzić do witryny zewnętrznej z prośbą o podanie danych osobowych w zamian za kupon.
  • Pożyczki na cele podatkowe. Wystrzegaj się propozycji uzyskania „korzystniejszych” zwrotów dzięki odliczeniom i kredytom.
  • Wyłudzenia „na szczeniaczka”. Pamiętaj, aby przed dokonaniem zakupu zawsze sprawdzić witrynę sprzedawcy. Zdarza się, że oszukańcze witryny sprzedają nieistniejące zwierzęta domowe, których oczywiście nie wysyłają nabywcom. Najlepiej nie kupować zwierząt, których nie widziało się na własne oczy.
  • Oszukańcze pożyczki studenckie. Obowiązek spłaty większości federalnych pożyczek studenckich został zawieszony do 30 września bez naliczania odsetek i kar. Pożyczkobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań w celu zawieszenia spłaty. Każda osoba twierdząca, że może Ci pomóc szybciej lub bezpłatnie dostać się do programu, jest oszustem.

 • Więcej wskazówek ułatwiających rozpoznawanie oszustw i skuteczne chronienie się przed nimi można znaleźć na stronie nyc.gov/dcwp w sekcji wskazówek dotyczących ochrony przed oszustwami w związku z pandemią COVID-19.

 • Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje oszukiwać innych w związku z COVID-19, zadzwoń do Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork (New York State Attorney General’s Office) pod numer 800-771-7755 lub do Biura Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork (New York State Division of Consumer Protection) pod numer 800-697-1220.
  • Jeśli uważasz, że grozi Ci niebezpieczeństwo, zadzwoń pod numer 911.

 • Zapoznaj się z udostępnionym przez Prokuratora Generalnego Nowego Jorku przewodnikiem po zasobach związanych z COVID-19, aby poznać swoje prawa, dostępne zasoby oraz wskazówki z zakresu ochrony konsumentów.

Materiały dodatkowe

Przetłumaczona grafika na temat COVID-19