Materiały dla społeczności imigracyjnych podczas pandemii COVID-19

Na tej stronie internetowej dostępne są profesjonalne tłumaczenia na dziesięć wyznaczonych języków miejskich wskazanych w Ustawie lokalnej 30.

Pozostałe wersje językowe zostały wygenerowane za pomocą Tłumacza Google.

Miasto Nowy Jork chce pomóc nowojorczykom, którzy w znacznym stopniu ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19). Wiele usług miejskich jest dostępnych dla wszystkich nowojorczyków niezależnie od ich statusu imigracyjnego i możliwości finansowych, chociaż mogą obowiązywać inne wymogi kwalifikacyjne.

This information is up to date as of August 4, 2020. The information on available services and resources is frequently changing. For updated information, visit nyc.gov/coronavirus and follow @NYCHealthy and @NYCImmigrants on Twitter.


Please also check out the COVID-19 Frequently Asked Questions


Kliknij konkretny temat lub naciśnij klawisz Enter na danym temacie, aby wyświetlić odpowiedź.

Dostępny do pobrania informator o zasobach

Wytyczne dotyczące choroby COVID-19 i jej leczenie

COVID-19 i obawy imigrantów

 • Getting care, treatment, or testing for COVID-19 will NOT make you a “Public Charge” or hurt your ability to apply for a green card. Getting charity or discounted medical care will not hurt your ability to apply for a green card. There is no “Public Charge” test when green card holders apply for citizenship. Seek care without fear.
 • The Trump Administration has sought to expand the public benefits that may be counted against certain individuals applying for a green card by issuing a new Public Charge rule. As of July 29, 2020, this new Public Charge rule has been blocked nationwide for now, as long as there is a COVID-19 national health emergency declaration in effect.
 • The court case is not over – please check nyc.gov/publiccharge for updates and more information.
 • Many immigrants are not affected by the “Public Charge” test. There is no “Public Charge” test when green card holders apply for citizenship.
 • Not all public, services, programs or benefits are considered “public benefits” under the “pubic charge” test. For example, the following services and programs are NOT considered “public benefits,” even for immigrants who are subject to the “Public Charge” test”:
  • COVID-19 testing and care
  • Opieka zdrowotna i większość ubezpieczeń zdrowotnych oprócz Medicaid nieprzeznaczonego do sytuacji nagłych
  • Chociaż w badaniu uwzględniane jest ubezpieczenie Medicaid, poniższe świadczenia Medicaid są z niego wyłączone:
   • Emergency Medicaid
   • Usługi finansowane przez Medicaid, ale świadczone na mocy ustawy Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
   • Finansowane przez Medicaid usługi i świadczenia szkolne
   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez dzieci poniżej 21 roku życia
   • Świadczenia Medicaid otrzymywane przez kobiety w czasie ciąży i przez 60 dni po jej zakończeniu
  • Many types of food assistance, such as the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), food pantries, Grab and Go meals at school, and more (except SNAP; see “Food” section below)
  • Zasiłki dla bezrobotnych
  • Tenant protection
  • Free legal help
 • Wszyscy pacjenci systemu opieki zdrowotnej — niezależnie od swojego statusu imigracyjnego — są objęci rozbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności. Zgodnie z prawem federalnym szpitale i przychodnie lekarskie nie udostępniają danych pacjentów bez ich zgody, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy.
 • If you have questions about immigration and public benefits, call the free, confidential ActionNYC hotline at 1-800-354-0365, Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., or call 311 and say “Public Charge” to access timely and trusted information and connections to legal help.

Opieka zdrowotna i dbanie o dobrostan

 • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną. Dotyczy to wszystkich rodzajów opieki zdrowotnej, w tym opieki w nagłych przypadkach, wizyt lekarskich, leków, opieki długoterminowej i pobytów w szpitalu. Odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork albo zadzwoń pod numer 844-NYC-4NYC (844-692-4692) lub 311.

 • NYC Care is a health care access program that guarantees low-cost and no-cost services offered by NYC Health + Hospitals to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health insurance. Visit NYCCare.nyc, or call 646-NYC-Care (646-692-2273) or 311. NYC Care is accepting new enrollments and currently available in the Bronx, Staten Island, and Brooklyn. It will be available in Queens and Manhattan in September 2020.

 • W mieście Nowy Jork funkcjonuje wiele lokalnych ośrodków zdrowia, które zapewniają opiekę medyczną na zasadzie opłaty ruchomej, zależnej od dochodów. Z opieki może skorzystać każdy, bez względu na status imigracyjny. Informacje na temat pobliskich lokalnych ośrodków zdrowia można uzyskać w Wydziale Zasobów i Usług Opieki Zdrowotnej (Health Resources & Services Administration, HRSA). Aby znaleźć taki ośrodek, odwiedź stronę FindaHealthCenter.HRSA.gov lub zapoznaj się z listą możliwości w zakresie niedrogiej i nieodpłatnej opieki dostępnych w mieście Nowy Jork.

 • Community testing sites operated by NYC Health + Hospitals use self-collection of swabs to minimize contact between patients and health care workers. Free and convenient walk-in testing is now available at the following locations. No appointment is necessary. Visit nyc.gov/covidtest to find a community testing site near you.

 • Jeśli odczuwasz niepokój, stres lub trudny do zniesienia ciężar emocjonalny, skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą za pośrednictwem NYC Well — zapewnianej przez Miasto bezpłatnej, poufnej infolinii dostępnej w ponad 200 językach. Zadzwoń pod numer 888-NYC-WELL (888-692-9355), wyślij SMS o treści „WELL” na numer 65173 lub skorzystaj z czatu online na stronie NYC.gov/NYCWell.

 • Nowojorczycy mają do dyspozycji stronę internetową Wydziału Zdrowia Miasta Nowy Jork poświęconą radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i dobrostanowi emocjonalnemu oraz przewodnik po zasobach ThriveNYC, który zawiera informacje na temat opieki w zakresie zdrowia psychicznego w domu.

 • Na stronie internetowej NYC Well można znaleźć szereg aplikacji z zakresu dbania o dobrostan i wsparcia emocjonalnego, które pomogą w radzeniu sobie z obecną sytuacją.

 • Call the New York State's COVID-19 Emotional Support Helpline at 844-863-9314 to talk to specially trained volunteer professionals. They are available to listen, support and offer referrals from 8 a.m. to 10 p.m., seven days a week. Visit the New York State Office of Mental Health COVID-19 Resources Webpage for more information.

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Many low- to no-cost health insurance plans are available to immigrants, including undocumented children and pregnant people. Medicaid, Child Health Plus, and Essential Plan are available all year around. Qualified Health Plans from the New York State of Health, the state's official health plan marketplace, are available until August 15, 2020. Visit New York State of Health or call 311.
  • Z powodu pandemii COVID-19 osobiste zapisy do ubezpieczeń zdrowotnych zostały wstrzymane do odwołania. W tym czasie możliwa jest rejestracja online lub kontakt telefoniczny w celu umówienia się na zapisy telefoniczne. Pomoc jest dostępna w wielu językach — niezależnie od statusu imigracyjnego. Aby umówić termin, odwiedź stronę Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene) lub zadzwoń pod numer 311. Możesz także wysłać SMS o treści CoveredNYC na numer 877-877, aby nawiązać kontakt w języku angielskim. Aby nawiązać kontakt w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści SeguroNYC na numer 877-877.

 • Program Community Health Advocates (CHA) ułatwia nowojorczykom poruszanie się po złożonym systemie opieki zdrowotnej, oferując indywidualną pomoc i szkolenia przeznaczone dla społeczności w całym stanie Nowy Jork. CHA zapewnia pomoc dotyczącą tego, jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jak rozwiązywać problemy dotyczące opłat za opiekę medyczną i związanych z nimi długów oraz jak kwestionować odmowę opieki i niekorzystne decyzje dotyczące uprawnień. CHA prowadzi infolinię językową, która udostępnia usługi tłumaczenia w ponad 170 językach. Na infolinię można dzwonić pod numer 888-614-5400 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

Żywność

 • Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) pomaga w zakupie żywności osobom o niskich dochodach. Świadczenia są zapewniane za pośrednictwem karty elektronicznej, która działa podobnie jak karta do bankomatu i jest akceptowana w większości sklepów spożywczych. Niektórzy imigranci mogą być uprawnieni do udziału w programie. Do składania wniosków i przedłużania uprawnień online służy miejski portal ACCESS HRA, który umożliwia ubieganie się o świadczenia publiczne i zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dostępnych w programie SNAP i kryteriów kwalifikacyjnych, odwiedź stronę Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) dotyczącą SNAP lub zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.
  • Beneficjenci programu SNAP w mieście Nowy Jork mogą kupować artykuły spożywcze online w sklepach Amazon, Shoprite i Walmart. Sprawdź, czy wybrany sklep online dostarcza zakupy pod Twój adres domowy. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą zakupów online w ramach programu SNAP.
  • If you have questions about immigration and public benefits such as SNAP, call the free, confidential ActionNYC hotline at 1-800-354-0365, Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., or call 311 and say “Public Charge” to access timely and trusted information and connections to legal help.

 • New York State’s Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) is a new benefit that gives $420 per child in money for groceries to all NYC public school families. No sign-up is required. All families of NYC public school children, regardless of immigration status, income, or employment, will receive this money.

 • The services listed below are provided for free to all New Yorkers no matter what your immigration status is. Undocumented immigrants can also receive these services, and doing so will NOT make you a “Public Charge” or hurt your ability to apply for a green card. There is no Public Charge test when green card holders apply for citizenship.
 • New York City’s food pantries provide groceries, and community kitchens provide hot meals. There is no income limit. Find locations near you and hours using the interactive maps of FoodHelpNYC or Food Bank NYC. You can also call 311 and say "food pantries."
  • Rozsiane na terenie całego miasta ośrodki wydawania posiłków zapewniają wszystkim mieszkańcom Nowego Jorku trzy posiłki dziennie. Ośrodki wydawania posiłków są czynne od poniedziałku do piątku — dla dzieci i rodzin w godzinach 7:30–11:30, a dla osób dorosłych w godzinach 11:30–13:30. Posiłki można odbierać bez rejestrowania się, podawania tożsamości i okazywania jakichkolwiek dokumentów. Nikt nie spotka się z odmową wydania posiłku, a wszyscy dorośli i dzieci mogą odebrać trzy posiłki naraz. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą odbierać posiłki dla swoich dzieci. W ośrodkach wydawania posiłków nie ma stołówek, więc konsumpcja musi się odbywać gdzie indziej. We wszystkich punktach są dostępne opcje wegetariańskie i halal. W określonych punktach oferowane są wyłącznie posiłki koszerne. Nie jest wymagana rejestracja ani dowód tożsamości. Odwiedź opracowaną przez Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) wyszukiwarkę miejsc wydawania bezpłatnych posiłków lub zadzwoń pod numer 311. Możesz także wysłać SMS o treści FOOD na numer 877-877, aby nawiązać kontakt w języku angielskim. Aby nawiązać kontakt w języku hiszpańskim, wyślij SMS o treści COMIDA na numer 877-877.
  • Jeśli nie możesz opuszczać domu, a nie masz nikogo, kto mógłby przynieść Ci jedzenie, ani nie możesz skorzystać z prywatnych metod dostawy, możesz mieć prawo do posiłków dostarczanych bezpośrednio do domu. Odwiedź stronę zasobów pomocy żywieniowej miasta Nowy Jork związanej z COVID-19 i przejdź do sekcji „NYC Food Delivery Assistance” (Pomoc w dostawie żywności w mieście Nowy Jork). Możesz także zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „get food” (otrzymać jedzenie).
  • Specjalny program dodatkowego żywienia dla kobiet, niemowląt i dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) zapewnia bezpłatną zdrową żywność i inne usługi dla kobiet o niskich dochodach i ich dzieci. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.
  • Jeśli chcesz kupić świeże artykuły spożywcze, ale nie możesz wychodzić z domu, obecnie wiele firm lokalnych i krajowych oferuje możliwość dostawy do domu. Listę tych firm można znaleźć na stronie zasobów pomocy żywieniowej miasta Nowy Jork związanej z COVID-19 w sekcji „Grocery Delivery Options” (Możliwości dostawy artykułów spożywczych).
  • W pięciu nowojorskich dzielnicach w kuchniach żywieniowych Neighborhood Opportunity Network (NeON) wszyscy nowojorczycy mogą uzyskać tygodniowy zapas świeżych artykułów spożywczych. Jest to program współorganizowany przez Food Bank of NYC oraz NYC Young Men's Initiative (YMI). Odwiedź stronę internetową kuchni żywieniowych NeON.

Zakwaterowanie i media

 • Eviction Prevention
  • Free legal advice and counseling are available for New York City residential renters. To access these services, please call 311 and ask for the "Tenant Helpline", or fill out the Mayor's Office to Protect Tenants' Contact Us form.
   • Infolinia zapewnia wskazówki ułatwiające korzystanie ze świadczeń miejskich i ubieganie się o pomoc, bezpłatne porady prawne oraz inne pomocne zasoby, dzięki którym nowojorczycy — niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów czy statusu imigracyjnego — mogą rozwiązywać problemy z najmem podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.
   • Call 311, Monday through Friday, 9:00 am to 5:00 pm, to receive over-the-phone legal assistance with legal questions or issues about tenancy, eviction or landlord-tenant disputes.
   • You can also visit the HRA Legal Services for Tenants webpage or email civiljustice@hra.nyc.gov
  • Currently, no tenant may be evicted until further notice. All pending eviction orders are suspended by court order. In addition, the following categories of tenants are protected from eviction by state and federal moratoriums:
   • Tenants who are eligible for unemployment insurance or benefits or face financial hardship due to COVID-19 may not be evicted for nonpayment of rent until at least August 20, 2020.
   • Tenants who live in public housing, have a Section 8 rental voucher, or live in a building that has federally backed mortgages or funding may not be evicted for nonpayment of rent until at least July 24, 2020.
  • Your landlord cannot evict you without going to court and getting an order from a judge. If you receive a Notice of Eviction, you might still be able to stay in your home. Call 311 and say "Tenant Helpline" to be connected with assistance.
  • Until further notice, NYC Housing Court is not scheduling conferences or hearings in pending eviction cases where the tenant is not represented by a lawyer. All eviction cases in which a tenant is unrepresented by legal counsel are stayed for the time being.
  • If a City Marshal attempts to evict you, you can call the NYC Department of Investigation at 212-825-5953 to report a violation of the Governor's Executive Order.
  • The fact sheet including the latest information for NYC tenants impacted by COVID-19 can be found on the Mayor's Office to Protect Tenants' webpage.
  • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców (Mayor's Office to Protect Tenants) lub stronę Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork dotyczącą COVID-19 i praw mieszkaniowych.

 • Rental Assistance Resources
  • New York State has a new rent relief program to help tenants who have lost income during the COVID-19 crisis. The COVID Rent Relief Program, administered by New York State Home and Community Renewal, will provide eligible households with a one-time rental subsidy that will be sent directly to the household’s landlord. Applications opened on July 16, and applications must be submitted online or by mail by August 6, 2020.
   • In order to be eligible:
    • Before March 1st and at the time of application, your household income must have been below 80% of the Area Median Income, and you must have spent more than 30% of household income on rent.
    • Your household must have lost income between April 1 and July 31.
    • You must NOT have been in receipt of a housing subsidy that caps your rent at 30% of household income (like Section 8 or NYCHA). However, you can apply if you live in a rent regulated or market-rate home.
    • Households must have someone in the household with U.S. citizenship or eligible immigration status (can be a minor). Mixed status families (e.g. a family with a U.S. born child) can apply. IDNYC is accepted as proof of identity.
    • This one-time rental subsidy paid directly to landlords will cover the difference between the percent of household income spent on rent on March 1, 2020 and the percent of household income spent on rent at the time the household is applying for assistance. You can apply for up to four months in assistance for the months of April through July 2020.
    • You do not need a lease and accepted applicants are not required to repay this assistance.
    • You can apply and find detailed information at hcr.ny.gov/rrp. The website also includes FAQ documents in Spanish, Chinese, Russian, Haitian-Creole, Bengali, and Korean.
    • You can visit the Mayor’s Office to Protect Tenants’ website or call 311 and say “Tenant Helpline” to inquire further about program eligibility or to receive guidance on the application.
    • For assistance with problems with your application, you can call the New York State HCR Call Center at 833-499-0318, 8:00 a.m. to 7:00 p.m., Monday through Saturday.
  • Jeśli ze względu na pandemię koronawirusa zmniejszono Ci wymiar godzin pracy i nie jesteś w stanie płacić czynszu, możesz się ubiegać o awaryjną pomoc finansową. Obowiązują pewne ograniczenia dla imigrantów. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.
  • Mieszkańcy miasta Nowy Jork bezpośrednio zagrożeni utratą dachu nad głową i wejściem do systemu schronisk dla bezdomnych mogą uzyskać pomoc w ramach programu Homebase. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311. W programie Homebase dostępne są:
   • Usługi w zakresie zapobiegania eksmisjom
   • Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń publicznych
   • Pomoc w nagłych wypadkach dotyczących czynszu
   • Pomoc w edukacji i poszukiwaniu pracy
   • Poradnictwo finansowe i zarządzanie finansami osobistymi
   • Pomoc w zmianie miejsca pobytu
   • Krótkoterminowa pomoc finansowa
   Usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Nowy Jork — niezależnie od ich statusu imigracyjnego. Odwiedź stronę internetową HRA dotyczącą programu Homebase lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „homebase”.
  • Jeśli korzystasz z bonu udostępnionego w ramach programu Section 8, prowadzonego przez Wydział Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa (Housing Preservation and Development, HPD) miasta Nowy Jork, i masz problemy z opłacaniem czynszu ze względu na utratę dochodów, wyślij e-mail na adres DTRAI@hpd.nyc.gov w celu uzyskania pomocy.
  • Mieszkańcy podlegający NYCHA, u których wystąpiła utrata dochodów, mogą się kwalifikować do oferowanego przez NYCHA programu na wypadek trudności w opłacaniu czynszu. Całkowita utrata dochodów może uprawniać do skorzystania z wprowadzonej przez NYCHA Polityki Zerowego Dochodu. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Centrum Kontaktów NYCHA pod numer 718-707-7771.

 • COVID-19 Hotel Program
  • COVID-19 is extremely contagious, meaning that it is easily transmitted from one person to another. If you tested positive for COVID-19 or think you might have it because of your symptoms, it is very important that you do not come in close contact with others, including people you may live with. This is called "self-isolation."
  • You may qualify to self-isolate in a hotel, free of charge, for up to 14 days if you do not have a safe place to self-isolate. This can mean:
   • Your home does not have space for you to stay six feet away from others
   • You share rooms or a bathroom
   • You live with someone who is vulnerable
   • You do not COVID-19 but who live with someone who has COVID-19
  • If you are currently at your home and think you may have COVID-19, you can cal the H+H hotline 844-NYC-4NYC (844-692-4692) between the hours of 9 a.m. and 9 p.m. A medical provider will assess your situation and then refer you to a hotel if appropriate.
   • If you are a health provider and have patients with COVID-19 or COVID-like symptoms who are interested in staying in a hotel for 10 to 14 days, call the H+H hotline 844-692-4692 to begin the screening process, or you can have your patient call. In order to provide the best continuity of care for your patients while they are at the hotel, use the NYC Health + Hospitals Hotels: Partnering with Community Providers resource for more information.
  • This program, including food, linens, and local phone service, is free for eligible New Yorkers.
  • As the City reopens, the COVID-19 Hotel Program will not accept new bookings as of July 6 for New Yorkers working in hospitals & other care settings. Traveling healthcare workers on contract are encouraged to talk to their employer about lodging alternatives. If you need to modify an existing reservation, fill out this online form.
  • For more information, visit the NYC COVID-19 Hotel Program webpage.
 • Utilities Assistance
  • Home Energy Assistance Program helps you pay for heating and cooling costs for your home. Some immigrants may qualify. Learn about HEAP Heating Assistance and Cooling Assistance Benefits on AccessNYC. You can apply by calling NYC Department of Social Services at 212-331-3126 or online at mybenefits.ny.gov.
  • ConEdison has agreed to not shut off electricity services for failure to pay utility bills and to waive late penalty fees. National Grid has also said it will not disconnect gas service for failure to pay the bills at least until the end of April. Check the ConEdison website and the National Grid website for more information.

 • Cooling Assistance
  • Świadczenie pomocowe z zakresu chłodzenia pomaga w pokryciu kosztów instalacji klimatyzatorów i wentylatorów. Dzięki niemu kwalifikujące się gospodarstwa domowe mogą kupić i zamontować klimatyzator lub wentylator w cenie do 800 USD. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 maja 2020 r.
  • The City provides a limited number of air conditioners for the following individuals:
   • Meet the income criteria, and
   • (1) are seniors enrolled in certain public benefit programs such as food stamps (SNAP), Senior Citizen Rent Increase Exemption (SCRIE), Senior Citizen Homeowners’ Exemption (SCHE), as well as certain Health + Hospitals programs; OR
   • (2) have written letter from a health care provider documenting an increased risk for heat-related illness.
   For more information, including how to apply, call 311 and ask for the Get Cool A/C program.
  • Cooling centers are open across the city during serious heat waves. You can find a cooling center online or by calling 311.
  • Cool It! NYC is a Citywide plan to increase the amount of cooling features available to the public during heat emergencies, particularly in neighborhoods that face the dangers of high heat. NYC Parks would provide three elements: spray showers, drinking fountains, and trees.
   • Visit nyc.gov/parks/coolitnyc to find a cooling element near you or call 311 to request a spray cap.
   • The Open Streets Program is prioritizing the most heat burdened communities with plans to designate certain Open Streets as "Cool Streets." The City will open up blocks with tree-based shade and hydrants.
  • The City plans to open three public swimming pools on July 24, followed by another 12 on August 1.
  • Fifteen of New York City's public pools will re-open for swimming on July 24 and August 1, as follows:
   • Open July 24: Bronx: Mullaly Pool; Brooklyn: Kosciuszko Pool, Sunset Pool; Manhattan: Wagner Pool; Queens: Liberty Pool, Fisher Pool; Staten Island: Lyons Pool, Tottenville Pool.
   • Open August 1: Bronx: Crotona Pool, Haffen Pool; Brooklyn: Betsy Head Pool; Manhattan: Jackie Robinson Pool, Marcus Garvey Pool; Queens: Astoria Pool
   • Open TBD: Manhattan: Hamilton Fish Pool
   • For more information, visit nycgovparks.gov/coronavirus
  • As of July 1, swimming is allowed at the city's eight public beaches. Lifeguards will be on duty daily from 10 a.m. to 6 p.m. At all other times, swimming is unsafe and strictly prohibited. To stay safe, New Yorkers must follow all directions from NYC Parks staff and beach signage, and must continue to practice social distancing. For more information about how to protect yourself and others from COVID-19 while visiting parks and beaches, visit the NYC Department of Health and Mental Hygiene website.
  • For more information about how to prevent heat illness during hot and humid weather, visit the NYC Department of Health and Mental Hygiene's Extreme Heat and Your Health webpage.

 • Internet Service Assistance
  • Verizon is ending its pledge to not terminate internet services or charge late fees for non-payment for postpaid wireless, residential and small business customers who notified the company of their inability to pay their bills due to disruptions caused by the COVID-19 pandemic. Starting July 1, customers who signed up for the Pledge will automatically be enrolled in our Stay Connected repayment program to provide options to stay connected.
  • Comcast created an assistance program that enabled our customers to continue using our services during the pandemic shutdown. Visit the Xfinity or Comcast Business website for more information, or call the Comcast hotline at 800-391-3000.
  • Comcast is offering two months free internet with speed up to 25 Mbps to new low-income customers. Visit the Comcast Internal Essentials website to find out more.
  • Charter Spectrum provides internet services at an affordable price for households with at least one member who receives one of the following public assistance programs:
   1. National School Lunch Program (NSLP);
   2. Community Eligibility Provision of NSLP;
   3. Supplemental Security Income (for applicants age 65+ only)
   To find out more and apply, visit the Spectrum Internet Assist webpage.
  • Suddenlink and Optimum offer 30 Mbps Altice Advantage Internet service for $14.99 per month, which includes free equipment, unlimited data, discounted installation and the option to cancel anytime. For more information, visit the Altric Advantage Internet website.
  • Connect2Compete affordable internet program is available to households with at least one member who is a K-12 student and participate in a government assistance program. For more information, visit the Cox Connect2Compete webpage.
  • Until further notice, all Xfinity WiFi Public Hotspots are now open to everyone on the "xfinitywifi" SSID. Public hotspots can be found in small/medium businesses and outdoors in commercial areas. Non-Xfinity subscribers need to accept Terms and Conditions to access the network and repeat when requested to continue to receive free unlimited access. Visit the Xfinity WiFi website to find a WiFi Public HotSpot and learn more.

Edukacja i opieka nad dziećmi

 • New York City Department of Education (DOE) announced preliminary plans for reopening schools in September, assuming the city continues to meet all necessary COVID-19 public health thresholds. Driven by the health and safety of school communities, schools will be provided with specific models to develop schedules for students that include in-person and remote instruction every week. Personalized schedules will be shared with families in August, and the DOE will continue to update families so they can plan for a successful return to school buildings. Visit schools.nyc.gov/returntoschool2020 for more information.

 • All students will have an option to be all-remote in the fall. Parents and guardians can opt their child into a fully remote learning model by filling out a form at nycenet.edu/surveys/learningpreference. Families who choose full-time remote learning for September can opt back into in-person instruction by filling out the form again up until August 7.
  • After August 7, families who chose full-time remote learning will be able to opt back into in-person instruction during designated time frames during the school year, starting this fall.

 • DOE will host virtual citywide Information sessions for students and families throughout the summer. You can register on the Learn DOE webpage, where you can also select your preferred language (English, Spanish or Chinese) and submit a question. The next virtual information sessions will be held in the evening from 6:30-8:00 PM on:
  • Tuesday, July 28, 2020
  • Wednesday, August 12, 2020
  • Thursday, August 27, 2020

 • DOE udostępnia materiały w języku angielskim do nauki w domu przeznaczone dla dzieci w różnym wieku — od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Informacje o zajęciach wirtualnych dla dzieci w okresie letnim oraz innych materiałach do nauki w domu można znaleźć na stronie GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • NYC Department of Health and Mental Hygiene has developed the COVID-19 Frequently Asked Questions for parents and caregivers of pre-school and school age children. Other languages will be available on the NYC DOHMH webpage.

 • Z myślą o rodzicach i dzieciach Agencja ds. Pomocy Dzieciom miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS) opracowała przewodnik po zasobach na czas pandemii COVID-19, który zawiera porady dla rodziców, propozycje zajęć na czas kwarantanny i zasoby z zakresu podstawowych potrzeb.

 • We współpracy z organizacjami lokalnymi w trzech dzielnicach ACS stworzyła ośrodki Family Enrichment Center (FEC) — przytulne miejsca o domowej atmosferze, które oferują szereg usług dla członków społeczności lokalnych oraz przy ich współudziale. Obecnie ośrodki FEC zapewniają zdalne rekomendacje i wsparcie oraz — w ograniczonym zakresie — pomoc osobistą w sytuacjach nagłych. Więcej informacji uzyskasz w lokalnym FEC.
  • C.R.I.B. — East New York
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 646-477-6780
   E-mail: thecrib.enyfec@gmail.com
   Strona internetowa: thecrib.enyfe.org
   Adres:
   2779 Atlantic Avenue
   Brooklyn, NY 11207
  • Circle of Dreams — Highbridge
   Office Hours: Tuesday, Wednesday, Friday, / 11 a.m. to 2 p.m. and Operating Remotely
   Phone: 718-618-5559
   Email: acamacho@childrensvillage.org
   Address:
   266 E. 165th Street
   Bronx, NY 10456
  • O.U.R. Place — Hunts Point/Longwood
   Office Hours: Monday - Friday / 2 to 4 p.m. and Operating Remotely
   Phone: 917-945-1152
   Website: ourplacefec.graham-windham.org
   Address:
   940 Garrison Avenue
   Bronx, NY 10474

 • ACS założył 11 lokalnych grup planistycznych, które odbywają comiesięczne spotkania. Obecnie do celów planowania i przedstawiania rekomendacji dla rodzin korzystają one ze spotkań wirtualnych i poczty e-mail. Ponadto w ramach niektórych partnerstw dostępna jest osobista pomoc w nagłych wypadkach. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie internetowej działającego w ramach ACS Biura ds. Aktywizacji Społeczności i Partnerstwa (Office of Community Engagement and Partnerships).
  • Pobierz ulotkę z danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia: angielski
  • Bedford-Stuyvesant
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 347-365-3852
   E-mail: info@bedstuycpp.org
   Strona internetowa: www.bedstuycpp.org
  • Bushwick
   Office Hours: Operating Remotely
   Phone: 718-497-6090 ext. 766 (Monday, Thursday)
   718-497-6090 ext. 793 (Tuesday, Wednesday, Friday)
   Email: bushwickcpi@gmail.com
   Website: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
  • East Flatbush
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-758-7802
   E-mail: EF@cpp.jccany.org
  • East Harlem
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 646-345-3614 lub 929-431-7798
   E-mail: eastharlemcpp@unionsettlement.org
  • East New York
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 877-827-7369
   E-mail: eastnycpp@gmail.com
  • Elmhurst
   Office Hours: Operating Remotely
   Phone: 718-523-6868 x103
   Email: ECP@mediatenyc.org
  • Highbridge
   Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 10:00–15:00
   Telefon: 718-293-4352
   E-mail: bridgebuilderscpo@gmail.com
  • Hunts Point
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 917-514-1710 lub 646-464-2036
   E-mail: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
   Strona internetowa: www.huntspoint.org/community-partnership
  • Jamajka
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 718-526-2400 wewn. 2018 lub 917-589-3851
   E-mail: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
  • Mott Haven
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 347-441-0785 lub 914-529-1150
   E-mail: Motthavenpartnership@gmail.com
  • Staten Island (North Shore)
   Godziny otwarcia: działanie w trybie zdalnym
   Telefon: 917-485-7710
   E-mail: SICPPInfo@nyfoundling.org
   Strona internetowa: www.sicpp.com

 • Biblioteka Publiczna Nowego Jorku (NYPL) oferuje przez Internet bezpłatne korepetycje dla uczniów. Uczniowie mogą uzyskać pomoc online codziennie w godzinach 14:00–23:00. Korepetytorzy oferują pomoc — w języku angielskim i hiszpańskim — w zakresie głównych przedmiotów obowiązujących w szkołach podstawowych i średnich. Ponadto przez całą dobę dostępne są materiały wideo i inne zasoby do nauki. Aby uzyskać dostęp do tej usługi, rodziny potrzebują karty bibliotecznej Nowego Jorku, o którą mogą się ubiegać na stronie Biblioteki Publicznej Nowego Jorku.

 • We Speak NYC udostępnia bezpłatne cyfrowe materiały do nauki języka angielskiego oraz bezpłatne cotygodniowe zajęcia online. Zapisz się na zajęcia już dziś — zawrzesz nowe znajomości, poznasz ofertę usług miasta Nowy Jork dostępnych dla wszystkich jego mieszkańców niezależnie od statusu imigracyjnego i poćwiczysz swój angielski. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, zobacz ich harmonogram. Każdy chętny może korzystać z bezpłatnych materiałów na stronie internetowej We Speak NYC — bez tworzenia konta. Dostępna są materiały multimedialne, w tym filmy, poradniki dla uczniów, krótkie opowiadania i quizy online, dzięki którym uczniowie mogą ćwiczyć czytanie, słuchanie oraz umiejętności wizualne. Są także materiały dla nauczycieli, w tym konspekty i podręczniki.

 • Miasto zapewnia niektórym pracownikom pierwszej linii bezpłatną opiekę nad dziećmi w ośrodkach Regional Enrichment Center (REC). Zapisy są dostępne dla ratowników, pracowników służby zdrowia i transportu publicznego, niezbędnego personelu sklepów spożywczych i aptek oraz wielu miejskich pracowników pierwszej linii. Miasto ocenia możliwości poszerzenia obsługi. Ośrodki REC są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–18:30 i zapraszają dzieci w różnym wieku — od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych. W ośrodkach są podawane posiłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług i pełną listę pracowników uprawnionych do bezpłatnej opieki nad dziećmi, odwiedź przygotowaną przez DOE stronę internetową na temat ośrodków Regional Enrichment Center lub zadzwoń pod numer 311.

 • The City is planning to provide quality, safe, free childcare options for 100,000 children this fall. These childcare options will provide relief for families who cannot stay home or find alternate care for their children on days they are not in school buildings. Childcare will be made available for children in 3K through 8th grade. The Administration is working to identify locations and maximize available space for childcare in schools, community centers, libraries, cultural organizations, and more. New Yorkers with available space that could potentially be utilized for childcare can submit information at nycsca.org/realestate/sites.

 • Jeśli jesteś pracującym rodzicem, który podczas pandemii potrzebuje opieki nad dzieckiem, na stronie workersneedchildcare.org możesz złożyć wniosek o bezpieczny, niedrogi wariant opieki dla swojej rodziny.

Wsparcie i pomoc finansowa dla pracowników

 • Jeśli Twoja praca ucierpiała na skutek COVID-19, mogą Ci przysługiwać pewne świadczenia. Aby ustalić, do jakich świadczeń możesz się kwalifikować w swojej sytuacji, skorzystaj z tabeli ACCESS NYC.

 • 25 marca 2020 r. rząd federalny uchwalił Ustawę o Pomocy, Ulgach i Bezpieczeństwie Gospodarczym w obliczu Epidemii Koronawirusa (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, czyli tzw. CARES Act). W ramach ustawy CARES Act rząd wysyła płatności z tytułu skutków gospodarczych wielu mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, którzy zarabiają mniej niż określoną sumę pieniędzy.
  • Możesz się kwalifikować do otrzymania płatności z tytułu skutków gospodarczych, jeśli:
   • jesteś obywatelem USA lub cudzoziemcem mieszkającym w USA;
   • inna osoba nie może Cię wymienić w swojej deklaracji jako osoby pozostającej na jej utrzymaniu;
   • masz numer ubezpieczenia społecznego (SSN) umożliwiający znalezienie zatrudnienia;
   • Twój skorygowany dochód brutto wynosi maksymalnie 99 000 dolarów w rozliczeniu indywidualnym lub poniżej 198 000 dolarów w rozliczeniu wspólnym.
  • W przypadku rodzin oboje rodzice muszą mieć ważne numery ubezpieczenia społecznego i dzieci wymienione jako osoby pozostające na ich utrzymaniu również muszą mieć ważne numery ubezpieczenia społecznego. (Wyjątek: jeśli w dowolnej części roku podatkowego którekolwiek ze współmałżonków służy w Siłach Zbrojnych USA, wówczas obowiązek posiadania ważnego numeru ubezpieczenia społecznego dotyczy tylko jednego współmałżonka).
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie ACCESS NYC.
  • You must take action by October 15 to receive your stimulus payment this year. This may mean filing a tax return, or registering for your payment as a “non-filer” on the Internal Revenue Service (IRS) website if you are not required to file a tax return because your income was too low—under $12,200 (single filer) or under $24,400 (joint filers). IRS certified volunteer preparers can guide you. To use the free service, you must earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer). Visit nyc.gov/taxprep for information about NYC Free Tax Prep providers and how to contact them.

 • Poznaj swoje prawa pracownicze i pamiętaj, że prawa te — w tym płatny urlop chorobowy oraz zabezpieczający określony w prawie miasta Nowy Jork — przysługują Ci niezależnie od statusu imigracyjnego. Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) przygotował streszczenie miejskich przepisów prawa pracy przeznaczone dla pracodawców i pracowników, które ułatwi przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w miejscach pracy. Aby pobrać streszczenie w preferowanym języku, odwiedź stronę internetową DCWP.

 • Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork może Ci przysługiwać nadzwyczajny płatny urlop chorobowy związany z COVID-19. W niektórych przypadkach również imigranci bez dokumentów są uprawnieni do płatnego urlopu chorobowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową biura gubernatora stanu Nowy Jork lub zadzwoń na stanową infolinię dotyczącą pandemii COVID-19 pod numerem 888-364-3065.

 • Imigrantom w Nowym Jorku mającym pozwolenie na pracę mogą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Stan Nowy Jork znosi 7-dniowy czas oczekiwania. Odwiedź stronę internetową Wydziału Pracy stanu Nowy Jork lub zadzwoń pod numer 888-209-8124. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i sposobu składania wniosków, odwiedź stronę Access NYC z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi świadczeń na wypadek bezrobocia.

 • Program Pomocy na wypadek Bezrobocia podczas Pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) oferuje pomoc finansową pracownikom, którzy zazwyczaj nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych (takim jak osoby samozatrudnione, niezależni wykonawcy, pracownicy o krótkiej historii zawodowej itp.) i którzy nie mogą pracować w bezpośrednim następstwie pandemii koronawirusa. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy w ramach programu, zapoznaj się z listą kontrolną PUA opracowaną przez Wydział Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor).

 • Imigrantom w Nowym Jorku i/lub ich dzieciom może przysługiwać pomoc finansowa. Odwiedź stronę ACCESS NYC (lub Access NYC Español w języku hiszpańskim) albo zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399.

 • Studenci mogą przerwać spłatę federalnych pożyczek studenckich bez ryzyka kar i naliczania odsetek w okresie co najmniej 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie studentaid.gov.

 • Jeśli masz trudności finansowe ze spłatą kredytu hipotecznego, zgodnie z przyjętymi przez Wydział Usług Finansowych stanu Nowy Jork wytycznymi w zakresie zwolnienia ze spłat kredytów hipotecznych Twój bank może Ci udzielić zwolnienia ze spłaty rat kredytu na 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do banku, który udzielił Ci kredytu.

 • Obowiązek spłaty federalnych pożyczek studenckich został zawieszony na okres od 13 marca do 13 września 2020 r., w którym nie będą naliczane odsetki ani kary. Rozwiązanie to nie obejmuje starszych federalnych pożyczek edukacyjnych dla rodzin niepodlegających Departamentowi Edukacji USA, tzw. pożyczek Perkinsa podlegających uczelniom i prywatnych pożyczek studenckich. Więcej informacji można znaleźć na przygotowanej przez Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników Miasta Nowy Jork stronie z poradami dotyczącymi zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich podczas pandemii COVID-19.

 • Jeśli zalegasz stanowi Nowy Jork ze spłatą pożyczki studenckiej lub zdrowotnej, może Ci przysługiwać czasowa ochrona przed windykacją. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Prokuratora Generalnego Nowego Jorku.

 • DCWP oferuje szkolenia i porady finansowe, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania bankowe oraz ulgi podatkowe nakierowane na zwiększenie dochodów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP.

 • Ponadto DCWP przyjmuje skargi z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy oraz nadal świadczy usługi online. Na stronie internetowej DCWP znajdziesz listę dostępnych usług i informacje o sposobach kontaktu.

 • Pracownicy opieki zdrowotnej, transportu publicznego i służb ratunkowych mogą uzyskać bezpłatne 30-dniowe członkostwo w systemie Citi Bike, rejestrując się w nim za pośrednictwem pracodawcy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową programu Citi Bike dla kluczowych pracowników.

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

 • New York City is currently in Phase Three of reopening.

 • For help determining whether or not your business is eligible to reopen, use New York State's reopen lookup tool. You can also check the guidance for each industry by visiting forward.ny.gov

 • Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) wydał dokumenty z odpowiedziami na często zadawane pytania dla wszystkich branż. Odwiedź stronę internetową z wytycznymi DOHMH dotyczącymi COVID-19 dla firm.

 • Wydział Usług dla Małych Firm Miasta Nowy Jork (New York City Small Business Services, SBS) opublikował przystępnie napisane wytyczne branżowe, które mają pomóc małym firmom w przestrzeganiu najnowszych rozporządzeń i postępowaniu zgodnie z najlepszymi praktykami. Więcej informacji na temat tych wytycznych można znaleźć na stronie nyc.gov/business.

 • SBS uruchomił też specjalną infolinię dla właścicieli małych firm, która pozwala uzyskać odpowiedzi na najpilniejsze pytania związane z procesem wznawiania działalności. Obsługą infolinii zajmują specjaliści ds. prawa i zgodności z przepisami, którzy znają najnowsze wytyczne i rozporządzenia dotyczące małych firm. Zadzwoń pod numer 888-SBS-4NYC (888-727-4692).

 • SBS prowadzi też obejmujące wiele instytucji cyfrowe forum wsparcia dla przedsiębiorców z Nowego Jorku, którzy poszukują najnowszych wytycznych na temat znoszenia obostrzeń i wznawiania działalności. W ramach tej inicjatywy można uzyskać odpowiedzi na pytania od przedstawicieli różnych instytucji miasta. Pracownicy SBS i instytucji partnerskich będą udzielać informacji na temat wymogów i wytycznych dotyczących wznawiania działalności, planów ochrony, pomocy finansowej, zmian w przepisach, wsparcia pracowników, licencji, inspekcji itd. Zapraszamy do odwiedzenia strony nycsmallbizcourses.eventbrite.com i dołączenia do forum wsparcia. Znajdziesz tam nasze webinaria cyfrowe poświęcone takim tematom jak pomoc finansowa, tworzenie firmowej strony internetowej czy przygotowanie firmy na nagłe sytuacje.

 • Otwarte zostały punkty dystrybucji nakryć twarzy przeznaczone dla małych firm. Dzięki pomocy lokalnych społeczności nakrycia są rozprowadzane we wszystkich pięciu dzielnicach i pomagają dbać o zdrowie i bezpieczeństwo małych firm oraz ich pracowników. Zachęcamy właścicieli firm do skorzystania w razie potrzeby z tych bezdotykowych urządzeń. Lista punktów dystrybucji jest dostępna na stronie nyc.gov/business.

 • Amerykańska Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (Small Business Administration, SBA) oferuje małym firmom pożyczki i dotacje mające na celu przeciwdziałanie skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA ze wskazówkami i zasobami dla małych firm na czas pandemii COVID-19. Do pożyczek tych mogą się kwalifikować imigranci prowadzący działalność gospodarczą.

 • Zasadniczo właściciele firm mający już pożyczkę przyznaną przez SBA mogą skorzystać z następujących możliwości:
  • Program Ochrony Wynagrodzeń (Paycheck Protection Program, PPP)
  • Pożyczka Awaryjna na wypadek Szkód Ekonomicznych (Economic Injury Disaster Loan, EIDL)
   • EIDL to niskooprocentowana pożyczka na okres maksymalnie 30 lat. Być może jednak nie trzeba będzie jej spłacać przez rok.
   • Z programu może skorzystać każde małe przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 500 osób (dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie i samozatrudnionych), a także organizacje non profit, które ucierpiały wskutek koronawirusa/COVID-19.
   • Wnioskodawcy, którym odmówiono udzielenia pożyczki, mogą uzyskać zaliczkę ratunkową w programie EIDL, czyli grant w wysokości 10 000 dolarów, który nie podlega obowiązkowi spłaty.
   • Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek, odwiedź stronę internetową Access NYC dotyczącą programu EIDL lub prowadzoną przez SBA stronę programu Pożyczek Awaryjnych na wypadek Szkód Ekonomicznych.
  • Ekspresowe pożyczki pomostowe
   • W ramach tego programu małe przedsiębiorstwa, które obecnie współpracują z jednym z pożyczkodawców ekspresowych SBA, mogą szybko uzyskać kwotę 25 000 USD. Pomoc jest dostępna pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo najpóźniej w dniu wystąpienia zdarzenia miało ważną umowę z bankiem-pożyczkodawcą.
   • Jeśli małe przedsiębiorstwo oczekujące na decyzję w sprawie przyznania pożyczki awaryjnej w programie EIDL oraz jej wypłatę pilnie potrzebuje gotówki, może się kwalifikować do uzyskania ekspresowej pożyczki pomostowej od SBA.
   • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA dotyczącej programu pilotażowego ekspresowych pożyczek pomostowych.
  • Umorzenie zadłużenia
   • Jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma pożyczkę udzieloną przez SBA, może się kwalifikować do jej umorzenia.
   • SBA będzie automatycznie spłacać kapitał, odsetki i opłaty od dotychczasowych pożyczek typu 7(a) i 504 oraz mikropożyczek przez okres sześciu miesięcy.
   • Ponadto SBA będzie automatycznie spłacać kapitał, odsetki i opłaty od nowych pożyczek typu 7(a) i 504 oraz mikropożyczek udzielonych przed 27 września 2020 r.
   • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SBA dotyczącej umarzania zadłużenia.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta SBA pod numer 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339) lub wyślij wiadomość na adres DisasterCustomerService@sba.gov.

 • Pomoc w wypełnianiu wniosku o taką pożyczkę można uzyskać w centrum rozwoju małych przedsiębiorstw. Aby znaleźć pobliskie centrum, odwiedź stronę internetową Ośrodków Rozwoju Małych Przedsiębiorstw w Nowym Jorku.

 • Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) wydłuża okresy ważności niektórych pozwoleń i uprawnień oraz terminy składania wniosków o ich przedłużenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Składanie wniosków online jest nadal możliwe na stronie DCWP dotyczącej uprawnień. W przypadku zapytań wyślij wiadomość do punktu pomocy dotyczącej uprawnień w mieście Nowy Jork na adres ELP@dca.nyc.gov.

Zasoby miejskie i lokalne dla nowojorczyków ze społeczności LGBTQ+

 • W reakcji na pandemię COVID-19 przedstawiciele Projektu Unity Miasta Nowy Jork przeprowadzili ankietę wśród kilkuset dostawców programów i usług LGBTQ z całego Nowego Jorku w celu opracowania specjalnej strony, która zawiera aktualne informacje na temat zasobów dla społeczności LGBTQ wciąż dostępnych podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu Unity poświęconej zasobom związanym z COVID-19.

 • Listę spiżarni i kuchni żywieniowych, które wyraźnie zadeklarowały życzliwe przyjmowanie członków społeczności LGBTQ, można znaleźć na stronie Growing Up NYC dotyczącej pomocy żywnościowej.

 • To find out about LGBTQ+ friendly events, visit GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • W szczególnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Judson wciąż zapewniają nagłą opiekę z zakresu zdrowia seksualnego/reprodukcyjnego, usługi afirmacyjne LGBTQ oraz wsparcie związane ze zdrowiem psychicznym nastolatkom i młodym osobom dorosłym z terenu miasta Nowy Jork. Usługi te zostały czasowo przeniesione do placówki Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork/Gotham Health, Gouverneur pod adresem 227 Madison Street, New York, NY.
  • Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz zadbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów osoby chcące skorzystać z tych usług powinny najpierw nawiązać kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny zdalnej. Następnie w razie konieczności podyktowanej względami medycznymi zostanie zaplanowane osobiste spotkanie z pracownikiem systemu opieki zdrowotnej.
  • Dostępne są następujące usługi:
   • Testy pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową i ich leczenie
   • Antykoncepcja awaryjna i kontrola urodzeń
   • Profilaktyka przed- i poekspozycyjna
   • Nagłe potrzeby ginekologiczne
   • Opieka nakierowana na afirmację płci, w tym terapia hormonalna
   • Testy ciążowe i porady z zakresu dostępnych opcji
   • Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego
  • Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork świadczy opiekę wszystkim nowojorczykom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego czy ubezpieczeniowego. Wydział ten pomoże Ci nawet wtedy, gdy nie masz ubezpieczenia i nie możesz zapłacić za opiekę zdrowotną.
  • Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 212-925-5000 (po pytaniu o język naciśnij 3, aby porozmawiać z pielęgniarką). Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Wydziału Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy Jork dotyczącej placówek zdrowotnych dla społeczności LGBTQ.

Świadczenia pogrzebowe

 • New York City Human Resources Administration (HRA)'s Burial Assistance Program provides financial support to help low-income people help pay for the burial costs of a loved one. The program is open to all low-income New Yorkers, regardless of immigration status
  • To address the unprecedented impact of the COVID-19 Pandemic, DSS/HRA issued an emergency rule:
   • Increasing the burial allowance from $900 to $1,700 and increasing the cap on burial costs from $1,700 to $3,400.
   • Extending the timeframe for when you can apply to 120 days from the date of the individual's death.
  • Applications received on or after March 12, 2020 will be considered for the increased burial assistance allowance. All applications received will be reviewed regardless of immigration status.
  • For more information, visit HRA's Burial Assistance page, which includes the application forms in 11 languages (social security number is not required) and Frequently Asked Questions.
  • You can also called the HRA Office of Burial Services at 929-252-7731. Please leave a message and a staff member will return your call before the end of the next business day.

 • If your loved one passed away at NYC Health + Hospitals, you can contact the Patient & Guest Relations department to seek assistance in identifying their bodies and planning the next steps. The direct phone number for each facility can be found below.
  • Bronx
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • Brooklyn
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • Manhattan
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • Queens
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • For more information, visit the MOIA COVID-19 Frequently Asked Questions funerals and burials section.

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przed nękaniem i dyskryminacją

 • W mieście Nowy Jork nie ma tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji względem kogokolwiek ze względu na jego rasę, narodowość lub inne cechy. Komisja Miasta Nowy Jork ds. Praw Człowieka, Biuro Burmistrza ds. Przeciwdziałania Przestępstwom z Nienawiści oraz nowojorska policja monitorują przypadki prześladowania, dyskryminacji i uprzedzeń wynikające ze strachu przed innymi i ich stygmatyzowaniem w związku z COVID-19 oraz na bieżąco reagują na takie sytuacje.
  • Aby zgłosić przypadek nękania lub dyskryminacji, zadzwoń pod numer 311.
  • Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa z nienawiści lub będziesz świadkiem zdarzenia, które według Ciebie jest takim przestępstwem, zadzwoń pod numer 911. Funkcjonariusze nowojorskiej policji nie będą pytać o status imigracyjny osób zwracających się do nich o pomoc.
  • Na stronie nyc.gov/StopCOVIDHate dowiesz się, jak zgłaszać przypadki nienawiści i uprzedzeń związane z COVID-19 oraz gdzie szukać pomocy dla ofiar i wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego.

 • Nowojorskie Centra Sprawiedliwości dla Rodzin zapewniają pomoc telefoniczną osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Obejmuje ona opracowywanie natychmiastowego planu bezpieczeństwa, pomoc w szukaniu schronienia, pomoc prawną, usługi z zakresu zdrowia psychicznego i doradztwa oraz inne rodzaje pomocy. Czasem trzeba zostawić wiadomość, a wówczas ktoś oddzwania w najszybszym możliwym terminie.
  • Do pobliskiego centrum można zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Bronx — zadzwoń pod numer 718-508-1220
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Brooklyn — zadzwoń pod numer 718-250-5113
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Manhattan — zadzwoń pod numer 212-602-2800
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Queens — zadzwoń pod numer 718-575-4545
   • Nowojorskie Centrum Sprawiedliwości dla Rodzin, Staten Island — zadzwoń pod numer 718-697-4300
  • Wieczorem lub podczas weekendu zadzwoń na całodobową infolinię dla ofiar przemocy domowej pod numerem 800-621-HOPE (4673).

 • Aby uzyskać więcej informacji i materiałów, odwiedź stronę internetową na temat COVID-19 opracowaną przez Biuro Burmistrza ds. Powstrzymania Przemocy Domowej i Przemocy ze względu na Płeć.

Stan postępowań imigracyjnych i egzekwowanie przepisów imigracyjnych

 • ActionNYC to realizowana przez Miasto inicjatywa zapewniająca bezpłatną, bezpieczną i poufną pomoc prawną imigrantom w Nowym Jorku. W obecnym czasie w programie wprowadzane są modyfikacje, tak aby zgodnie z zasadą dystansu społecznego (zachowanie odległości minimum 1,8 m [6 stóp] od osób spoza własnego gospodarstwa domowego) możliwe było prowadzenie analiz imigracyjnych przez telefon. Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące statusu imigracyjnego, w tym zmian związanych z COVID-19, zadzwoń pod numer 800-354-0365 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 lub pod numer 311 i powiedz „ActionNYC”.

 • Biuro Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego zapewnia bezpłatne usługi prawne nowojorczykom w potrzebie, w tym najemcom lokali, imigrantom, nisko opłacanym pracownikom i innym nowojorczykom, którzy mogą mieć problemy na gruncie prawa cywilnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Miasta Nowy Jork ds. Prawa Cywilnego.

 • All immigration court hearings are postponed through at least August 21st for people who are not detained. For people who are detained, hearings are continuing for now. Stay informed about updated by visiting Justice.gov/EOIR, calling the Executive Office for Immigration Review (EOIR) hotline at 1-800-898-7180, and checking EOIR's Facebook page

 • Jakiś czas temu Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) odwołał wszystkie usługi bezpośrednie, w tym rozmowy i ceremonie naturalizacji, ze względu na pandemię COVID-19. Jednakże od 17 czerwca USCIS zaczął ponownie organizować ceremonie naturalizacji z przysięgą, zgodnie z zasadami dystansowania społecznego. Wkrótce planowane jest wznowienie rozmów i pobierania danych biometrycznych. Wszyscy wnioskodawcy i ich prawnicy otrzymają pocztą powiadomienia o nowych terminach. Odwiedź stronę USCIS.gov/Coronavirus (aby uzyskać informacje w języku hiszpańskim, odwiedź stronę internetową Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019). W przypadku pytań (w tym dotyczących zmiany terminu spotkania) zadzwoń na infolinię USCIS pod numer 1-800-375-5283 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00).
  • Ponadto 15 czerwca rozpoczęło się stopniowe wznawianie działania nowojorskiego biura USCIS ds. pomocy uchodźcom i wkrótce ponownie będą organizowane osobiste rozmowy z interesantami. Osoby, które złożyły wniosek o azyl, otrzymają powiadomienia o nowych terminach. Biuro ds. pomocy uchodźcom w Newark jest nadal zamknięte.

 • Służby Imigracyjne i Celne USA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) zmieniły swoją politykę w związku z pandemią COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie ICE.gov/COVID19.
  • Obecnie osób zatrzymanych przez ICE nie mogą odwiedzać członkowie rodziny ani znajomyi. Jeśli chodzi o prawników, kontynuowane są niektóre odwiedziny o charakterze prawnym. Jednak ICE zachęca prawników, aby w miarę możliwości przeprowadzali odwiedziny za pośrednictwem technologii wideo. W przypadku odwiedzin osobistych muszą sami sobie zapewnić sprzęt ochrony osobistej i mogą zostać poddani badaniu na terenie obiektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji i aktualnych wytycznych prawnik powinien skontaktować się z danym obiektem.
  • W przypadku osób, które nie zostały zatrzymane, służby ICE odwołały konieczność osobistego meldowania się. Wciąż należy meldować się telefonicznie.
  • ICE kontynuuje aresztowania. Jak poinformowały te służby, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące aresztowanych osób, a poza szczególnymi przypadkami aresztowania nie będą przeprowadzane w placówkach opieki zdrowotnej ani ich pobliżu.

Ochrona konsumentów przed oszustwami

 • Windowanie cen wszelkich artykułów użytku osobistego i domowego oraz wszelkich usług niezbędnych do zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 albo jej leczenia jest nielegalne. Oznacza to, że firmom nie wolno podnosić cen tego rodzaju towarów i usług o więcej niż 10%. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DCWP. Jeśli uważasz, że w określonym sklepie od marca ceny takich artykułów wzrosły ponad miarę, złóż skargę online lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Overcharge” („zbyt wysoka cena”).

 • Na stronie NYC.gov/DCWPAlerts można znaleźć informacje i przetłumaczone zasoby dotyczące oszustw, planowania pogrzebów, próśb o wstrzymanie windykacji należności, pożyczek studenckich, bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych, dat wygaśnięcia i odnowienia licencji, windowania cen itd.

 • Scammers often take advantage of vulnerable people during times of crisis and distress. It is important that you be aware of any potential scams in order to protect yourself and your money. Scammers have come up with numerous ways to defraud people in connection with COVID-19. These scams may be phone calls, emails, text messages, or sometimes even in person. It is important to be aware of them and know what to do if you encounter one. Some of the common categories of COVID-19 scams include:
  • Fake Government Calls/Emails/Texts. Legitimate government agencies do not call unexpectedly asking for money, especially in the form of gift cards. Most payments can be done through their official websites.
  • Charity Scams. Always do your research before donating to a charity organization or person setting up a GoFundMe page. All legitimate charities must be registered with the New York Attorney General's Charities Bureau. Never donate in cash, by gift card, or by wiring money.
  • Fake "Anti-COVID-19" Products and Medicines. Do not use products or medicines promoted as "anti-COVID-19" unless approved by a health care provider. There are currently no products proven to treat or prevent COVID-19.
  • COVID-19 Home Test Kits. Ignore any online offers for vaccinations and home test kits for COVID-19. If someone unexpectedly knocks on your door claiming to be from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO), or NYC Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH) to conduct a "COVID-19 test" – dial 911.
  • Personal Protective Equipment Scams. Beware of fake calls to your business requesting money for Personal Protective Equipment (PPE). The caller may state that a manager had placed an order for PPE for the company and a money order is needed to be sent prior to delivery.
  • Phishing Scams. Phishing emails, text messages, or social media posts often contain a link or ask you to provide personal information. Always verify the email address or link before clicking or responding.
  • Unknown Callers and Robocalls. Scammers may call you or use illegal robocalls to pitch everything from scam COVID-19 treatments to work-at-home schemes. Beware of calls threatening to disconnect gas and electric services unless you pay immediately.
  • Debt Relief Scams. If you receive a call claiming to offer debt relief, do not engage.
  • Counterfeit Coupons. Beware of fake coupon deals circulating on social media. The coupon link may take you to a third-party site and ask for your personal information in order to receive the coupon.
  • Tax Loans. Beware of any promise to give you a "bigger" refund through deductions and credits.
  • Puppy Scams. It is important that you research the website before making any purchases. Fraudulent pet sites may advertise animals that don't exist and are never shipped. It is best practice to not buy a pet without seeing it in person.
  • Student Loan Scams. Most federal student loan payments are automatically suspended, without interest or penalties, until September 30. Student loan holders do not have to take any action to have them suspended. If you are contacted by someone claiming they can get you into the program faster or for free, it is a scam.

 • Więcej wskazówek ułatwiających rozpoznawanie oszustw i skuteczne chronienie się przed nimi można znaleźć na stronie nyc.gov/dcwp w sekcji wskazówek dotyczących ochrony przed oszustwami w związku z pandemią COVID-19.

 • If you suspect fraud related to COVID-19, call New York State Attorney General's Office at 800-771-7755 or call New York State Division of Consumer Protection at 800-697-1220.
  • If you feel you are in immediate danger, please call 911.

 • Visit the New York Attorney General's COVID-19 Resource Guide to learn about your rights, resources available to you, and consumer protection tips during this time

Materiały dodatkowe

Przetłumaczona grafika na temat COVID-19